Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Gregor Haring: Kost in pokostnica golenice ter sklepna ovojnica kolena kot potencialni vir mezenhimskih matičnih/stromalnih celic pri kadavrih

Magistrska dela (14)

 1. Lara Jasenc: Primerjava izražanja molekulskih označevalcev ter sposobnosti osteogeneze skeletnih matičnih celic bolnikov z zgodnjo in pozno obliko osteoartroze
 2. Tiona Mrhar: Primerjava izražanja označevalcev s hrustancem povezanih genov v človeških primarnih hondrocitih, gojenih v različnih rastnih gojiščih
 3. Laura Jud: Primerjava imunofenotipa primarnih mezenhimskih matičnih/ stromalnih celic, izoliranih iz različnih tkiv kolenskega sklepa donorjev post mortem
 4. Katja Potisk: Primerjava sposobnosti mezenhimskih matičnih/stromalnih celic za tvorbo hialinega hrustanca v pogojih in vitro pri bolnikih z zgodnjimi degenerativnimi spremembami kolka
 5. Karolina Mužina: Primerjava izražanja različnih mediatorjev vnetja v mezenhimskih matičnih/stromalnih celicah pri bolnikih brez in z zgodnjimi degenerativnimi spremembami kolka
 6. Deborah Premužič: Vrednotenje adipogeneze mezenhimskih matičnih/ stromalnih celic iz različnih delov sinovije bolnikov, napotenih na atroskopijo kolka
 7. Urša Kopač: Primerjava različnih gojitvenih plaftorm celic CHO pri razvoju celičnih linij
 8. Nastja Sluga: Primerjava izražanja označevalcev diferenciranih in nediferenciranih mezenhimskih matičnih/stromalnih celic, izoliranih iz različnih delov sinovije kolka
 9. Laura Poženel: Vrednotenje sposobnosti adipogeneze ter stopnje staranja mišičnih in kostnih mezenhimskih matičnih celic bolnikov z osteoporozo in osteoartrozo, in vitro
 10. Tina Levstek: Primerjava osteogenega potenciala in kinetike rasti človeških mišičnih in kostnih mezenhimskih matičnih/stromalnih celic
 11. Janko Stankić: Vrednotenje hondrogenega potenciala mezenhimskih matičnih/stromalnih celic z oceno po Bernu pri bolnikih z zgodnjimi degenerativnimi spremembami
 12. Staša Trstenjak: Primerjava izražanja genov za imunomodulatorne molekule v mezenhimskih matičnih/ stromalnih celicah bolnikov z zgodnjimi degenerativnimi spremembami kolka
 13. Katja Hrovat: Določitev sposobnosti proliferacije, diferenciacije in imunomodulatornega potenciala mezenhimskih matičnih celic kostnega mozga
 14. Diana Artnjak: Primerjava osteogene diferenciacijske sposobnosti med vzorcema primarnih mezenhimskih matičnih/stromalnih celic iz kostnega mozga in pokostnice

Diplomska dela (1)

 1. Janja Zupan: Podoba elevzinskih misterijev pri Pavzaniji