Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Domen Leštan

Ključna beseda200520062007200820092010201120122013201420152016
tla1 523221   1
težke kovine1 523121 1  
svinec1 32312   12
onesnaženost tal1 3131  21 1
pedologija1 313221    
cink1 22311   11
kadmij   231    12
remediacija tal  5112      
onesnaževanje tal  111121    
EDTA  1 11   111
čiščenje tal  112    1 1
biodostopnost   1  2 111 
remediacija   11  1 11 
kovine  112   1   
ekopedologija  41        
ligandi  3      1  
Porcellio scaber    11    1 
deževniki  11    1   
sekvenčna ekstrakcija1     2     
Celje1  1   1    
baker  1  1 1    
EDDS  3         
Mežiška dolina      1  11 
stabilizacija   11   1   
potencialno strupene kovine        11 1
onesnažena tla  1       11
bioakumulacija    11      
Pb  1        1
pranje tal         1 1
disertacije        11  
raki enakonožci    11      
biodosegljivost  1       1 
encimska aktivnost        1  1
izpiranje tal  2         
mobilnost   1  1     
cement   1   1    
Zn  1        1
izpiranje  1     1   
fitoekstrakcija  2