Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (5)

 1. Tatjana Robič Pikel: Traceability of physical development of full-term and premature children
 2. Marko Muhič: Vpliv zunajceličnih signalnih molekul na presnovo glukoze v astrocitih
 3. Alenka Guček: Meritve elementarnih dogodkov uravnavane eksocitoze v astrocitih
 4. Ines Štraus: Vpliv temperature in CO [spodaj] 2 na dinamiko rasti in celično aktivnost ektomikoriznih gliv pri bukvi Fagus sylvatica L.
 5. Ajda Flašker: Vpliv lipidov na fuzijsko poro v procesu eksocitoze pri podganjih laktotrofih

Magistrska dela (21)

 1. Karmen Treven: Izbor testov za samooceno telesne zmogljivosti na gibalni učni poti
 2. Tadeja Šuštar: Frekvenčne lastnosti odziva filiformne senzile tipa T2 pri šuštarju (Pyrrhocoris apterus)
 3. Nives Škorja: Vpliv metformina na mitohondrijski potencial in presnovo laktata v celicah raka dojke
 4. Tina Smolič: Vpliv ekspresije gena familiarnega tipa Alzheimerjeve bolezni PS1[delta]E9 na mobilnost in sekrecijsko aktivnost astrocitov podgane v kulturi
 5. Urša Kresal: Metabolizem in transport maščobnih kislin pri delovanju sekretornih fosfolipaz A2 v celicah raka dojke
 6. Tadeja Kozjek: Spremembe v električnem prevajanju v srčni mišici pri vzdržljivostnih športnikih
 7. Tjaša Fideršek: Vpliv različnih vrst centralnih venskih katetrov na poškodbe krvnih celic
 8. Barbara Dekleva: Vpliv športne aktivnosti na menarho
 9. Rok Šturm: Vpliv biotskega šuma na oglašanje samcev iz rodu Aphrodes
 10. Katja Šporar: Barvni vid koruzne vešče (Ostrinia nubilalis)
 11. Marjeta Lisjak: Karakterizacija mešičkov z vodnimi kanali akvaporini 4
 12. Nika Krivec: Vpliv hipoksije na izražanje membranskih transporterjev in adipokinov v človeških preadipocitih
 13. Ana Jerenko: Kolokalizacija proteinov SINKRIP in sinaptotagmin 7 v možganih podgane
 14. Tanja Gačnik: Spolno dozorevanje deklet z različno sestavo telesa
 15. Monika Bitežnik: Razširjenost metabolnega sindroma pri osnovnošolcih v Sloveniji
 16. Viktorija Radotić: Temperaturna odvisnost metabolizma glukoze v podganjih astrocitih
 17. Marko Ilić: Funkcionalne in anatomske značilnosti mrežnice palmovega rilčkarja (Rhynchophorus ferrugineus)
 18. Sandra Hočevar: Isolation and characterization of pure glial cell populations from adult mouse central nervous system white matter
 19. Jure Štalcar: Biogeni amini v vinu
 20. Ines Uršnik: Priprava učnih gradiv za poskus fermentacije boze - pijače iz žit
 21. Gašper Šolinc: Vpliv prostorskih in časovnih lastnosti zračnega toka na odziv filiformnih senzil stenice Pyrrhocoris apterus

Diplomska dela (15)

 1. Jerca Starc: Spektralne značilnosti in stopnja linearne polarizacije svetlobe, zrcalno odbite z živalskega krzna
 2. Maja Kastelic: Primerjava poučevanja spolne vzgoje med šolskimi sistemi v Evropi in primernost obstoječe izvedbe v Sloveniji
 3. Teja Maležič: Analiza moči elektroencefalografskega ritma mu pri bolnikih z amiotrofično lateralno sklerozo
 4. Sarah Zlatkovič: Ocena pospešenega strjevanja krvi pri bolnikih z vensko trombozo
 5. Katerina Jazbec: Serijska presaditev kostnega mozga pri neobsevanih miših BALB/c
 6. Jernej Ogrin: Vpliv visoko energijske diete na prognozo bolnikov s cistično fibrozo
 7. Ines Uršnik: Priprava poskusa fermentacije boze - pijače z Bližnjega Vzhoda
 8. Katja Fink: Vpliv zaporednega teka in počitka na srčno frekvenco ter uporaba aplikacije Sports tracker kot motivacijsko sredstvo za učence
 9. Jerneja Mislej: Analiza signalov membranske kapacitivnosti živih celic
 10. Katja Kozinc: Razlike v celjenju ran med spoloma pri miših divjega tipa in miših brez gena SF-1
 11. Tina Šutar: Primerjava tumorskih matičnih celic gliomov z normalnimi nevroepiteljiskimi [!] matičnimi celicami na ravni informacijske RNA (mRNA)
 12. Ana Koren: Karakterizacija predniških celic, pridobljenih iz humanih embrionalnih matičnih celic
 13. Janja Koren: Analiza klinične uporabnosti izraženosti receptorja SR-A1 v nedrobnoceličnem pljučnem rakavem tkivu
 14. Ajda Flašker: Meritve fuzijske pore pri podganjih laktotrofih
 15. Maša Čater: Vloga gena Crem v razvoju možganov pri miših

Druga dela (5)

 1. Mitsuhiro Morita, Hiroko Ikeshima-Kataoka, Marko Kreft, Nina Vardjan, Robert Zorec, Mami Noda: Metabolic plasticity of astrocytes and aging of the brain
 2. Helena Chowdhury Haque, Marko Kreft, Jørgen Jensen, Robert Zorec: Insulin induces an increase in cytosolic glucose levels in 3T3-L1 cells with inhibited glycogen synthase activation
 3. Maja Potokar, Nina Vardjan, Matjaž Stenovec, Mateja Gabrijel, Saša Trkov, Jernej Jorgačevski, Marko Kreft, Robert Zorec: Astrocytic vesicle mobility in health and disease
 4. Andrej Meglič, Marko Ilić, Primož Pirih, Aleš Škorjanc, Martin F. Wehling, Marko Kreft, Gregor Belušič: Horsefly object-directed polarotaxis is mediated by a stochastically distributed ommatidial subtype in the ventral retina
 5. Helena Chowdhury Haque, Katja Rebolj, Marko Kreft, Robert Zorec, Peter Maček, Kristina Sepčić: Lysophospholipids prevent binding of a cytolytic protein ostreolysin to cholesterol-enriched membrane domains