Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (1)

 1. Matevž Klopčič: Oblikovanje in konstruiranje lesenega stola organskih oblik

Diplomska dela (26)

 1. Karmen Brišar: Oglaševanje pohištvenega podjetja Alples d.d.
 2. Janez Novak: Plosko sestavljivo pohištvo
 3. Boris Demšar: Primerjava vrednotenja barvnih razlik lesnih premazov s kolorimetrom in z vizualnim zaznavanjem
 4. Luka Trontelj: Razvoj otroškega pohištva za spanje
 5. Emil Vlahović: Razvoj otroške hojce
 6. Dejan Trampuš: Razvoj pohištva za hotele
 7. Gašper Pirc: Starost in količine različnih vrst lesa v Vdmkovem toplarju iz Domžal
 8. Tomaž Smolej: Razvoj raztegljive jedilniške mize
 9. Luka Drobnič: Razvoj pisarniškega pohištvenega programa
 10. Igor Kovačevič: Odpornost izbranih površinskih sistemov stavbnega pohištva proti udarcu
 11. Ines Rotar: Ocenjevanje lastnosti kuhinj v procesu nakupnega odločanja s conjoint analizo
 12. Miha Jukić: Analiza pomembnosti kriterijev pri oglaševanju lesnih izdelkov in storitev
 13. Miran Dolinšek: Razvoj mestne klopi
 14. Marko Lesjak: Analiza razvoja pohištvenega programa Kolorina
 15. Miha Lekše: Odpornost različnih vrst površinsko obdelanih lesenih spojev proti staranju
 16. Jani Bertoncelj: Tržno razvijanje in testiranje novega izdelka
 17. Nejc Nardin: Idejni tehnološki projekt za izdelavo križno lepljenega lesa
 18. Andrej Urbančnik: Razvoj otroške zibke
 19. Milenko Vukojević: Oblikovanje in uvajanje blagovne znamke Syd Cross
 20. Primož Štolfa: Analiza konstrukcije stola z ukrivljeno sedežno lupino
 21. Klemen Kermc: Razvoj jedilniškega stola
 22. Grega Česnik: Izbrane fizikalne lastnosti lesnih premazov z dodanimi nano delci
 23. Janez Petkovšek: Vpliv izpolnjevanja direktiv o gradbenih proizvodih na kakovost lesnih izdelkov v zaključnih gradbenih delih
 24. Andraž Nagode: Lesene strešne konstrukcije
 25. Janez Andoljšek: Inženirske konstrukcije iz lepljenega lameliranega lesa v Sloveniji
 26. Damjan Sitar: Razvoj in konstrukcija lahkega oblazinjenega sedežnega pohištva

Druga dela (30)

 1. Seid Hajdarević, Manja Kitek Kuzman, Murčo Obućina, Srečko Vratuša, Tomaž Kušar, Mirko Kariž: Strength and stiffness of 3D-printed connectors compared with the wooden mortise and tenon joints for chairs
 2. Jusuf Ibrulj, Ejub Džaferović, Murčo Obućina, Manja Kitek Kuzman: Numerical and experimental investigations of polymer viscoelastic materials obtained by 3D printing
 3. Nadir Ayrilmis, Rajini Nagarajan, Manja Kitek Kuzman: Effects of the face/core layer ratio on the mechanical properties of 3D printed wood/polylactic acid (PLA) green biocomposite panels with a gyroid core
 4. Daša Krapež Tomec, Aleš Straže, Matevž Kokot, Manja Kitek Kuzman, Mirko Kariž: Uporaba lesno-plastičnih kompozitov v tehnologiji 4D tiska
 5. Mirko Kariž, Manja Kitek Kuzman, Milan Šernek: Effect of artificial ageing on adhesive bonds from heat treated spruce
 6. Lin Jiang, Xin-Rui Yang, Xu Gao, Qiang Xu, Oisik Das, Jin-Hua Sun, Manja Kitek Kuzman: Pyrolytic kinetics of polystyrene particle in nitrogen atmosphere
 7. Jože Kropivšek, Matej Jošt, Petra Grošelj, Manja Kitek Kuzman, Mirko Kariž, Maks Merela, Dominika Gornik Bučar: Innovative model of the cost price calculation of products from invasive non-native wood species based on the FTDABC method
 8. Leon Oblak, Andreja Pirc Barčić, Kristina Klarić, Manja Kitek Kuzman, Petra Grošelj: Evaluation of factors in buying decision process of furniture consumers by applying AHP method
 9. Jernej Markelj, Manja Kitek Kuzman, Petra Grošelj, Martina Zbašnik-Senegačnik: A simplified method for evaluating building sustainability in the early design phase for architects
 10. Andreja Pirc, Manja Kitek Kuzman, Tihana Vergot, Petra Grošelj: Monitoring consumer purchasing behavior for wood furniture before and during the COVID-19 pandemic
 11. Mirko Kariž, Daša Krapež Tomec, Sebastian Dahle, Manja Kitek Kuzman, Milan Šernek, Jure Žigon: Effect of sanding and plasma treatment of 3D-printed parts on bonding to wood with PVAc adhesive
 12. Petra Grošelj, Lidija Zadnik Stirn, Nadir Ayrilmis, Manja Kitek Kuzman: Comparison of some aggregation techniques using group analytic hierarchy process
 13. Manja Kitek Kuzman, Sanela Klarić, Andreja Pirc Barčić, Richard P. Vlosky, Marija M. Janakieska, Petra Grošelj: Architect perceptions of engineered wood products
 14. Katarina Čufar, Matjaž Bizjak, Manja Kitek Kuzman, Maks Merela, Michael Grabner, Robert Brus: Castle Pišece, Slovenia - building history and wood economy revealed by dendrochronology, dendroprovenancing and historical sources
 15. Manja Kitek Kuzman: Slovenska lesena arhitektura dosegla priznanje v mednarodnem prostoru
 16. Manja Kitek Kuzman, Mirko Kariž, Martina Zbašnik-Senegačnik: Sodobnih [!] konstrukcij [!] pasivnih hiš v Sloveniji
 17. Manja Kitek Kuzman, Milan Šernek, Mirko Kariž: Design and manufacturing of organic shape furniture
 18. Manja Kitek Kuzman, Mirko Kariž, Martina Zbašnik-Senegačnik: Timber passive house technologies of Slovenian contemporary architecture
 19. Manja Kitek Kuzman, Martina Zbašnik-Senegačnik: Energy-efficient timber buildings
 20. Manja Kitek Kuzman, Jože Kušar: Razvoj skeletne konstrukcije montažne hiše v Ameriki (obdobje 1833 do danes)
 21. Jasna Hrovatin, Manja Kitek Kuzman, Jože Kušar: Členitev sistemov lesene motažne gradnje glede na postopek gradnje
 22. Manja Kitek Kuzman, Jasna Hrovatin, Jože Kušar: Lesene lepljene konstrukcije v arhitekturi
 23. Manja Kitek Kuzman, Jože Kušar, Jasna Hrovatin: Smernice in potencial lesene gradnje v Sloveniji
 24. Manja Kitek Kuzman, Jasna Hrovatin: Model za vrednotenje kriterijev gradnje
 25. Manja Kitek Kuzman, Srečko Vratuša: Spletni portal za leseno gradnjo www.lesena-gradnja.si
 26. Manja Kitek Kuzman, Vladimir Brezar: Model tipološke analize lesene nadgradnje
 27. Manja Kitek Kuzman, Srečko Vratuša: Energijsko varčna lesena gradnja v Sloveniji
 28. Manja Kitek Kuzman, Petra Grošelj, Nadir Ayrilmis, Martina Zbašnik-Senegačnik: Comparison of passive house construction types using analytic hierarchy process
 29. Mirko Kariž, Manja Kitek Kuzman, Milan Šernek: The effect of heat treatment on the withdrawal capacity of screws in spruce wood
 30. Manja Kitek Kuzman, Jasna Hrovatin: Raziskava stališč o leseni gradnji v Sloveniji v letu 2006