Numbers

The table show keyword appearance of all theses, where this person is in the role of a mentor. Table includes only keywords, appearing at least twice. This shows, how mentor's research fields and interest are changing through time.

Person: Andrej Bončina

Keyword200520062007200820092010201120122013201420152016
gozdnogospodarsko načrtovanje211  2    11
gozdne posesti1    3  1 1 
gozdni sestoji          32
gozdovi1 11  1   1 
bukev   1   11 1 
participacija 11  2      
drevesna sestava   11      1
posestni načrti1    2      
gozdnogospodarski načrti   1 1  1   
gozdni posestniki     3      
sanacija     1   1 1
gospodarjenje z gozdovi  11       1
pomlajevanje  12        
zasebni gozdovi     2      
gozdni prostor   1      1 
gozdnogojitveni načrti     1    1 
sestojna zgradba   2        
anketa  1     1   
posestna struktura     2      
Natura 2000  11        
Idrija  11        
trajne raziskovalne ploskve   1      1 
ekonomska presoja     2      
gozdna inventura1  1        
naravna obnova     1   1  
Fagus sylvatica   1      1 
zasebna gozdna posest     1    1 
vetrolom         1 1
Radovljica         1 1
gozdnogospodarski načrt   11       
sestoj2           
sestojna karta1          1
vplivni dejavniki     11     
motnje     11     
vetrolomi     11     
posek     1     1
razvoj gozdov        1  1
razvoj gozdnih sestojev   11       
žledolom          11
poškodovanost          11
lesna zaloga   11       
lastniki gozdov     1    1