Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (4)

 1. Mojca Pešec: NATO in celovit pristop pri reševanju kompleksnih kriz
 2. Dominika Švarc: Mednarodno pravo uporabe sile v kontekstu sodobne mednarodne politike
 3. Erik Kopač: Trg vojaške delovne sile - študija primera Slovenije
 4. Rok Zupančič: Preprečevanje oboroženih konfliktov

MSc theses (10)

 1. Andreja Kokalj: Politično-pravne in varnostne razsežnosti vzpostavitve kosovskih oboroženih sil
 2. Melita Šinkovec: Vojaško-politična transformacija zveze Nato po koncu hladne vojne
 3. Gorazd Rednak: Vpliv varnostne kulture na varovanje tajnih podatkov v Ministrstvu za obrambo
 4. Maja Novak: Odzivi mednarodne skupnosti na Islamsko državo kot kompleksno grožnjo mednarodni varnosti
 5. Sandra Martinič: Energetska varnost
 6. Ajda Vodlan: Trgovina z ljudmi kot varnostna grožnja sodobni državi
 7. Ana Železnik: Analiza politike pomoči žrtvam trgovine z ljudmi v Republiki Sloveniji
 8. Bernardka Prašnikar: Koncept odgovornost zaščititi in njegova uporaba na primeru Libije
 9. Melita Župevc: Novi strateški koncept Nata: podnebne spremembe kot nova varnostna grožnja
 10. Nina Skočajič: Mehanizmi in instrumenti za preprečavanje in upravljanje konfliktov v Evropski varnosti in obrambni politiki

Bsc theses (17)

 1. Tina Sotler: Pojav piratstva kot varnostne grožnje v Somaliji
 2. Dragana Laketić: Promocija oskrbe s kakovostno lokalno hrano v Sloveniji
 3. Nina Polak: Evropska varnostna in obrambna politika in nevtralne države
 4. Lea Lipovšek: Sodelovanje EU in ZDA na področju varnosti po koncu hladne vojne
 5. Andrej Kavar: NATO in Evropska unija
 6. Anja Mezeg: Analiza palestinsko-izraelskega konflikta po podpisu sporazuma iz Šarm el Šejka leta 2000
 7. Staša Novak: Vloga OVSE pri reševanju kosovskega vprašanja
 8. Lea Remic: Primerjava obrambnih sistemov Republike Bolgarije in Republike Romunije
 9. Nuša Janeček: Pakt stabilnosti in vključevanje Slovenije v obnovo Jugovzhodnega dela Evrope
 10. Nina Antolovič: Ilegalne imigracije kot izziv slovenski nacionalni varnosti
 11. Žiga Fišer: Varstvo manjšin kot prvina sodobne mednarodne varnosti
 12. Marjan Vešligaj: Misija OVSE na Kosovu
 13. Darja Škodnik: Razvoj skupne evropske varnostne in obrambne politike ter zagotavljanje dela celovite nacionalne varnostne politike Republike Slovenije v njenem okolju
 14. Sabina Potočnik: Pakt stabilnosti v luči boja mednarodne skupnosti proti organiziranem kriminalu
 15. Mateja Spolenak: Nekatere izkušnje Češke, Madžarske in Poljske iz članstva v Zvezi NATO
 16. Valentina Cej: Reševanje Bližnjevzhodnega konflikta v luči varnosti sredozemske regije
 17. Helena Citti: Mednarodni vidik zagotavljanja varnosti malih držav - primer Slovenije

Other documents (33)

 1. Rok Zupančič, Anton Grizold: Preprečevanje sodobnih oboroženih konfliktov v okviru OVSE in EU
 2. Anton Grizold: Družboslovni in družbenookolijski vidiki sedanje krize
 3. Anton Grizold: Od akademskega dozorevanja do pogumnega vključevanja v svetovno znanstveno skupnost
 4. Iztok Prezelj, Anton Grizold: Razmerje med tajnostjo in javnostjo nacionalnovarnostnih podatkov v sodobni demokratični državi
 5. Anton Grizold, Bernardka Prašnikar, Bojko Bučar: Sistem kolektivne varnosti OZN v novem varnostnem okolju
 6. Manica Jakič, Ljubica Jelušič, Anton Grizold, Velko Rus: Samozaznava, vrednote in zaznava socialne klime v Slovenski vojski pri reprezentativnem vzorcu njenih predstavnikov/predstavnic
 7. Anton Grizold: Slovenija v spremenjenem varnostnem okolju
 8. Anton Grizold: Nekateri pogledi na militarizacijo in militarizem
 9. Anton Grizold: Pravica do obstoja
 10. Anton Grizold: Znanstvena dejavnost in obramba
 11. Anton Grizold: Nacionalno varnostni ustroj Slovenije
 12. Anton Grizold: Razpotja nacionalne varnosti
 13. Anton Grizold: O evropski varnosti
 14. Anton Grizold: Institutionalization of the prevention and solution of conflicts among states
 15. Anton Grizold: Civilni nadzor nad vojstvom v ZDA
 16. Anton Grizold: Rusija v iskanju svoje nove varnostne identitete
 17. Anton Grizold: Varnost in sodelovanje v jugovzhodni Evropi
 18. Perspektive sodobne varnosti: iz obramboslovnih raziskav II
 19. Marjan Malešič, Brina Malnar, Ljubica Jelušič, Anton Grizold, Vinko Vegič, Vinko Vegič, Samo Uhan, Slavko Kurdija: Slovensko javno mnenje 2009/2
 20. Anton Grizold, Bojko Bučar: Izzivi sodobne varnosti
 21. Bivanje, ustvarjalnost in sociologija v kontekstu globalizacije
 22. Anton Grizold: Uvodnik
 23. Anton Grizold, Rok Zupančič: Analiza konflikta v Makedoniji
 24. Niko Toš, Anton Grizold, Mitja Hafner-Fink, Samo Uhan, Slavko Kurdija, Sergio Švara: Slovensko javno mnenje 1999/1
 25. Niko Toš, Anton Grizold, Marjan Svetličič, Mitja Hafner-Fink, Janez Štebe, Brina Malnar, Samo Uhan, Slavko Kurdija: Slovensko javno mnenje 1994/5
 26. Niko Toš, Anton Grizold, Peter Klinar, Boštjan Markič, Zdenko Roter, Cveto Trampuž, Ljubica Jelušič, Pavel Gantar, Drago Kos, Janez Štebe, Brina Malnar, Samo Uhan, Slavko Kurdija: Slovensko javno mnenje 1990/3
 27. Anton Grizold: Slovenski vojak
 28. Anton Grizold, Ljubica Jelušič, Igor Kotnik-Dvojmoč, Vinko Vegič: Slovenska mladina in vojaški poklic 1997
 29. Marjan Malešič, Ljubica Jelušič, Anton Grizold, Igor Kotnik-Dvojmoč, Maja Garb, Igor Tričkovič, Valter Vrečar, Anton Bukovnik: Analiza vojne v Sloveniji
 30. Anton Grizold, Anton Bebler, Ljubica Jelušič, Igor Kotnik-Dvojmoč, Vinko Vegič, Maja Garb: Slovenska mladina in vojaški poklic, 2000
 31. Anton Grizold: Izzivi v razvoju nacionalne obrambe Slovenije
 32. Anton Grizold, Vinko Vegič: Članstvo v Natu
 33. Anton Grizold: Nekaj izzivov izgradnji varnostne arhitekture v Evropi danes