Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (7)

 1. Urška Hren: Kalibracija merilca vsebnosti vode v izbranih tleh
 2. Gašper Leskovar: Uporaba različno prečiščene odpadne vode za namakanje Hokkaido buč (Cucurbita maxima L.)
 3. Gaja Pavliha: Učinkovitost evapotranspiracijskega sistema za zapiranje snovnih poti odpadne vode
 4. Luka Žvokelj: Izbira najprimernejšega modela upravljanja z uporabo večkriterijskega odločanja za urbane zelene površine
 5. Andreja Intihar: Določanje območij trajno varovanih kmetijskih zemljiščna vodovarstvenih območjih
 6. Marjeta Zagožen: Analiza kakovosti trajno varovanih kmetijskih zemljišč na območjih namakalnih sistemov, osuševalnih sistemov in komasacij
 7. Mojca Seliškar: Vloga krajinskih značilnosti pri določanju trajno varovanih kmetijskih zemljišč na primeru občine Ivančna Gorica

Diplomska dela (8)

 1. Martin Konestabo: Prostorska variabilnost teksture in skeletnosti v evtričnih rjavih tleh na flišnih kamninah na območju enega drevesa oljke
 2. Gala Šenk: Možnost ponovne uporabe očiščene odpadne vode v mestni rastlinski pridelavi hrane
 3. Lara Turel: Samodejni namakalni sistemi in zmanjšanje porabe vode pri namakanju
 4. Alenka Kruh: Vpliv namakanja na kakovost podzemne vode
 5. Matjaž Nedog: Variabilnost količine vode v tleh na izbranih lokacijah v Prekmurju
 6. Špela Rustja: Odnos ljudi v Ajdovščini in njeni okolici do rabe očiščene odpadne vode v rastlinski pridelavi
 7. Eva Košak: Razlika med krivuljo vodno zadrževalnih lastnosti tal ob upoštevanju modelirane in izmerjene točke venenja
 8. Tina Loverčič: Pregled stanja rastlinskih protiveternih pasov v Vipavski dolini