Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (3)

 1. Tjaša Lisac: Kationska izmenjava v strukturah kovinsko-organskih materialov za zajemanje plinov
 2. Katja Vodlan: Napredni pristopi sinteze zeolitom podobnih imidazolatov ter njihova karakterizacija
 3. Natalija Klančnik: Polimorfizem dihidrata acetilen dikarboksilne kisline

Diplomska dela (14)

 1. Žana Banič: Mineralna sestava kamnin in prsti s področja Leskovca
 2. Žan Zakošek: Karakterizacija izbrane keramike iz ternarnega sistema La2O3-Ta2O5-TiO2
 3. Filip Kóša: Rentgenska praškovna analiza keramike iz binarnega sistema La2O3-Ta2O5
 4. Eva Kodrič: Rentgenska praškovna difrakcija pralnih praškov
 5. Patricija Franko: Kokristali 2,6-dihidroksibenzojske kisline z nitropiridin-N-oksidom
 6. Lucija Grojzdek: Mineralna sestava kamnin in prsti s področja Podgorice
 7. Karmen Kužnik: Priprava in karakterizacija kokristalov 4-nitropiridin-N-oksida z derivati benzojske kisline
 8. Katja Vodlan: Sinteza in strukturna karakterizacija galij-stroncijevega titanata(IV)
 9. Jan Dežan: Priprava in karakterizacija aluminij-kalcijevega titanata(IV)
 10. Eva Gabrijel: Mineralna sestava kamnin in prsti na področju Otočca
 11. Petra Vardijan: Rentgenska praškovna difrakcija vitaminskih in mineralnih preparatov
 12. Ines Saje: Analiza tempera in vodenih barv z rentgensko praškovno difrakcijo
 13. Hana Bradač: MINERALNA SESTAVA KAMNIN IN PRSTI S PODROČJA IVANČNE GORICE
 14. Maruša Turk: Analiza modelirne mase in plastelina z rentgensko praškovno difrakcijo