Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Nataša Šink: Vpliv integrirane in ekološke pridelave na morfološke lastnosti in vsebnost izbranih primarnih in sekundarnih metabolitov v korenju (Daucus carota L.)

Magistrska dela (10)

 1. Petra Štolfa: Fiziološki in biokemični odziv rastlin in plodov cepljenih sadik paprike (Capsicum annuum L. var. grossum) na slanostni stres
 2. Gašper Leskovar: Uporaba različno prečiščene odpadne vode za namakanje Hokkaido buč (Cucurbita maxima L.)
 3. Ina Jeršan: Količina pridelka in vsebnost nekaterih metabolitov v plodovih treh sort cepljene paprike (Capsicum annuum L.), gojene v rastlinjaku
 4. Vid Žitko: Vpliv biooglja kot zastirke in dodatka tlem na lastnosti tal ter pridelek paprike (Capsicum annum L.) in česna (Allium sativum L.)
 5. Lea Jakovljević: Vpliv gnojenja z žveplom na pridelek in vsebnost pigmentov in nekaterih sekundarnih metabolitov v čebulicah šalotke (Allium cepa var. aggregatum G. Don.)
 6. Lara Gregorčič: Vpliv foliarno dodanih različnih oblik selena in joda na rastline ter pridelek graha (Pisum sativum L.)
 7. Nataša Medle Rumpret: Vpliv dognojevanja z dušikom in žveplom na količino in kakovost pridelka česna (Allium sativum L.) sorte 'Gardos'
 8. Martina Hosta: Uvajanje smrdljivega regrata (Aposeris foetida (L.) Less.) v kmetijsko pridelavo
 9. Tina Perko: Vpliv organskega in mineralnega gnojila na vsebnost primarnih in sekundarnih metabolitov v plodovih paprike (Capsicum annuum L.)
 10. Marjana Košec: Količina pridelka in vsebnost metabolitov v različno obarvanih plodovih petih sort drobnoplodnega paradižnika (Lycopersicum esculentum L.), gojenega v rastlinjaku

Diplomska dela (22)

 1. Eva Papler: Pridelava rdečih in belih sort čebule (Allium cepa L.) iz sadik
 2. Špela Kušar: Pridelek in kakovost jajčevca (Solanum melongena L.) v odvisnosti od neposrednega prekrivanja
 3. Ajla Okanović: Terminska pridelava sort iz skupin Brassica rapa Mizuna in Brassica juncea Leaf Mustard na plavajočem hidroponskem sistemu
 4. Strahinja Denčić: Vpliv tehnoloških ukrepov pridelave na prehransko kakovost motovilca (Valerianella locusta L.) Betcke), rukvice (Eruca sativa Mill.) in špinače (Spinacia oleracea L.)
 5. Shakjir Jusufoski: Vpliv koncentracije dušika v hranilni raztopini na pridelek in kakovost listnate zelenjave, gojene na hidroponskih tekočinskih sistemih
 6. Viktoria Skornšek: Oblike, pomen in sociološki vidik mestnega vrtnarjenja
 7. Zala Švab: Pridelek in kakovost čebulic česna (Allium sativum L.) glede na termin sajena
 8. Eva Pesjak: Gojenje listnatih azijskih vrtnin na hidroponskem sistemu
 9. Marjan Kuder: Gojenje cepljenih paprik (Capsicum annuum L.) udomačenih in hibridnih sort
 10. Eva Smolnikar: Pomen prekrivanja tal v pridelavi zelenega šparglja (Asparagus officinalis L.) za rast, razvoj in pridelek
 11. Zala Indira Ficko Hašaj: Gojenje kalic bele in modre kolerabice (Brassica oleracea L. var. gongylodes f. alba in Brassica oleracea L. var. gongylodes f. rubra) v zimskem času z različnim dosvetljevanjem
 12. Živa Jurič: Pridelava zelenjave v samooskrbnem hidroponskem sistemu
 13. Anja Vinšek: Rast in razvoj šalotke (Allium ascalonicum L.) ter vsebnost učinkovin glede na okoljske razmere in tehnologijo pridelovanja
 14. Uršula Dolenc: Načini gojenja sadik gomoljne zelene (Apium graveolens var. rapaceum Mill.) iz navadnega in nakaljenega semena
 15. Katarina Pavovec: Napoved časa dosežene končne mase rozetastega tipa solate (Lactuca sativa L. var. crispa) glede na sorto in obdobje pridelovanja
 16. Ana Škerjanec: Vsebnost in sestava glukozinolatov v vrtninah iz družine križnic (Brassicaceae) glede na okoljske dejavnike in tehnologijo pridelovanja
 17. Veronika Skok: Kakovost in količina pridelka šalotke (Allium ascalonicum L.) glede na vrsto sadilnega materiala in gnojenje
 18. Manca Vrhovnik: Vsebnost in pomen bioaktivnih snovi v brokoliju (Brassica oleracea var. italica L.) glede na okoljske dejavnike in tehnologije pridelovanja
 19. Denis Kogovšek: Pridelek in vsebnost tokoferola v lupini različnih sort solatnih kumar (Cucumis sativus L.), gojenih v poletnem in jesenskem obdobju
 20. Petra Osolnik: Gojenje štirih sort cepljene paprike tipa babura (Capsicum annuum L. var. grossum) na prostem
 21. Klaudija Svetek: Količina in kakovost pridelka cepljenih rastlin paprike (Capsicum annum L. var. grossum), gojenih v rastlinjaku
 22. Oskar Šibli: Koncentracija Cd, Pb in Zn v različnih vrtninah glede na stopnjo onesnaženih tal