Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Vesna Medica: Državni tožilec kot enakopravna stranka v kazenskem postopku ali sodnik v sivi togi?

Magistrska dela (29)

 1. Nikolina Borenović: Pravica do neposrednega zaslišanja obremenilnih prič v novejši judikaturi Evropskega sodišča za človekove pravice
 2. Boris Stavrević: Pravica do sojenja brez nepotrebnega odlašanja v kazenskem postopku
 3. Katja Mlakar: Preiskava odvetniške pisarne v praksi
 4. Sara Dražumerič: Zaščita žvižgačev v kazenskem postopku
 5. Debora Zindović: Procesna jamstva v postopku za prevzem izvršitve kazenske sodbe tujega sodišča
 6. Vita Reya: Policijska pooblastila obdelovanja podatkov o komunikacijskem prometu z namenom varovanja zdravja
 7. Matjaž Žbogar: Razvoj pravice do neposrednega zaslišanja obremenilne priče
 8. Kristina Gavrić: Opis kaznivega dejanja
 9. Aleša Mercina: Uporaba forenzičnih računalniških programov kot prikriti preiskovalni ukrep v kazenskem postopku
 10. Lea Hudobivnik: Dovoljenost dokazov, izvorno pridobljenih za namene kazenskega postopka v tujini
 11. Matevž Brus: Modeli preiskovalnega postopka
 12. Ana Oštir: Načelo vzajemnega priznavanja sodnih odločb in varstvo ustavnih jamstev
 13. Tjaša Uršič: Edicijska dolžnost in varstvo zaupnosti novinarskih podatkov v kazenskem postopku
 14. Eva Dežman Godec: Izvedene priče
 15. Neža Zalar: Omejitve pravice do zagovornika v predkazenskem postopku v judikaturi Evropskega sodišča za človekove pravice
 16. Laura Matjašec: Vpliv nevroznanosti na dokazovanje v kazenskem postopku
 17. Kaja Domadenik: Zaslišanje mladoletnih odškodovancev in mladoletnih prič v kazenskem postopku zaradi kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost
 18. Sabina Korošec: Hišna preiskava
 19. Aleksandar Spremo: Pravna sredstva zoper sodbo na podlagi priznanja krivde
 20. Lora Briški: Pravni položaj oškodovanca in trendi njegovega razvoja v teoriji in praksi
 21. Alja Zrilić: Izločitev dokazov, pridobljenih s kršitvijo privilegija zoper samoobtožbo
 22. Vid Kutoš: Umetna inteligenca in odločanje o krivdi v kazenskem postopku
 23. Anja Češarek: Kazenskopravni vidiki varstva zasebnosti in računalništvo v oblaku
 24. Andrej Rot: Izvedenstvo v predkazenskem in kazenskem postopku - kriminalistični in kazenskopravni vidiki
 25. Sara Hadžić: Preiskovanje kaznivih dejanj s pomočjo sorodstvenih vezi na podlagi DNK
 26. Kristina Lazarevič Padar: Varstvo osebnih podatkov v bančništvu in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma
 27. Žana Majhenič: Preizkus psihofizičnih sposobnosti in privilegij zoper samoobtožbo
 28. Liza Jerman: Zmota pri procesnih dejanjih v kazenskem postopku
 29. Ana Pejić: Doktrina četrte instance in nedovoljenost dokazov v presoji Evropskega sodišča za človekove pravice