Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Boštjan Žener: Optimizacija priprave in strukturne lastnosti dopiranega nanodimenzioniranega titanovega dioksida

Magistrska dela (6)

 1. Simon Bercko: Razgradnja izbranih okoljsko problematičnih učinkovin z ultrafinimi mehurčki ozona in s fotokatalitsko aktivnimi tankimi plastmi TiO2
 2. Mojca Grižnik: Študij priprave tankih plasti natrijevega niobata s sintezo v raztopini
 3. Kaja Pancar: Vpliv modifikacij na lastnosti mezoporoznega silicijevega dioksida
 4. Anja Ajdovec: Funkcionalizirani mezoporozni SiO2 delci z vgrajenim barvilom za indikacijo relativne vlažnosti
 5. Nika Simonič: Preučevanje oksidacije oljčnega in arašidovega olja pri segrevanju z metodami termične analize
 6. Maša Žbontar: Toplotna in kemijska obstojnost SOL-GEL premaza s cirkonskim polnilom

Diplomska dela (9)

 1. Mihael Turkovic: Izboljšava intumescentnih premazov z dodatkom plastovitih dvojnih hidroksidov
 2. Dejan Hočevar: Vpliv velikosti delcev na določitev stopnje toplotne modifikacije hrastovega lesa
 3. Lucija Strle: Toplotna modifikacija hrastovega lesa in določitev stopnje le-te s termogravimetrijo
 4. Ana Zidar: Uporaba plastovitih dvojnih hidroksidov za čiščenje vode
 5. Amela Avdičević: Uporaba metod termične analize za preučevanje termične stabilnosti olj
 6. KLAVDIJA GRANDLJIČ: Tehnike termične analize za preučevanje materialov kulturne dediščine
 7. Tajda Blaznik: Sinteza in lastnosti cink-aluminijevih in cink-kromovih plastovitih dvojnih hidroksidov in njihovih mešanih oksidov
 8. Katja Rašl: Določitev stopnje toplotne modifikacije jesenovine
 9. Tanja Buh: Samopopravljivi betoni