Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (4)

 1. Miha Šlebir: Uporabnost koncepta točke osredotočenja v sodobnih vojaških operacijah
 2. Miha Šlebir: Applicability of the centre of gravity concept in contemporary military operations
 3. Dejan Ulcej: Vizualizacija informacij končnih izdelkov strateške obveščevalne dejavnosti
 4. Blaž Milovac: Značilnosti teoretičnega obravnavanja načina vojskovanja razvitih držav po koncu hladne vojne

Magistrska dela (44)

 1. Rok Pirjevec: Posameznikov digitalni odtis in varnostne implikacije: socialni mediji in vsakodnevno življenje
 2. Matic Virant: Vzroki uspešnosti phishing kampanj v podjetjih
 3. Miran Kunstelj: Konstrukcija tanka skozi prizmo vojaške uporabnosti
 4. Jaka Skubic: Uporaba novih tehnologij v zaščiti in reševanju – študija primera Mobilne enote reševalnih psov
 5. Petra Urh: Ogrožanje nacionalne varnosti z vidika migrantske krize
 6. Petra Mezek: Analiza kibernetskih ogrožanj otrok in mladostnikov in možni protiukrepi
 7. Tomaž Tekavc: Protiuporniško delovanje v časovni perspektivi: analiza in primerjava posredovanja Sovjetske zveze in Združenih držav Amerike v Afganistanu
 8. Alan Revak: Družbena omrežja v konceptu sekuritizacije
 9. Klemen Kovačič: Varnostne implikacije interneta stvari in akterji njihovega ogrožanja
 10. Matej Šinkovec: Mehiška vojna proti drogam v kontekstu sodobnih konceptov za preučevanje konfliktov
 11. Peter Knific: Učinki uvedbe informacijsko-komunikacijskih tehnologij na oborožitvene sisteme in vojaške zmogljivosti
 12. Jurij Raduha: Koncept združenega bojevanja rodov v Slovenski vojski
 13. Marko Berkopec: Ugrabitve kot grožnja človekovi varnosti - vzroki in posledice
 14. David Stonič: Oblikovanje modela za ocenjevanje hibridnega ogrožanja nacionalne varnosti
 15. Tim Berginc: Rusko-ukrajinska kriza
 16. Matic Škufca: Koncept propadlih držav na primeru Iraka in Sirije ter njegove implikacije na mednarodno varnost
 17. Mitja Sovič: Vloga zasebnih podjetij pri zagotavljanju državne informacijske varnosti
 18. Mark Kogoj: Nekohezivna strateška kultura kot grožnja evropski varnosti
 19. Petra Resman: Uporaba družbenih omrežij v sodobnem vojaškem okolju
 20. Katarina Gobec: Analiza reform varnostnega sektorja v post-konfliktni državi
 21. Julij Jeraj: Vodenje odziva na nesreče v kontekstu družbenih sprememb
 22. Kristian Hamberger: Kibernetični napadi kot grožnja delovanju avtomatiziranih zračnih bojnih sistemov
 23. Klemen Pogačar: Improvizirane eksplozivne naprave kot grožnja varnosti
 24. Jure Pestotnik: Zloraba civilnih brezpilotnih letalnikov v teroristične namene
 25. Matevž Oset: Kibernetsko ogrožanje slovenske energetske kritične infrastrukture
 26. Ula Ušeničnik: Hekerstvo kot grožnja obveščevalni dejavnosti
 27. Moša Maržun, Tjaša Karničar: Načrtovanje zaščite informacijsko-komunikacijske infrastrukture v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah posebnega pomena za obrambo države
 28. Marjetka Krničar: Uporaba javne diplomacije na obrambnem področju
 29. Mojca Berce: Varnostni vidiki e-bančništva v Sloveniji
 30. Maja Bole: Odprtokodna programska oprema in informacijska varnost
 31. Jernej Ržen: Vpliv vključenosti Republike Slovenije v sistem obrambnega planiranja Nata na razvoj zmogljivosti njenega obrambnega sistema
 32. Rade Kovačević: Vojaško varnostne razsežnosti trans- in posthumanizma
 33. Teja Palko: Kibernetska moč držav članic Evropske unije
 34. Tanja Štefanič: Mednarodnopravni okvir ciljnega ubijanja v vojni proti terorizmu s poudarkom na ameriški operaciji zoper Osamo bin Ladna
 35. Matjaž Vidic: Ekstremizmi na internetu
 36. Nataša Zorman: Omejevanje jedrskega širjenja na primeru Irana in Severne Koreje
 37. Katja Rančigaj: Informacijska varnostna kultura v državni upravi
 38. Gregor Hafner: Vojaški brezpilotni letalski sistemi
 39. Dušica Žolger: Informacijski vidik boja proti mednarodnemu terorizmu
 40. Jure Dokl: Kibernetska varnost omrežij
 41. Darko Žlebnik: Strateška kultura
 42. Zdravko Aleksić: Upor talibanov
 43. Slavko Kolar: Vloga infrastrukture v procesu vojaškega izobraževanja in usposabljanja v Slovenski vojski
 44. Samo Smolej: Kritična analiza na učinku temelječih operacij

Diplomska dela (149)

 1. Matjaž Pleh: Univerzalnost oborožitvenih sistemov posameznika
 2. Jan Papež: Uporaba brezpilotnih kopenskih vozil v sodobnih vojskah
 3. Matej Voršnik: Tehnologija veriženja blokov - naslednji izziv nacionalne varnosti?
 4. Kristjan Kos: 5G omrežje kot orodje digitalizacije: varnostne grožnje in priložnosti
 5. Aljaž Gustinčič: analiza učinkovitosti nemških podmornic med drugo svetovno vojno v atlantski kampanji
 6. Matic Bezjak: Geopolitične implikacije transporta: vpliv električnih vozil na svetovno geopolitično ureditev
 7. Bor Grobelšek: Primerjava protiuporniškega delovanja v Siriji in Ukrajini
 8. Nejc Lenart: Nadgradnja ali zamenjava glavnih bojnih tankov s sistemi nove generacije – študija primerov: Združene države Amerike in Ruska federacija
 9. Domen Horvat: ostrostrelstvo in ostrostrelno orožje
 10. Jaka Ambrožič: Raketni nosilci jedrskega orožja: stanje in smeri razvoja
 11. Žan Mahnič: Možni načini popolnjevanja Slovenske vojske glede na spremenjene varnostne razmere
 12. Matevž Cerar: Eksoskeletni sistem in bojevnik 21. stoletja
 13. Tomaž Tekavc: Usmerjevalci združenega ognja
 14. Gašper Rajšel: Preobrazba JLA iz skupne vojske SFRJ v agresorsko vojsko na primeru Slovenije
 15. Tilen Rihtar: Opremljanje oboroženih sil z bojnimi vozili pehote
 16. Žana Košak: Natov pogled na hibridno vojskovanje
 17. Primož Ledinek: Politična propaganda v ameriškem in sovjetskem filmu 1915-1989
 18. Luka Žujić: Eksodus hrvaških Srbov leta 1995
 19. Dejan Redek: Problematika in zgodnje odkrivanje samotarskega terorizma
 20. Mitja Kobola: Asimetrično vojskovanje
 21. Jure Mikelj: Slovenska osamosvojitvena vojna v perspektivi asimetričnega vojskovanja
 22. Diana Namestnik: Kibernetska oblika bojevanja v Iraku (2003-2016) in Siriji (2011-2016)
 23. Bojan Skokić: Prikriti preiskovalni ukrepi v Sloveniji in trendi razvoja tehnologije na področju specialne operativne tehnike
 24. Simon Cvetko: Delovanje območnih štabov teritorialne obrambe od ustanovitve do konca oboroženih spopadov
 25. Klemen Kovačič: Kibernetski terorizem Islamske države
 26. Jernej Bradeško: Vloga hrvaških oboroženih sil v vojni v Bosni in Hercegovini
 27. Urban Bricman: Sirski konflikt skozi prizmo hibridne vojne
 28. Rok Brezavšček: Državljanska vojna v Ukrajini
 29. Petra Urh: Vloga lokalne skupnosti pri varnostni politiki
 30. Mitja Česnik: Razvoj in proizvodnja tankov v Jugoslaviji v obdobju 1945-91
 31. Peter Mikelj: Kibernetski prostor
 32. Nenad Kojić: Hektivizem kot grožnja človekovi varnosti
 33. Aljaž Šabič: Urbano bojevanje v perspektivi branilca
 34. Matevž Kadak: Aplikacija asimetričnega vojskovanja na primeru konflikta v Ukrajini
 35. Adam Vrtačnik: Vloga komercialnih video iger pri zasnovi vojaških simulatorjev
 36. Jure Mišigoj: Razvoj kalibrov pehotnega orožja v 20. stoletju
 37. Maša Pertoci: Kibernetske enote kot nova veja oboroženih sil
 38. Matej Jug: Kemično orožje v obdobju prve svetovne vojne
 39. Ajda Hodnik Gavranović: Uporaba 3D tiskanja v vojaški industriji
 40. Neven Polajnar: Modernizacija oboroženih sil Ruske federacije v okviru reform Vladimirja Putina kot odgovor na sodobne varnostne izzive
 41. Mitja Pritržnik: Google
 42. Jurij Pokovec: Uporaba brezpilotnih letalnikov v sistemu zaščite in reševanja
 43. Jasna Salmič: Transformiranje in vloga 27. zaščitne brigade Teritorialne obrambe od projekta MSNZ vse do leta 1998
 44. Luka Bokal: Pametna obramba- prihodnost NATA
 45. Anja Kocbek: Primerjalna analiza vojaško-varnostnih priprav na osamosvojitev v Sloveniji in na Hrvaškem
 46. Tim Berginc: Vojna v Siriji, lokalni spopad med globalnimi akterji
 47. Jani Matvos: Uporaba vojske v konceptu notranje (domovinske) varnosti
 48. Miran Kunstelj: Specialna enota policije v času osamosvajanja Republike Slovenije
 49. Žiga Tomažič: Razvoj vojaških obveščevalnih ter nadzorstvenih sistemov
 50. Luka Vaukan: Razvoj bojnih vozil pehote
 51. Sašo Vene: Izzivi omrežno-centričnega bojevanja
 52. Luka Železnik: Vloga umetne inteligence v obrambno-obveščevalni dejavnosti
 53. Mark Kogoj: Vpliv strategije pametne moči na mednarodni mir in varnost, kritika koncepta
 54. Uroš Predan: Vpeljava naboja 7, 62 x 51 mm kot standardnega naboja modernih oboroženih sil
 55. Jan Seliškar: Orožja usmerjene energije in njihova uporaba kot nesmrtonosna sredstva
 56. Jože Vovko: Mobilnost in ognjena moč pehote v 20. stoletju
 57. Klemen Pačnik: Vloga sistema C4I in informacijske tehnologije pri razvoju oborožitvenih sistemov pehotnega vojaka 21. stoletja
 58. Marko Kotnik: Večnamenska bojna letala
 59. Marko Berkopec: Nesmrtonosna in manj kot smrtonosna orožja, ki jih uporabljajo slovenske obrambno-varnostne strukture
 60. Gregor Konda: Vojaške operacije obveščevalnih služb
 61. Karmen Dežman: Revolucije v pehotni oborožitvi in njihov vpliv na taktiko
 62. Matej Fugina: Bojni roj
 63. Rok Kragelj: Uporaba improviziranih eksplozivnih naprav (IED) v okviru asimetričnega bojevanja in tehnološki protiukrepi ameriških oboroženih sil v Iraku in Afganistanu
 64. Rok Frelih: Vloga Turčije v konfliktih v Kurdistanu
 65. Rok Hacin: Ameriške intervencije v Čilu v letih 1960-1980
 66. Ivan Rojc: Razvoj uporabe psov v oboroženih silah skozi zgodovino vojskovanja in današnja izkoriščenost njihovega potenciala v Slovenski vojski
 67. Matej Vučko: Kognitivno-institucionalna analiza kriznega upravljanja in vodenja ob poplavah reke Mure leta 1972 in 2005
 68. Ana Seliškar: Primerjalna analiza obveščevalno-varnostnih sistemov Slovenije, Hrvaške ter Bosne in Hercegovine
 69. Amadej Kos: Geostrateški pomen Arktike
 70. Smiljan Repar: Primerjalna analiza protiuporniškega delovanja CIE
 71. Mitja Sovič: Nato in njegovi mehanizmi za ohranjanje informacijske varnosti
 72. Vesna Alaber: Vloga globalizacije v podnebno varnostni politiki EU
 73. Andrej Fink: Varnostna vprašanja v Jugovzhodni Aziji ob vzponu Ljudske republike Kitajske
 74. Uroš Horvat: Psihološko bojevanje v plebiscitnem boju za severno mejo
 75. Rade Kovačević: Kibernetska varnost
 76. Kristijan Podbevšek: Taktična uporaba osiromašenega urana v strelivu
 77. David Ponikvar: Ekonomsko bojevanje
 78. Špela Černjavič: Načini delovanja improviziranih eksplozivnih naprav ter metode in sredstva za njihovo odkrivanje, motenje in onesposabljanje
 79. Miran Zore: Embargo ZN na izvoz in uvoz orožja v Jugoslavijo med letoma 1991 in 1996
 80. Nina Vilić: Kršitve mednarodnega prava oboroženih spopadov v primeru bitke za Vukovar
 81. Blaž Krapež: Sodobno gorsko bojevanje
 82. Aleš Smodiš: Vloga Manevrske strukture narodne zaščite Pomurja v procesu osamosvojitve
 83. Petra Filipič, Mateja Žmauc: Strojno razminiranje v okviru mednarodnega boja proti uporabi protipehotnih min
 84. Danijel Borojević: Paravojaške formacije in prostovoljne enote v vojni v Bosni in Hercegovini
 85. Neva Pačnik: Legitimiteta uporabe spletnih socialnih omrežij v zaporih
 86. Mateja Nosan: Primerjalna analiza poklicnih gasilskih enot Češke, Nemčije in Slovenije
 87. Janja Štucin: Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije v okviru kriznega komuniciranja ob naravnih in drugih nesrečah
 88. Gregor Uranič: Internetna vojna v Estoniji
 89. Marko Škoda: Jedrski terorizem kot sodobni varnostni problem
 90. David Bizjak: Gasilstvo v Mestni občini Ljubljana
 91. Mitja Žabota: Primerjalna analiza sistemov zaščite prebivalstva v Avstriji, Nemčiji in Švici
 92. Marko Kojc: Informacijska varnost v Republiki Sloveniji
 93. Tanja Kavšek: Albanske paravojaške in paradržavne formacije na področju Balkana
 94. Mojca Kovač: Obravnavanje nacionalnih tajnih podatkov v informacijsko-komunikacijskem sistemu
 95. Grega Tušar: Elektronsko bojevanje in sodobna uporaba elektronskih protiukrepov, podpornih ukrepov elektronskega bojevanja ter elektronskih zaščitnih ukrepov
 96. Jure Marguč: Sistem zaščite in reševanja na Hrvaškem ter vzroki in morebitne posledice nesreče na Kornatih 2007
 97. Nastja Puhar: Sodobna sredstva za premagovanje psihofizičnih omejitev pehotnega vojaka
 98. Nejc Škulj: Specialne sile kot multiplikator bojne moči
 99. Blažka Erznožnik: Vpliv orožja za podporo pehote na spremembe v bojevanju
 100. Valerija Bogovič: Uporaba brezpilotnih letal v asimetričnem bojevanju
 101. Jernej Starič: Razvoj jurišnih pušk v zadnjem desetletju
 102. Nejc Levec: Libanon v luči iranskih geostrateških interesov
 103. Matej Arbeiter: Vloga in pomen oklepnih vozil na področju urbanega bojevanja - študija primerov Grozni, Gaza in Sarajevo
 104. Aleksandra Lelov: Reševanje medetničnega konflikta v Makedoniji od leta 2001 do danes
 105. Maša Dobrina: Evropska unija in informacijska varnost
 106. Slavica Simončič: Asimetrično vojskovanje - zgodovinski koncept in sodobni izziv
 107. Biserka Bubnjić: Psihološke operacije v informacijski dobi
 108. Natalija Lužar: Delovanje in vpliv psihotronskega orožja
 109. Luka Cerjak: Revolucija v vojaških zadevah na primeru operacije Zavezniška sila (The Allied Force)
 110. Manja Gyergyek: Guantanamo
 111. Aleš Obreht: West Point in dileme vojaškega šolstva v Sloveniji
 112. Rok Derenčin: Trend razvoja informacijsko-komunikacijske tehnologije in varnostna tveganja
 113. Veronika Potočnik: Ilegalne migracije in ilegalni prehodi na področju Policijske uprave Maribor
 114. Sebastjan Ježek: Uporaba informacijske in telekomunikacijske tehnologije pri upravljanju in vodenju naravnih in drugih nesreč
 115. Miha Žnidar: Vpliv lastništva kritične infrastrukture na nacionalno varnost Republike Slovenije
 116. Polona Markovič: Delovanje občinskega štaba teritorialne obrambe
 117. Špela Koželj: Državljanska vojna v Angoli
 118. Anja Slak: Evropski socialni sklad
 119. Martina Hočevar: Informacijsko bojevanje v primeru izraelsko-palestinskega konflikta
 120. Anja Šonc: Medijska kampanja v primeru družine Strojan
 121. Blaž Kukec: Civilna družba in zagotavljanje vojaške obrambe Republike Slovenije - vloga slovenskih lovcev
 122. Rok Golob: Geofizikalno orožje - med "resničnostjo in mitom"
 123. Tilen Kavčič: Operacija zasedbe Vukovarja
 124. Tadeja Kokol: Zamenjava avtomatske puške v Slovenski vojski - primerjava FN F2000 S in M70 AB2
 125. Tadej Žlender: Vpliv nanotehnologije na vlogo pehotnega vojaka na bojišču
 126. Sanja Kržan: Virtualizacija sodobnega bojevanja
 127. Jure Rejec: Obveščevalna skupnost v Ruski federaciji
 128. Peter Strnad: Informacijske operacije kot dejavnik preoblikovanja oboroženih sil
 129. Matej Poljak: Primerjava vloge vojaških specialnih enot Slovenije in ZDA v sodobnih oboroženih spopadih
 130. Dejan Ulcej: Privatizacija obveščevalne dejavnosti
 131. Katarina Rebolj: Delovanje civilne zaščite na območju Občine Grosuplje med preteklostjo in prihodnjimi izzivi
 132. Jure Prusnik: Razvoj in usoda težkih oklepnih enot v Slovenski vojski
 133. Gregor Bogovčič: Zgodovina razvoja nuklearnih elektrarn in njihova varnost v sodobni družbi
 134. Mitja Topalovič: Hekerji v obveščevalni dejavnosti
 135. Vesna Matko: Asimetrično vojskovanje - študija primerov bitke pri Alesiji, osvajanja Azteške države in državljanske vojne v Somaliji
 136. Matjaž Vidic: Uporaba interneta v treroristične namene
 137. Janja Jenc: Evropska unija in preprečevanje konfliktov
 138. Matevž Oset: Terorizem
 139. Nina Krajnc: Varnost v multimedijskem centru Kolosej-Lj
 140. Boštjan Brinovec: Vpliv ogroženosti in gospodarskega razvoja na obrambne izdatke ZDA po koncu hladne vojne
 141. Vanja Blaznik: Strateška kultura kot ključna determinanta protiteroristične politike
 142. Natalie Majcenovič: Strelno orožje manjšega kalibra in lahko orožje kot vir ogrožanja človekove varnosti - razsežnosti in dileme
 143. Mitja Sušnik: Lovsko orožje kot vir ogrožanja notranje varnosti v Republiki Sloveniji
 144. Simon Simčič: Ogrožanje kritične informacijske infrastrukture v Republiki Sloveniji
 145. Bogdan Kres: Zaščita kritične informacijske infrastrukture v Republiki Italiji
 146. Maja Končan: Gorska reševalna služba v Sloveniji in reševanje iz snežnih plazov
 147. Jure Dokl: Internet in koncept človekove varnosti
 148. Danica Dovč: Uporaba oblik informacijskega bojevanja v sodobnem terorizmu
 149. Jernej Ržen: Uporaba asimetričnega načina vojskovanja

Druga dela (22)

 1. Maja Garb, Jelena Juvan, Uroš Svete: Od vprašanj vojaške kulture do analize vloge antropologov v vojski
 2. Uroš Svete: Manevrska struktura narodne zaščite med strateškim konceptom in taktično realizacijo
 3. Anton Žabkar, Uroš Svete: Sodobni oborožitveni sistemi
 4. Uroš Svete: Varnost v informacijski družbi
 5. Ljudmila Bokal, Maja Garb, Klemen Grošelj, Erik Kopač, Iztok Prezelj, Uroš Svete, Vinko Vegič: Razlagalni vojaški slovar
 6. Vladimir Prebilič, Uroš Svete, Janja Vuga Beršnak: Slovenia and peacebuilding
 7. Internet - rat i mir u globalnom selu
 8. Uroš Svete: The critical information infrastructure protection (CIIP) as new policy issue in modern societies
 9. Uroš Svete: Zaščita kritične informacijske infrastrukture v sodobnih družbah? Nova domena državne politike
 10. Uroš Svete: Novi izzivi za obramboslovje - obrambne in varnostne razsežnosti uporabe informacijske tehnologije
 11. Uroš Svete: Improvizirana eksplozivna sredstva in koalicijske sile v Iraku
 12. Uroš Svete: Množična občila v asimetričnem vojskovanju
 13. Uroš Svete: Quo vadis, Irak?
 14. Uroš Svete: Iraški uporniki
 15. Slovensko obramboslovje praznuje 30 let
 16. Uroš Svete: Informacijsko-komunikacijska tehnologija v oboroženih silah
 17. Uroš Svete: Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije ob naravnih in drugih nesrečah: od napovedovanja in preprečevanja do obvladovanja posledic
 18. Vladimir Prebilič, Uroš Svete: Novi izzivi in možna reorganizacija Gorske reševalne službe Slovenije
 19. Uroš Svete: Is the internet a new space for waging war? The case of the islamic fundamentalists and their opponents
 20. Uroš Svete: Informacijske razsežnosti sodobnega terorizma - teoretična vprašanja in praktični vidiki
 21. Slovenija v ledenih okovih - odziv in izzivi
 22. Uroš Svete, Anton Žabkar: Irak - poligon za preizkušanje novih vojaških doktrin