Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Vito Kovač: Occurrence and effects of oxidative stress induced by metal materials from fixed orthodontic appliances

Magistrska dela (28)

 1. Jakob Plahutnik: Izboljševanje ločljivosti pri analizi Fc-fuzijskega proteina z metodo kapilarnega izoelektričnega fokusiranja
 2. Andrej Ribar: Vpliv mikroplastike na proteom praživali Tetrahymena thermophila
 3. Dimitrij Vörös: Proteinski profil bakterije vrste Listeria monocytogenes v biofilmu
 4. Ana Štravs: Antioksidativno delovanje in inhibicija alfa-amilaze z ekstrakti bukovega ostrigarja (Pleurotus ostreatus)
 5. Dejan Gavrić: Antioksidativno delovanje in inhibicija α-amilaze z ekstrakti tujerodnih dresnikov (Fallopia japonica, F. sachalinensis in F. x bohemica)
 6. Maruša Klančar: Optimizacija in ovrednotenje mlečnokislinske fermentacije fižolove moke z bakterijami rodu Lactobacillus
 7. Tadeja Ferlan: Pretvorbe biogenih aminov med mlečnokislinsko fermentacijo mok iz stročnic
 8. Maja Urh: Kvantitativno določanje vsebnosti prostih aminokislin v bioprocesni brozgi z avtomatsko derivatizacijo na visokotlačnem tekočinskem kromatografu
 9. Domen Škrab: Uporaba UV-mutageneze pri vinskih kvasovkah za izboljšanje kakovosti vina
 10. Petra Horvat: Primerjava oksidacijskega stanja v celicah naravnega in visokodonosnega seva bakterije Saccharopolyspora erythrea med produkcijo eritromicina.
 11. Rok Poglajen: Vpliv estrov kavne kisline na znotrajcelično redoks stanje kvasovke Saccharomyces cerevisiae
 12. Luka Svet: Preučevanje delovanja antioksidanta epigalokatehin galata in oksidanta menadiona v celicah z metodo infrardeče spektroskopije
 13. Špela Zobec: Antioksidativno delovanje pripravkov na osnovi ekstrakta lesa bele jelke (Abies alba) v celični kulturi.
 14. Ana Pagon: Ekstrakcija in karakterizacija fikobiliproteinov iz mikroalg vrste Arthrospira platensis pred in po mlečnokislinski fermentaciji
 15. Dejan Skodič: Antioksidativno in protimikrobno delovanje jogurta z dodatkom cvetličnega medu in izvlečka smrekovih vršičkov
 16. Anja Černoša: Fiziološki odziv na medvrstne interakcije in vzrok za proizvodnjo rožnate učinkovine pri bakteriji Streptomyces rimosus
 17. Primož Turnšek: Vpliv gojišča na rast glive Cordyceps militaris in njeni biološki učinki na kvasovko Saccharomyces cerevisiae
 18. Eva Vovk: Študija prisilne razgradnje terapevtskega monoklonskega protitelesa
 19. Arnela Delić: Vpliv ekstraktov pečenega govejega mesa na znotrajcelično oksidacijo v kvasovkah vrste Saccharomyces cerevisiae
 20. Nik Mahnič: Optimizacija mlečnokislinske fermentacije cianobakterij vrste Arthrospira platensis
 21. Blaž Jug: Odziv kvasovk vrste Saccharomyces cerevisiae na tvorbo agregatov proteina TDP-43.
 22. Larisa Dušak: Vpliv mlečnokislinske fermentacije na hranilno vrednost mikroalge vrste Arthrospira platensis
 23. Rok Mejaš: Tvorba biogenih aminov med spontano fermentacijo čičerikine moke
 24. Petra Lokar: Vpliv spontane fermentacije ajdove moke na vsebnost biogenih aminov in antioksidantov v kislem testu
 25. Živa Kukman: Vpliv bosvelične kisline na vnetni odziv celic Caco2, stimuliran z lipopolisaharidom
 26. Anja Rutar: Vpliv modre svetlobe na interakcijo plesni vrste Penicillum expansum z jabolkom na ravni proteoma
 27. Miha Bajc: Proučevanje povezave med kronološkim staranjem in avtofagijo pred in po izpostavitvi kvasovk Saccharomyces cerevisiae naravnim spojinam
 28. Tina Šaula: Vpliv fermentacije na prehransko vrednost mlevskih frakcij grahove moke

Diplomska dela (31)

 1. Polona Jamnik: Inducirane mutacije za spreminjanje lastnosti kmetijskih rastlin
 2. Tina Jenko: Mikrobni produkti za uporabo v kozmetiki
 3. Ema Molan: Vloga naravnih spojin rastlinskega izvora v avtofagiji
 4. Blaž Trlep: Mikrobna razgradnja sintetične plastike in bioplastike
 5. Petra Štravs: Vpliv hrane na epigenetske spremembe.
 6. Kaja Zevnik: Nutrigenomika in nutrigenetika.
 7. Sara Plaskan: Mlečnokislinska fermentacija sadja in zelenjave
 8. Matija Miška: Mlečnokislinska fermentacija alg
 9. Špela Ahačič: Alternativna sladila saharozi
 10. Barbara Domevščik: Ekstremofilne mikroalge in njihova uporaba v biotehnologiji
 11. Dominika Holc: Metagenomska analiza mikrobnih združb spontanih fermentacij živil
 12. Katarina Valentinčič: Okoljski dejavniki razvoja sladkorne bolezni tipa 1
 13. Maj Hrovat: Sintezno biološki pristopi za pridobivanje živilskih arom
 14. Nina Vodnjov: Vpliv mikroorganizmov na kakovost čokolade
 15. Kaja Bažec: Mikroalge kot vir spojin za zaščito pred soncem
 16. Maša Resnik: Vloga rastlinskih ekstraktov pri tretiranju nevrodegenerativnih proteinopatij
 17. Eva Fatur: Fermentacija sadnih sokov s kefirjevimi zrni
 18. Lejla Harbaš: Večfunkcionalni proteini
 19. Alen Fuks: Kvasovka Saccharomyces cerevisiae kot modelni organizem za preučevanje procesov staranja.
 20. Anja Rutar: Nutrigenomski učinki omega-3 maščobnih kislin
 21. Luka Malec: Razvoj in inovacije v fermentaciji živil
 22. Ana Levičnik: Biološki učinki kefirja
 23. Maja Čič: Celično zdravje
 24. Mateja Jenko: Vpliv prehrane matere med nosečnostjo in po porodu na razvoj otroka
 25. Eva Smrekar: Razumevanje fermentacij živil z metaproteomiko
 26. Nastja Blagovič: Celični redukcijski stres
 27. Maša Knez: Odpadni pekovski izdelki kot substrati za proizvodnjo starterskih kultur
 28. Lenard Zobec: Biotehnološka proizvodnja karotenoidov in njihova uporaba
 29. Jan Hrovat: Bioaktivne lastnosti cvetnega prahu osmukanca
 30. Anja Pungartnik: Pomen nutrigenomike in nutrigenetike pri preprečevanju ter obravnavi srčno-žilnih bolezni
 31. Žan - Luka Mravlak: Fermentacija plodov rodu Capsicum