Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Domen Leštan

Ključna beseda2005200620072008200920102011201220132014
težke kovine1 522111 1
tla1 522211  
pedologija1 312211  
onesnaženost tal1 3121  21
svinec1 32211   
remediacija tal  5112    
cink1 2221    
ekopedologija  41      
onesnaževanje tal  11 111  
kadmij   221    
kovine  111   1 
EDTA  1 11   1
čiščenje tal  111    1
ligandi  3      1
biodostopnost   1  1 11
remediacija   11  1 1
baker  1  1 1  
EDDS  3       
deževniki  11    1 
Celje1  1   1  
potencialno strupene kovine        11
izpiranje tal  2       
cement   1   1  
fitoekstrakcija  2       
izpiranje  1     1 
bioakumulacija    11    
raki enakonožci    11    
sekvenčna ekstrakcija1     1   
disertacije        11
Porcellio scaber    11    
stabilizacija   1    1 
Mežiška dolina      1  1