Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (9)

 1. NADA KOLEDNIK: ODNOSI MED POLITIKO IN UPRAVO V LOKALNI SAMOUPRAVI
 2. MATEJA ŠIREC: SODELOVANJE JAVNOSTI PRI POLITIKAH PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA
 3. MATEJA LOČIČNIK: URESNIČEVANJE SMERNIC PROJEKTA STAROSTI PRIJAZNO MESTO V MESTNI OBČINI LJUBLJANA
 4. RANIA ŠRAJ AYACHE: VPLIV ČEZATLANTSKEGA TRGOVINSKEGA IN INVESTICIJSKEGA SPORAZUMA NA PRISOTNOST GENSKO SPREMENJENIH ORGANIZMOV V SLOVENIJI
 5. ALEŠ FARKAŠ: ANALIZA REGULACIJE ZDRAVSTVA V IZBRANIH DRŽAVAH
 6. Jerca Pavlič: Participacija učencev s posebnimi potrebami kot element aktivnega državljanstva
 7. Suzana Dejić: Islam in politično nasilje
 8. Vojko Dražkovič: Razmerje med nacionalnimi parlamenti in parlamentom Evropske unije v času finančne in gospodarske krize
 9. Barbara Levstik Šega: Evropsko državljanstvo in evropski (kon)federalizem

Diplomska dela (35)

 1. Vanja Močnik: MODELI KAZNOVALNE POLITIKE V SLOVENIJI IN IZBRANIH DRŽAVAH
 2. Benjamin Begič: ZAVEZNIŠTVO DRŽAV BLIŽNJEGA VZHODA V ODNOSU DO VELESIL
 3. NASTJA BAJS: UDELEŽBA JAVNOSTI V OBLIKOVANJU OKOLJSKIH POLITIKAH V NEMČIJI N SLOVENIJI
 4. ANDREJ PIGAC: ŠIRJENJE ISLAMSKE IDEOLOGIJE VAHABIZMA V BOSNI IN HERCEGOVINI
 5. ŠPELA VEGELJ TAVČAR: PROSTOTRGOVINSKI SPORAZUMI KOT POMEMBEN DEJAVNIK MEDNARODNIH ODNOSOV
 6. MATEJA IPAVEC: POLITIKA ENAKOSTI TER USKLAJEVANJE DRUŽINSKEGA IN POKLICNEGA ŽIVLJENJA
 7. DUŠANKA ERKIĆ: AFGANISTAN KOT ZGODOVINSKO POLJE PRIKRITEGA BOJA MED ZSSR IN ZDA
 8. NINO MARTINOVIĆ: ŠPORT KOT MEHANIZEM OBLIKOVANJA DRUŽBE IN POLITIKE V ZDA
 9. NINA ĐURIĆ: VKLJUČEVANJE SIRSKIH MIGRANTOV V SLOVENSKO DRUŽBO
 10. Marijana Buzaković: POLITIKE ENAKOSTI IN USKLAJEVANJE DRUŽINSKEGA IN POKLICNEGA ŽIVLJENJA ŽENSK V SLOVENIJI
 11. MARIO RISTIĆ: AMERIŠKA IMPERIALIZEM IN NJEGOV VPLIV NA IZRAELSKO-PALESTINSKI KONFLIKT
 12. MAJA PEVEC: VLOGA PREDSEDNIKA PRI OBLIKOVANJU OKOLJSKE POLITIKE ZDA
 13. URŠKA LESKOŠEK: POLOŽAJ ŽENSK V POLITIKI NA PREHODU V 20. STOLETJE V SLOVENIJI IN ZDRUŽENEM KRALJESTVU
 14. Sara Jerant: VOLILNE PREFERENCE MLADIH V SLOVENIJI
 15. Blaž Božič: VPLIV POLITIKE IN GOSPODARSTVA NA POSLOVODENJE NOGOMETNIH KLUBOV V ITALIJI
 16. DOMINIKA ŽIGON: PRIMERJAVA ISLAMSKEGA FEMINIZMA IN FEMINIZMA ZAHODNEGA SVETA
 17. Marijana Buzaković: Politike enakosti in usklajevanje družinskega in poklicnega življenja žensk v Sloveniji
 18. Simona Sobiech: Humanitarna intervencija in razminiranje v državah nekdanje Jugoslavije
 19. Nika Čučko: Islamski džihad in vloga ženske v ekstremističnem udejstvovanju
 20. Kristina Pavlović: Primerjalna analiza vloge žensk v politiki in v izbranih evropskih državah
 21. Damjana Vigele: Vloga nevladnega sektorja pri promociji pozitivne politike športa
 22. Kristina Šančić: Konceptualizacija pravice do svobodnega izražanja
 23. Anita Šakanović: Študentska politika in moč študentskih organizacij ter njihov vpliv na regulacijo študentskega dela
 24. Martin Rotar: Kriza in možne alternative neoliberalizma
 25. Nemanja Joksimović: Dvojni kriteriji ZDA pri poskusu vzpostavitve neodvisnih ozemelj na primerih Kosova in Republike Srbske
 26. Elvisa Osmankić: Analiza vpliva staroselskih prebivalcev Kanade na oblikovanje in izvajanje javnih politik
 27. Snežana Trgić: Vpliv medijev na predsedniške volitve v Združenih državah Amerike
 28. Mateja Zabukovec: Primerjalna analiza udeležbe marginalnih skupin pri oblikovanju nacionalne zdravstvene politike na primeru Slovenije in Kanade
 29. Alen Zabasu: Smiselnost ustanovitve pokrajin v Sloveniji in njihova vloga v razvojnih politikah skupnosti
 30. Žiga Markus: Presoja regulacije vrhunskega športa v Sloveniji
 31. Patricija Beti: Politična zgodovina odnosa ameriških predsednikov do kongresa
 32. Daniel Šebrek: Rusija in Kitajska v primežu trde in mehke moči
 33. Maja Ciperle: Politika resocializacije zapornikov v Republiki Sloveniji
 34. Maja Mijić: Vpliv in odgovornost Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov
 35. Mitja Durnik: Razmerje cerkev-država

Druga dela (19)

 1. Mitja Durnik: Evaluation of public participation in environmental assessment policies
 2. Mitja Durnik: Od geneze do kompleksnog sustava
 3. Mitja Durnik: Property rights as natural rights
 4. Mitja Durnik, Davor Gjenero: The role of European union in resolving conflict between the two small states
 5. Mitja Durnik: Canadian public policy and the political economy of hydroelectric development
 6. Mitja Durnik: Alternative ekonomskemu fašizmu
 7. Razvojna ekonomija v romski skupnosti
 8. Mitja Durnik: Political economy and public policy of marginalization
 9. Mitja Durnik: Morda ima Kanada pravi odgovor
 10. Mitja Durnik: Guantanamo, sramota naše civilizacije
 11. Mitja Durnik: Hitra rast prijazne imperialistke
 12. Mitja Durnik: Se splača plavanje z morskimi psi?
 13. Mitja Durnik: Poplave ogrožajo svet
 14. Mitja Durnik: Skok na azijske tigre
 15. Mitja Durnik: Nepremičnine ovirajo Hrvaško
 16. Mitja Durnik: Asean po vzoru EU
 17. Mitja Durnik, Marjeta Zupan: Borderline dispute between Slovenia and Croatia in the post Yugoslav era: solutions obstacles and possible therapy
 18. Mitja Durnik: Irrationality of the "new border debate" between Slovenia and Croatia. Is here any relevant policy space for the European union's intervention?
 19. Ante Barišić: Predpostavke reforme hrvaške javne uprave v procesu evropeizacije