Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (3)

 1. NIKOLA KREČAR: TRGOVALNA STRATEGIJA NA TRGU Z ELEKTRIČNO ENERGIJO Z UPOŠTEVANJEM PREMIJE ZA TVEGANJE
 2. Tomi Medved: ADAPTIVNI MODEL AGENTA ODJEMALCA NA TRGU Z ELEKTRIČNO ENERGIJO
 3. EDIN LAKIĆ: Energetska učinkovitost in vpliv energetskega označevanja na investicijske odločitve gospodinjstev

Magistrska dela (10)

 1. JAN JERIHA: Agentno vodenje prilagodljivih odjemalcev v distribucijskem sistemu
 2. GREGOR GOSTINČAR: Model tržne optimizacije obratovanja enot soproizvodnje toplote in električne energije
 3. KUJTIM DAUTI: Model ocene potenciala prožnosti objektov
 4. GAŠPER LENASSI: Ekonomsko vrednotenje prožnosti na elektroenergetskih trgih
 5. JOVANCHO GROZDANOVSKI: Optimalna umestitev električne polnilnice v omrežje z nezadostno priključno močjo
 6. ANDREA LJUBLJANAC: Integration of the Transmission System Frequency-based Ancillary Services Markets within EU
 7. JANEZ GREGOR GOLJA: Modeliranje in simulacija nizkonapetostnega distribucijskega omrežja z vključenimi viri prožnosti
 8. DOMEN KODRIČ: Ekonomika samooskrbe z električno energijo v spremenjenih zakonodajnih in tržnih razmerah
 9. Nejc Kastelan: Vpliv baterijskega hranilnika na dnevni profil odjemne moči gospodinjstva in napetostne razmere v omrežju
 10. Blaž Pavlič: Potencial agrofotovoltaičnih sistemov v Sloveniji

Diplomska dela (2)

 1. Matko Iveta: Inovativni viri financiranja pri naložbah v elektronergetsko infrastrukturo
 2. Tadej Mavsar: Možnosti vzpostavitve trga s prožnostjo električne energije v Republiki Sloveniji