Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (1)

 1. Petra Močnik: Karakterizacija tribokorozijskih procesov na dentalnih zlitinah pri različnih vplivih okolja

MSc theses (3)

 1. Aleksander Učakar: Zgoščevanje magnetov na osnovi feritov s postopkom sintranja z intenzivno radiacijo (SITR)
 2. Žan Blaž Slivnik: Vpliv aluminiziranja na korozijske lastnosti jekel
 3. Tina Krajnik: Vpliv temperature in časa žarjenja na kinetiko aluminiziranja in mikrostrukturo zlitine FeCrAl

Bsc theses (16)

 1. Sara Sedej: Vpliv velikosti kovinskih magnetnih delcev na proces injekcijskega brizganja in končne karakteristike izdelka
 2. Anže Tratnik: Vpliv parametrov injekcijskega brizganja na dimenzije luknje komutatorja
 3. Jaka Kovič: Vpliv notranjih napetosti na velikost in obliko izdelkov iz jeklene pločevine
 4. Patrik Šumandl: Vpliv električnega obloka na lastnosti Cu kontaktov s kositrovo prevleko
 5. Tomaž Ulčar: Vpliv termičnega cikliranja na reverzibilno martenzitno transformacijo CuAlMn zlitine s spominom oblike
 6. Jerneja Šušel: Vpliv gašenja in stabilizacijskega žarjenja na mehanske lastnosti jekla PK11SP mikrolegiranega s titanom
 7. Kaja Sedej: Vpliv robnega efekta na magnetne lastnosti neorientirane elektropločevine z različno vsebnostjo silicija
 8. Martin Gantar: Karakterizacija hibridnih magnetnih materialov SrFe12019-Sm2Fe17N3 in SrFe12019-Nd2Fe14B vezanih s PPS polimerom
 9. Tinkara Smolar: Vpliv toplotne obdelave na korozijske lastnosti aluminijeve zlitine AA6005A
 10. Nejc Krajnc: Vpliv oblike preizkušancev na rezultate nateznega preizkusa
 11. MAJA POGAČAR: Mikrostruktura in lastnosti sintranih Cu-MoS2 kompozitnih materialov
 12. Nejc Velikajne: Vpliv staranja na razvoj mikrostrukture in mehanskih lastnosti jekla X20CrMoV
 13. Aleksander Učakar: Vpliv sinteznih pogojev na morfologijo in magnetne lastnosti SrFe12O19 nanodelcev
 14. Marko Češnjaj: Merjenje trdote z Ring-Light metodo
 15. Grega Čebulj: Optimiranje toplotne obdelave jekla za protibalistično zaščito
 16. Sven Čurila: Mikrostrukturne in mehanske lastnosti Al-Cu zvarnih spojev

Other documents (1)

 1. Jernej Jerman: Analiza erodiranih površin in njihov vpliv na lasersko varjenje