Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (2)

 1. Matija Veber: Sposobnost dermalnih fibroblastov za diferenciacijo v fenotip, podoben žilnim gladkomišičnim celicam
 2. Urška Potočar: Preučevanje vpliva izbranih parametrov, značilnih za jedro medvretenčne ploščice, na fenotip celičnih virov s hondrogenim potencialom

MSc theses (4)

 1. Tjaša Cof: Merjenje citotoksičnosti s pomočjo primarnih osteogenih celičnih kultur
 2. Ana Karničnik: Vpliv lizata trombocitov na rast in diferenciacijo humanih hondrocitov in vitro
 3. Vid Jan: Serum reduction approaches in mesenchymal stem cell media
 4. Vesna Kokondoska Grgič: Transdiferenciacija mezenhimskih matičnih celic PSA v živčne celice

Bsc theses (19)

 1. Matija Veber: Identifikacija matičnih celic z embrionalnimi lastnostmi v humani popkovnični krvi s pretočno citometrijo
 2. Kristina Kumer: Izolacija in karakterizacija adherentnih celic CD34+ iz popkovnične krvi in kostnega mozga
 3. Nejc Rački: Izdelava poročevalnega vektorja z dvema poročevalcema za spremljanje izražanja izbranega gena v celičnih kulturah
 4. Gašper Klančar: Primerjava metod izolacije mezenhimskih matičnih celic iz humanega kostnega mozga z imunomagnetno selekcijo in adherenco na plastiko
 5. Tea Pavlek: Vzpostavitev testnega sistema za določanje morebitnega agonizma ali antagonizma inhibitorjev receptorja DC-SIGN
 6. Ajda Marič: Bios in vitro
 7. Blažka Orel: Uporabnost pozitivne imunomagnetne selekcije usmerjene proti antigenu SSEA-4 za pridobitev obogatene celične populacije VSEL celic
 8. Vid Borko: Vpliv okoljskih dejavnikov na povrnitev primarnih lastnosti hrustančnih celic
 9. Kristina Marton: Differentiation of the haematopoietic stem cells from umbilical cord blood into megakaryocytes with thrombopoietin in vitro
 10. Irina Nemet: Opredelitev lastnosti mezenhimskih matičnih celic in njihovega vpliva na izolacijo celic CD133+ iz primarne kulture glioblastoma
 11. Barbara Jerič Kokelj: Vsebnost cisteinskih proteaz kot pokazatelj invazivnosti v humanih mezenhimskih matičnih celicah v primerjavi z glioblastomskimi celičnimi linijami U87-MG, U373 in U251
 12. Ana Koren: Karakterizacija predniških celic, pridobljenih iz humanih embrionalnih matičnih celic
 13. Tina Šutar: Primerjava tumorskih matičnih celic gliomov z normalnimi nevroepiteljiskimi [!] matičnimi celicami na ravni informacijske RNA (mRNA)
 14. Urška Potočar: Vpliv zamrzovanja na sposobnost proliferacije in diferenciacije matičnih celic iz maščobnega tkiva
 15. Urška Verbovšek: Uporaba matičnih celic iz maščobnega tkiva kot hranilne plasti za gojenje embrionalnih matičnih celic
 16. Petra Konečnik: Določanje izražanja označevalcev embrionalnih matičnih celic v periferni krvi človeka z metodo PCR v realnem času
 17. Klemen Zupančič: Vpliv gojenja v tridimenzionalnem okolju na rast in diferenciacijo humanih matičnih celic
 18. Katja Knez: Vpliv morfologije spermijev na izid postopka neposrednega vnosa spermija v citoplazmo jajčne celice (ICSI) v programu zunajtelesne oploditve
 19. Mojca Jež: Identifikacija celic z embrionalnimi lastnostmi v kostnem mozgu odraslega človeka

Other documents (2)

 1. Aleš Štrancar, Miomir Knežević: Samo učinkovito znanje zagotavlja konkurenčnost
 2. Aleš Štrancar, Miomir Knežević: Skrajni čas je, da začnemo razlikovati med dobro in slabo znanostjo