Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Andrej Udovč

Ključna beseda2006200720082009201020112012201320142015201620172018
kmetijstvo 2241 211 1  
Slovenija11211  12 4  
dopolnilne dejavnosti1 112 2   2  
kmetije   23 22     
podeželje 1 11 3 1    
razvoj 2 13        
kmetijska ekonomika 1 11 12     
ankete   11 1 1 1  
turizem  111 2      
kmečki turizem  22  1      
razvoj podeželja1 2   1      
kmetijska politika 1  1 1   1  
trženje    112      
anketa 2        1  
živinoreja    1 11     
poslovni načrti      11  1  
kmetje      1   2  
turistične kmetije  11  1      
kmetijska gospodarstva  1   1   1  
krajinski parki      1   1  
trajnostni razvoj          2  
Natura 2000    1     1  
agrarna ekonomika   1      1  
zavarovana območja          2  
ekološko kmetijstvo 1 1         
SKOP   2         
zadruge      1   1  
SWOT analiza      1   1  
investicije      11     
varovalno planiranje    1  1     
Slovenska Istra    1 1      
oljkarstvo    1 1      
Črnomelj 1     1     
stroški      11     
kmetijski pridelki   1  1      
Ljubljansko barje      11     
biološka raznovrstnost   11        
sadje     1    1  
disertacije        1 1  
cene     1 1     
neposredna plačila 1 1         
ukrepi  1 1        
ekološko kmetovanje          2  
odločanje          2  
izobraževanje    1     1  
kmetijsko gospodarstvo       1  1  
strukturni skladi 11          
Evropska unija 11