Numbers

The table show keyword appearance of all theses, where this person is in the role of a mentor. Table includes only keywords, appearing at least twice. This shows, how mentor's research fields and interest are changing through time.

Person: Andrej Udovč

Keyword2006200720082009201020112012201320142015201620172018
kmetijstvo 2241 211 1  
Slovenija11211  12 4  
dopolnilne dejavnosti1 112 2   2  
kmetije   23 22     
podeželje 1 11 3 1    
razvoj 2 13        
kmetijska ekonomika 1 11 12     
ankete   11 1 1 1  
turizem  111 2      
kmečki turizem  22  1      
razvoj podeželja1 2   1      
kmetijska politika 1  1 1   1  
trženje    112      
anketa 2        1  
živinoreja    1 11     
poslovni načrti      11  1  
kmetje      1   2  
turistične kmetije  11  1      
kmetijska gospodarstva  1   1   1  
krajinski parki      1   1  
trajnostni razvoj          2  
Natura 2000    1     1  
agrarna ekonomika   1      1  
zavarovana območja          2  
ekološko kmetijstvo 1 1         
SKOP   2         
zadruge      1   1  
SWOT analiza      1   1  
investicije      11     
varovalno planiranje    1  1     
Slovenska Istra    1 1      
oljkarstvo    1 1      
Črnomelj 1     1     
stroški      11     
kmetijski pridelki   1  1      
Ljubljansko barje      11     
biološka raznovrstnost   11        
sadje     1    1  
disertacije        1 1  
cene     1 1     
neposredna plačila 1 1         
ukrepi  1 1        
ekološko kmetovanje          2  
odločanje          2  
izobraževanje    1     1  
kmetijsko gospodarstvo       1  1  
strukturni skladi 11          
Evropska unija 11