Numbers

The table show keyword appearance of all theses, where this person is in the role of a mentor. Table includes only keywords, appearing at least twice. This shows, how mentor's research fields and interest are changing through time.

Person: Rajko Bernik

Keyword200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
kmetijski stroji 45854712 3       
kmetijska mehanizacija 1 52 32115       
traktorji  3113 21 2       
kmetijstvo 12  1231 1       
Slovenija 11 1111  4       
škropilnice 2111 2   2       
diplomske naloge 12 211   2       
krompir1  32     2       
poraba goriva  1  22 2         
obdelava tal  11 22           
tla 1    2 1 1       
vzroki  1 1  2  1       
varstvo rastlin 1 3      1       
pridelek   12     2       
obnovljivi viri energije  1   22          
okopalniki11 1  1           
produktivnost     22           
fitofarmacevtska sredstva 1 11     1       
osipalniki1  21             
divjad  1 1  11         
vplivi    1  2  1       
Juglans regia       11 2       
storilnost  111   1         
fizikalne lastnosti1  1      1       
Solanum tuberosum1   1     1       
fizika tal   1  2           
kmetije    1 11          
nesreče    1  1  1       
ankete   1   1  1       
pregledi 111              
kosilnice 11   1           
sajenje  111             
orehi   1   11         
ozimna pšenica   11 1           
koruza 11 1             
vozna hitrost      3           
žetveniki   2  1           
hlevi    1   1 1       
tehnično stanje  1       2       
gomolji   11     1       
sušenje   1   1  1       
kombajni  1   1           
pršilniki          2       
zeleni gomolji   11             
zakonodaja 11               
odjemalniki silaže 1        1       
analiza delovanja         11       
pleveli   2              
vrtavkasta brana      2           
spravilo lesa        1        1
tehnične lastnosti  2               
vinska trta   11             
žetev   1      1       
silaža 11               
morfološke lastnosti1         1       
bioplin     11           
prostoživeče živali  1     1         
poškodbe  1     1         
kmetijsko strojništvo1       1         
sušilnice       1  1       
krma 1        1       
obračalni plugi  11              
izgube pridelka   1      1       
luščenje        1 1       
oreh          2       
električna energija     11           
sončne elektrarne    1  1          
sončna energija    1  1          
košnja 11               
Solanum tuberosum L.   1      1       
lesni sekanci     1    1       
divji prašič      11          
vrtilna frekvenca      1 1         
greben1         1       
lesna biomasa   1 1            
plugi   1 1            
škoda      11          
drobilniki   1    1         
alternativni viri energije   1   1          
koruzna silaža 1    1           
poljedelstvo      11          
krave molznice        1 1       
molzišče     1    1       
govedoreja     1    1       
vinogradništvo 1  1             
govedo    1     1       
poljščine   11             
energija vetra  1    1          
veter  1    1          
travna silaža 1    1           
vetrnice  1    1          
vinogradi 1  1