Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

MSc theses (16)

 1. Ana Maria Bobič: Sinteza in vrednotenje 2-kloro-1,3-benzotiazolnih kovalentnih fragmentov
 2. Jerneja Pogačnik: Sinteza in vrednotenje tiazolnih zaviralcev encima MurA
 3. Petra Oblak: Določanje protibakterijske aktivnosti izbranih naravnih spojin in zaviralcev proteina FtsZ
 4. Enia Bajc: Optimizacija analogov 3-(4-fluorofenetil)piperidina kot selektivnih zaviralcev butirilholin esteraze
 5. Karmen Kraljič: Sinteza in vrednotenje encimskega zaviranja vinilnih in jodopiridinskih zaviralcev MurA
 6. Aida Duraković: Sinteza in vrednotenje vezave vinilpiridinskih kovalentnih fragmentov na MurA
 7. Ema Klobučar: Sinteza in biokemijsko vrednotenje 2-klorobenzotiazolnih zaviralcev encima MurA
 8. Manca Fotivec: Sinteza in vrednotenje N-metilvinilpiridinskih in epoksibenzenskih kovalentnih fragmentov
 9. Martina Erjavec: Sinteza in vrednotenje derivatov 1-(2-(piperidin-1-il)etil)pirolidin-2-ona kot selektivnih zaviralcev butirilholin esteraze
 10. Tjaša Učakar: Sinteza in vrednotenje 4-izopropil-1,2,4-triazolnih zaviralcev katepsina X
 11. Sabina Kramarič: Sinteza azastilbenskih zaviralcev ligaz Mur
 12. Špela Gubič: Sinteza 6-substituiranih tetrahidropirolo[1,2-a]pirazinskih zaviralcev encima InhA
 13. Neža Alič: Sinteza in biokemijsko vrednotenje 5-(benziloksi)indolov kot selektivnih zaviralcev monoamin oksidaze B
 14. Maja Košutić: Biokemijsko vrednotenje mehanizma delovanja kovalentnih zaviralcev encima MurA
 15. Živa Zajec: Sinteza 4-((3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)metil)benzamidnih zaviralcev encima InhA
 16. Klara Verbič: Sinteza piridinostilbenskih zaviralcev ligaz Mur