Numbers

The table show keyword appearance of all theses, where this person is in the role of a mentor. Table includes only keywords, appearing at least twice. This shows, how mentor's research fields and interest are changing through time.

Person: Robert Brus

Keyword2004200520062007200820092010201120122013201420152016
morfometrijska analiza  1  1  2 211
popis 11 11   2  1
Slovenija     1 1211 1
poškodovanost 11111   2   
razširjenost11     12  11
ukrepi  1111   2   
drevnina  1 11   2   
Kras        1 111
drevesne vrste 11  1 1     
spolni dimorfizem       1   12
Ljubljana 1     1    1
kranjska kozja češnja       1   11
vprašalnik  1 1    1   
dendrologija       11   1
drevesa         1  1
listi     1  1    
divja češnja       1 1   
gozdovi       1   1 
listavci          11 
izračun stroškov izvedbe predvidenih ukrepov    1    1   
naravno pomlajevanje       1   1 
Prunus avium       1 1   
Rhamnus fallax Boiss.       1   1 
črni bor           11
določevalni ključi 1          1
poljski jesen 1   1       
urbano gozdarstvo 11          
invazivnost1    1       
pogozdovanje     1      1
gorski javor       1 1   
drevoredi 1       1