Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (3)

 1. Špela Kogovšek Sajovic: Pravna ureditev zdravilstva
 2. Urban Vrtačnik: Pravni vidiki biomedicinske pomoči pri spočetju
 3. Nataša Valentinčič: Evtanazija in pomoč pri samomoru

Magistrska dela (34)

 1. Marija Ana Jakin: Novejši trendi urejanja zakonitega dedovanja
 2. Boštjan Obidič: Dednopravne pogodbe v slovenskem pravu
 3. Eneja Kovač: Človeško telo kot premoženje
 4. Nastja Vražić: Ločitev zapuščine
 5. Katarina Beton: Pravni vidiki darovanja spolnih celic
 6. Erik Novak: Omejitve nujnega dedovanja de lege lata in de lege ferenda
 7. Ester Privšek: Skupna oporoka v nemškem in slovenskem pravnem redu
 8. Karin Cujnik Juhart: Pravni vidiki obveznega cepljenja
 9. Veronika Prtenjak: Pravne dileme darovanja človeških organov – darovanje ali trgovanje?
 10. Ana Kozar: Zdravstvena oporoka
 11. Jure Dragan: Pogodba o dosmrtnem preživljanju
 12. Nataša Skubic: Otrokova pravica, da izve za svoj izvor
 13. Roberta Osmićević: Pacientova avtonomija in evtanazija
 14. Manca Gostič: Trajno vegetativno stanje pacienta: pravna in etična vprašanja
 15. Teja Komel: Človekova avtonomija in odločitve ob koncu življenja
 16. Lea Krstić: Pogodba o ureditvi premoženjskopravnih razmerij med zakoncema
 17. Manica Zdešar: Darilna pogodba in dedno pravo
 18. Tanita Petrič: PRAVNE DILEME PERSONALIZIRANE MEDICINE
 19. Tijana Cvjetićanin: Pravna ureditev postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo
 20. Nives Žveglič: Pravni vidiki raziskovanja na embrionalnih matičnih celicah
 21. Ema Papler Ajdišek: Dednopravne posledice načela nedeljivosti zaščitene kmetije
 22. Maja Šadl: Sistem nekrivdne odškodninske odgovornosti v zdravstvu in primernost vzpostavitve takega sistema v slovenskem prostoru
 23. Neja Suholežnik: Pogodba o dosmrtnem preživljanju in pogodba o preužitku
 24. Meta Čebokli: Sporazum o odpovedi neuvedenemu dedovanju
 25. Filip Borsellino: Prezadolžena zapuščina in stečaj zapuščine
 26. Nika Lindič: Pravica do spoštovanja pacientovega časa
 27. Nina Hančič: Določitev velikosti nujnega deleža
 28. Gaja Gašperin: Zasebne ustanove s poudarkom na avstrijski pravni ureditvi
 29. Brina Bonelli: Otrok v civilnem medicinskem pravu
 30. Eva Prislan: Dedovanje poslovnega deleža
 31. Jure Kožuh: Izločitev vrednosti socialne pomoči iz zapustnikovega premoženja
 32. Jaka Raspet: Čezmejno dedovanje v EU
 33. Anja Novak: Pravna ureditev umetne prekinitve nosečnosti
 34. Petra Berce: Dedno pravo in Evropska Unija

Diplomska dela (2)

 1. Simona Kidrič: Privolitev v zdravljenje
 2. Boštjan Obidič: Nujni delež kot največja omejitev svobode oporočnega razpolaganja