Numbers

The table show keyword appearance of all theses, where this person is in the role of a mentor. Table includes only keywords, appearing at least twice. This shows, how mentor's research fields and interest are changing through time.

Person: Jernej Zupančič

Keyword2005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
geografske diplome7141336153610149138      
diplomska dela7141336153637311       
politična geografija7111234132448462 312  
Slovenija31042 52384343      
družbena geografija41222113341  2      1
demogeografija2751341326113      
narodne manjšine 54213 41 141      
migracije 131241155 3       
regionalna geografija133265 51          
zaključne seminarske naloge        776 4      
narodna sestava 21     13543      
Slovenci 42 3    3      1  
Evropa221 14  2          
krizna žarišča1 3 23 1           
Hrvaška22  2   111     1  
izseljenci 12 32     1       
sestava prebivalstva         2312      
državne meje1   1  11 112      
Azija  2 12   1 2       
mednarodne migracije  1  31  1      1  
magistrska dela 1         24      
Italija 4 1   1   1       
Avstrija 21  2  1  1       
Makedonija 11  1 1 2         
ekonomska geografija31      1  1       
bolonjska magistrska dela           24      
narodna identiteta 1   2   3         
regionalni razvoj 2 1    1  1       
Romi        1 1 3      
krizna območja          13      1
zgodovina       1 1 1  2    
Slovenci v Italiji 1     1   2  1    
obmejne regije1    2      1      
Afrika  1 111            
geografija religije        111 1      
islam 1             1  2
Kurdi           31      
verska sestava 3       1         
slovensko-hrvaška meja1    2        1    
slovensko-italijanska meja        1 111      
šolstvo 1   2     1       
turistična geografija11       1 1       
Evropska unija1 1  2             
Bela krajina     1      3      
Bosna in Hercegovina      1    1     1 
geografija naselij  1        11      
Izrael  1        1     1 
varstvo okolja1 1      1         
zdomci   11    1         
priseljenci     2      1      
narodno mešana območja       2  1        
dvojezično šolstvo 1   2             
Nemčija   11           1  
geopolitika     1   1      1  
Avstrijska Koroška 11  1             
Celje 11       1        
geografija         1    1 1  
Indija     1  1 1        
Mehika          11       
Afganistan    1             1
naravni viri1    1             
Ukrajina          1   1    
Furlanija-Julijska krajina 1         1       
Irak         1 1       
Vrhnika       1         1 
Kitajska     1     1       
mestne četrti  1       1        
vasi            2      
Iran           11      
Goriška          1 1      
Španija     1    1        
mesta  1       1        
Dolenjska   1        1      
Švica  1      1         
Srbi         1  1      
political geography           2       
vojna                 2 
čezmejno sodelovanje          11       
etnični konflikti  2                
Palestina  1              1 
Avstralija  1      1         
mednarodni odnosi 1       1         
Jugoslavija       1 1         
konflikt       1         1 
Rusija          1     1  
slovenski izseljenci     1          1  
energetski viri     1   1         
državljanska vojna              11   
krizno območje        1       1  
morfologija mest  1     1          
meja              11   
Postojna 1      1          
Kavkaz                1 1
Prekmurje 1     1           
Kosovo       1 1         
volitve        11         
industrializacija        1        1 
Singalci     1        1    
obmejna območja            1 1    
kolonializem    1   1          
prometna geografija        11         
suburbanizacija       1 1         
Šrilanka     1        1    
Tamilci     1        1    
religija               1  1
Pomurje  1     1