Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Boris Bulog

Ključna beseda2006200720082009201020112012
Proteidae 3  1  
jetra1 1 1  
Proteus anguinus  111  
ledvica1 1 1  
svetlobna mikroskopija 1  1  
vranica11     
oogeneza    11 
Rana temporaria 2     
Proteus anguinus anguinus     11
skeletokronologija 2     
dekalcinacija 2     
linije zavrte rasti 2