Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Jelena Burnik: Vedenjsko oglaševanje v elektronskem komuniciranju

Magistrska dela (58)

 1. Anita Bogataj Melihen: Pomen motivacije in osebnostnih lastnosti posameznika pri zaznavanju kreativnosti v oglasih
 2. Jasna Žaler: Komunikacijska strategija predvolilne kampanje Baracka Obame
 3. Milana Simonič: Družbena odgovornost komunikacijskih agencij
 4. Lara Šesek: Problematika slovenskega marketinškega izrazja
 5. Nataša Verk: Družbena odgovornost, zavezanost zaposlenih ter zadovoljstvo z delom in življenjem
 6. Melisa Mujić: Marketinški vidiki uporabe interneta v malih podjetjih
 7. Neja Činkole: Vključevanje družbenih medijev v strategijo komuniciranja družbene odgovornosti podjetij
 8. Manca Kodermac: Institucionalizacija družbene odgovornosti v Sloveniji: primer delovanja Inštituta IRDO
 9. Anja Krivec: Razumevanje družbene odgovornosti v turističnih agencijah
 10. Neva Štumberger: Odnos do družbene odgovornosti podjetij med zaposlenimi v slovenskih oglaševalskih agencijah
 11. Mojca Klenovšek: Značilnosti marketinga v slovenskih visokotehnoloških podjetjih
 12. Maja Nemac: Vpliv zaznane družbene odgovornosti podjetja in zaznane pravičnosti cene na osebno zadovoljstvo ob nakupu
 13. Alja Klanšek: Vključevanje družbene odgovornosti v strategije legitimnosti podjetja Lafarge cement d.o.o.
 14. Katja Jus: Odzivi potrošnikov na marketing z namenom
 15. Tetiana Sadetska: Vloga skrbništva v odnosu prostovoljec-neprofitna organizacija
 16. Barbara Žlaus: Interno-marketinški splet, zadovoljstvo zaposlenih in organizacijska pripadnost v storitvenem sektorju
 17. Petra Košmrlj: Vpliv novih tehnologij Spleta 2.0 na opolnomočenje turistov in na spremembe v delovanju turističnih agencij
 18. Teja Stamać: Determinante emocionalne zavezanosti potrošnikov tržni znamki
 19. Urška Brinovec: Vpliv osebnih vrednot menedžerjev na implementacijo družbene odgovornosti v podjetjih
 20. Miha Kodrič: Vpliv vsekanalnega marketinga na stališča in nakupne namere potrošnikov
 21. Minela Jelečević: Soustvarjanje vrednosti znamke in vključenost porabnikov na spletnih družbenih omrežjih
 22. Lara Šarabon Štojs: Odnos med družbeno odgovornostjo podjetij, ugledom in zaupanjem
 23. Anja Jelenec: Ekološko ozaveščeno nakupovanje in pomen ekoloških oznak
 24. Živa Medved: Vloga potrošnikovega stališča do komuniciranja o DOP pri oblikovanju stališča do podjetja
 25. Maja Sitar: Covid-19 in družbena odgovornost podjetij v odnosu do zaposlenih
 26. Eva Remic: Vloga digitalnih vplivnežev pri vključevanju uporabnikov v vsebine znotraj komunikacijske strategije na Instagramu
 27. Tea Poljak: Fenomen trajnostne mode v Sloveniji
 28. Antonija Bajec: Trženje turistične destinacije hrvaške Istre v digitalni dobi
 29. Mojca Mačkovšek: Razumevanje in odnos potrošnikov do hibridnih sporočil
 30. Nika Horvat: Etična potrošnja oblačil v Sloveniji in Veliki Britaniji
 31. Urška Jež: Strateški vidiki sponzorskih partnerstev na področju kulture
 32. Irena Debeljak: Priming oziroma prednostno vrednotenje tem družbene odgovornosti podjetij
 33. Anja Božac: Motivi za vstop na tuje trge
 34. Anita Hrast: Model večdeležniškega dialoga za več družbene odgovornosti podjetij na nacionalni ravni
 35. Nina Bečaj: Tržne znamke kot način samoizražanja
 36. Aleksandra Širec: Izzivi medkulturnega komuniciranja v poslovnem okolju
 37. Živa Šivavec: Vpliv pozitivnih in negativnih e-govoric na imidž tržne znamke in na nakupno namero porabnika
 38. Anja Murovec: Razkorak med namero in izvedbo etičnega nakupa
 39. Monika Kern: Družbena odgovornost od posameznika k družbi
 40. Medeja Kraševec: Ugotavljanje rab in zadovoljitev pri gledanju posnetkov igranja video iger na platformi YouTube
 41. Amanda Golob: Primerjava poročanja o družbeni odgovornosti na spletnih straneh 5 najuglednejših podjetij v Sloveniji
 42. Tedeja Hegeduš: Razumevanje družbene odgovornosti modne industrije pri slovenskih porabnikih
 43. Urška Mozetič: Urbana mobilnost kot oblika trajnostne naravnanosti uporabnika
 44. Mojca Jeneš: Zaznave potrošnikov o družbeni odgovornosti podjetij
 45. Mateja Bečela, Jadranka Gajić: Pomen družbene odgovornosti na področju medijske industrije
 46. Jana Kozoglav, Mateja Paškvan: Dejavniki potrošnikovih zaznav družbene odgovornosti podjetij
 47. Radmila Lekić: Družbena odgovornost mikro podjetij v času pandemije (Covid–19) v Sloveniji
 48. Ambrož Potočnik: Segmentacija potrošnikov glede na motive za izbor hrane: pomen atributov trajnosti in stopenj v spremembi vedenja
 49. Tinkara Lazar: Pomen zaznane samoučinkovitosti pri trajnostni potrošnji
 50. Sandra Marković: Strategije komuniciranja družbene odgovornosti slovenskih podjetij v digitalnih medijih
 51. Katarina Rudman: Komuniciranje družbene odgovornosti podjetja Lidl na družbenem omrežju Facebook in vključenost sledilcev
 52. Anja Avberšek: Ravnanje s pritožbami uporabnikov na družbenih omrežjih
 53. Petra Hebar: "Zeleno bogastvo" storitvene znamke, primer: Bioterme Mala Nedelja
 54. Ivana Jana Paladin: Vpliv stališč, preteklih nakupnih izkušenj in zaznane vrednosti o družbeni odgovornosti podjetja na nakupno namero
 55. Žana Erznožnik: Družbena odgovornost podjetij v času dezinformacij
 56. Zala Časl Skok: Marketinški vidiki trajnostnega turizma na primeru Savinjske regije
 57. Nina Otoničar: Vpliv spletnih uporabniških ocen na nakupno vedenje potrošnikov
 58. Tanja Gregorič: Dejavniki izbire trajnostne embalaže pri spletnem nakupovanju

Diplomska dela (134)

 1. Maja Podgoršek: Pomen ugleda proizvajalca v marketinških odnosih na tržnih poteh
 2. Irena Hočevar: Sponzorstva in donatorstva kot odraz družbene odgovornosti v Poslovni skupini Sava
 3. Nina Valentinčič: Poročanje o družbeni odgovornosti v letnih poročilih podjetij
 4. Silvija Cirnski: Vloga tržnega komuniciranja pri oblikovanju pričakovanj o kakovosti storitev v Termah Čatež d. d.
 5. Nina Dolinšek: Uporaba interneta v političneih kampanjah
 6. Jerneja Kimovec: Marketinški vidik družbene odgovornosti
 7. Nina Svetličič: Odzivi potrošnikov na družbeno odgovorna dejanja podjetij
 8. Karin Jurman: Greenwashing
 9. Nina Juhart: Postkeynesianska analiza investicij v oglaševanje
 10. Claudia Managure: Oglaševalska gneča in stališča do oglaševanja v tradicionalnih in ambientalnih medijih
 11. Nataša Tomić: Komunikacijske prakse prenosa znanja za spodbujanje inovativnosti
 12. Tjaša Kocjan: Kako učinkovito je spletno oglaševanje?
 13. Jana Kozoglav: Komuniciranje družbene odgovornosti potrošnikom
 14. Teja Gašperšič: Marketinška strategija in (uspešna) implementacija družbene odgovornosti
 15. Anja Vodopivec: Načini zagotavljanja legitimnosti podjetja v lokalni skupnosti
 16. Mateja Paškvan: Okolju prijazne inovacije in vloga potrošnikov
 17. Manja Melnik: Vrednotne usmeritve mladih pri potrošnji prestižnih blagovnih znamk
 18. Milana Simonič: Povezanost družbene odgovornosti in inovativnosti v podjetju
 19. Petra Jesenšek: Vpliv oglaševanja na samopodobo žensk
 20. Nuša Kerč: Iskanje novih trendov kot del marketinške strategije
 21. Mark Debeljak: Etičnost v prepričevalnem komuniciranju
 22. Dragana Lugonjić: Analiza vsebine spletnih strani slovenskih hotelov
 23. Maja Truden: Vloga marketinške funkcije pri razvoju novih izdelkov
 24. Lara Petkovšek: Vpliv digitalne komunikacijske tehnologije na marketing
 25. Monika Purgar: Nostalgija v oglaševanju
 26. Teja Kastelic Merhar: Zlorabe ponakupnih storitev
 27. Manca Kogej: Marketing z namenom kot Žur z razlogom
 28. Renata Magdič: Ločevanje odpadkov, ponovna uporaba in recikliranje kot marketinška priložnost
 29. Sanja Hudin: Marketinški odnosi med oglaševalsko agencijo in naročnikom
 30. Petra Lukač: Dialoškost in spletni odnosi z javnostmi
 31. Špela Petraš: Sistematičnost merjenja marketinškega delovanja v slovenskih podjetjih
 32. Maša Lampret: Preverjanje uspešnosti spletnega oglaševanja v slovenskih oglaševalskih agencijah
 33. Suzana Bajuk: Komuniciranje družbene odgovornosti in zaupanje potrošnikov
 34. Urška Haskič: Vpliv informiranosti in vrednot na nakupno vedenje etičnega potrošnika
 35. Sašo Oven: Mobilno oglaševanje in slovenski potrošniki
 36. Mojca Mačkovšek: Skupinski popusti in nakupno vedenje potrošnikov
 37. Valentina Pšak: Etični potrošnik
 38. Milana Majkić: Vpliv pospeševanja prodaje na vedenje potrošnikov
 39. Nuša Gantar: Ali so kreativni oglasi tudi uspešni?
 40. Tea Vujić: Znamčenje generičnih produktov
 41. Neža Rupnik: Umeščanje blagovnih znamk na slovenski nacionalni televiziji
 42. Nina Dremelj: Multidimenzionalnost koncepta referenčne cene in njen vpliv na potrošnika
 43. Klavdija Goršek: Potrošniki in podjetja na družabnih omrežjih
 44. Monika Jelačič: Upravljanje z družbenimi mediji na primerih slovenskih znamk
 45. Lara Keršmanc: Dejavniki, ki vplivajo na implementacijo družbene odgovornosti v podjetju Si.mobil
 46. Anja Vujisić: Družbena odgovornost v marketinški strategiji
 47. Andreja Drevenšek: Vodilni uporabniki kot soustvarjalci novih izdelkov in storitev
 48. Nina Bečaj: Vpliv zaznane družbene odgovornosti podjetja na zaupanje potrošnikov
 49. Miša Zečević: Teorija zadovoljevanja potreb in vrednost oglaševanja
 50. Urša Kvas: Pričakovana in zaznana kakovost storitev v hotelu Terme Zreče
 51. Nataša Verk: Motivi potrošnikov in njihovo vedenje v procesu elektronskih govoric
 52. Špela Žitko: Razvoj trajnostne embalaže na primeru podjetja Tetra Pak d.o.o.
 53. Nina Zadnikar: Uspešnost in učinkovitost oglaševanja
 54. Aljoša Kirič: Oglaševalska gneča in odnos do oglaševanja v zunanjih medijih
 55. Aleksandra Junkar: Zelene trditve v oglaševanju in zeleno zavajanje
 56. Sanja Kropec: Merjenje uspešnosti in učinkovitosti odnosov z javnostmi na primeru Zveze študentskih klubov Slovenije
 57. Jana Šinkovec: QR koda in percepcija njene uporabe
 58. Nina Babnik: Učinkovitost posebnih dogodkov kot oblike tržnega komuniciranja
 59. Nina Petrović: Zadovoljevanje potreb posameznika skozi vključevanja v profile podjetij na spletnih družbenih omrežjih
 60. Urša Svetelj: Vpliv organizacijske identifikacije na motivacijo za prostovoljno delo
 61. Sara Stojanovski: Digitalne vsebine tržnih znamk in participacija porabnikov
 62. Špela Dolinar: Družbena odgovornost in samostojni podjetniki
 63. Žiga Žveplan: Merjenje učinkovitosti uporabe družbenih medijev na primeru izbranih slovenskih podjetij
 64. Anja Murovec: Vpliv cene kot orodja komuniciranja na pričakovano in zaznano kakovost pri potrošniku
 65. Manca Jevšek: Stališča interne javnosti do orodij internega komuniciranja na primeru podjetja Dana, d. o. o.
 66. Petra Pavlič: Barva embalaže kot dejavnik pri nakupni odločitvi
 67. Tina Pogačnik: Uporaba družbenih omrežij pri razvoju novih izdelkov ali storitev
 68. Tjaša Kikelj: Primerjava metod in merjenje kakovosti storitve v hotelu Krim
 69. Nina Centa: Interni marketing v podjetjih na slovenskem trgu
 70. Maruša Hrovat: Učinkovitost in uspešnost komuniciranja vsebin internetne televizije preko družbenih omrežij
 71. Barbara Zorko: Povezanost med posameznikovo predstavitvijo na spletu in njegovo karierno motivacijo
 72. Anastazija Marguč: Skepticizem potrošnikov do družbeno odgovornih kampanj
 73. Ivana Jana Potočnik: Vpliv fizičnih dejavnikov in medosebnih interakcij na zaposlene v storitvenem marketingu
 74. Lea Primožič: Marketing in ustvarjanje vrednosti
 75. Mojca Longar: Motivacija potrošnikov pri interakciji z vsebino znamk na družbenih omrežjih
 76. Kaja Špoljarić Klopčič: Vloga odnosov z javnostmi pri izgrajevanju ugleda
 77. Tea Karamatić: Raziskovanje korporacijske trajnosti na dimenziji megatrenda šibke-močne trajnosti
 78. Dragana Laketić: Promocija oskrbe s kakovostno lokalno hrano v Sloveniji
 79. Monika Trebovc: Percepcija refoška Vinakoper med porabniki
 80. Pika Koštomaj: Zadovoljstvo uporabnikov s kakovostjo storitev v Osrednji družboslovni knjižnici Jožeta Goričarja
 81. Mateja Suša Engels: Tržna usmerjenost malih podjetij, primer podjetja Oro Orodjarna d.o.o.
 82. Polona Bratuž: Pomen komuniciranja v medfunkcijskih timih pri razvoju novega izdelka
 83. Grega Simonič: Vpliv kulturnih dimenzij na inovativnost potrošnikov
 84. Tesa Jurjaševič: Fenomen hitre mode in trajnostni razvoj
 85. Manca Polovšak: Odnos uporabnikov Facebooka do vedenjskega oglaševanja
 86. Teja Žerdin: Odnos potrošnikov do ekoloških oznak na izdelkih
 87. Anja Jazbec Leben: Vpliv podobe države izvora blagovne znamke na nakupno namero
 88. Monika Jesenko: Povezanost tradicije blagovne znamke z nakupno namero potrošnikov
 89. Nina Otoničar: Kredibilnost vplivnežev in zaznana vrednost sporočil kot dejavnika zaupanja v objave vplivnežev
 90. Kaja Ahčin: Vloga spletnih promocijskih aktivnosti pri vpisu v srednjo šolo: primer Gimnazije Franceta Prešerna Kranj
 91. Katarina Oblak: Potrošnikovo poznavanje družbeno odgovorne problematike vzdolž prehranskih dobavnih verig
 92. Nikolina Janković: Vpliv soustvarjanja na oblikovanje edinstvene porabniške izkušnje pri alternativnem turizmu v Sloveniji
 93. Satin Papež: Poročne preference milenijcev in trenutni trendi pri organizaciji porok
 94. Mia Vouk: Zaznavanje kredibilnosti podjetja v povezavi z družbeno odgovornostjo
 95. Katja Kotnik: Marketing kot orodje za reševanje družbenih in okoljskih problemov na primeru podjetja Patagonia
 96. Maša Gregorič: Pomen marketinških raziskav za slovenska zagonska podjetja
 97. Petra Lapornik: Marketinška usmerjenost in uspešnost poslovanja v Skupini Laško
 98. Patrik Samsa: Analiza storitvenih vrzeli na primeru podjetja TIB Storitve, d. o. o.
 99. Jan Gergolet: Analoška študija marketinških in šahovskih strategij
 100. Sara Vidic: Vključenost porabnika ter ustvarjanje dobrega imena in čustvene zavezanosti
 101. Gregor Cvar: Zaupanje, kakovost in odnosi kot dejavniki uspeha malega podjetja na primeru podjetja Cvar Gregor, s. p.
 102. Tjaša Muravec: Storitve kot del storitvenega oblikovanja ter merjenje kakovosti knjižničnih storitev Mestne knjižnice Kranj
 103. Anja Rot: Napovedna analitika v spletnem marketingu
 104. Monika Medved: Prepoznavanje pomembnosti pozicioniranja pri oblikovanju ponudbe in podobe tržnih znamk v očeh potrošnika
 105. Linda Škodič Nikšić: Marketing med ponudniki zdravil in farmacevti
 106. Urška Mavsar: Zadovoljstvo potrošnikov s ponudbo storitev spletne banke
 107. Medeja Kraševec: Segmentacija uporabnikov platforme YouTube za gledanje posnetkov igranja video iger z uporabo modela rab in zadovoljitev
 108. Nina Černič: Vpliv elementov iger na uporabniško izkušnjo pri nakupu letalskih kart
 109. Mateja Kuntarič: Družbena odgovornost podjetja in lokalna skupnost
 110. Borjan Bojičić: Povezava med izkustvenim marketingom in obredom pitja kave na primeru koncepta kavarne Ristretto station
 111. Darja Binički: Vloga in pomen marketinga v malem podjetju
 112. Žana Žalar: Odnos mladostnikov do digitalnih vplivnežev in razumevanje oznamčenih vsebin
 113. Alja Roškar: Odnos potrošnikov do oglaševanja na Instagramu in vpliv na nakupno namero
 114. Nina Bertoncelj: Vpliv storitvenega okolja na oblikovanje uporabniške izkušnje
 115. Emilija Chavleska: Odnos slovenskih porabnikov do animacije kot dela storitvene ponudbe v turističnih agencijah
 116. Barbara Mlinarec: Nakupovanje izdelkov brez embalaže kot primer trajnostne porabe
 117. Sara Henigman: Odnos potrošnikov do družbeno odgovornih znamk
 118. Maša Petan: Adaptacija sloganov za mednarodni trg
 119. Maja Vehovec: Lojalnost potrošnikov kot pokazatelj uspešnosti storitvenega marketinga v hotelu Nox
 120. Neža Hrovat: Vpliv slovenskih lepotnih blogerk na nakupno namero generacije mlajših milenijcev
 121. Aleksandra Djokić: Vpliv servicescape dejavnikov na zaposlene v službi za oskrbo potnikov
 122. Anja Novak: Avtentičnost kot konkurenčna prednost in njen vpliv na uspešnost turističnih kmetij
 123. Dina Straga: Facebook Messenger as a tool for building relationships with customers
 124. Melisa Lozica: Sistemi organiziranosti vodij tržnih znamk v podjetjih
 125. Anja Avberšek: Vpliv digitalizacije na zastavljanje ciljev slovenskih tržno-komunikacijskih akcij
 126. Miha Kodrič: Vloga identifikacije z znamko in skupino v rivalstvu med iPhonom in Androidom
 127. Nika Škof: Zmeda prevelike izbire pri potrošniku v procesu nakupnega odločanja
 128. Lejla Hervatin: Humor in ironija v družbeno odgovornem oglaševanju
 129. Nina Balažinec: Odnos potrošnikov do nostalgičnih in nenostalgičnih blagovnih znamk
 130. Nastja Hubat: Vpliv vključevanja porabnikov prek družbenih omrežij znamk na zaznano vrednost in nakupno namero
 131. Mirjam Jug: Pomen zelenega življenjskega sloga v kontekstu preučevanja odnosa do nakupovanja in nakupne intence organskih kozmetičnih izdelkov za osebno nego
 132. Sandra Marković: Znamčenje s pomočjo digitalnih vplivnežev
 133. Nuša Ornik: Marketinška naravnanost obrtniških podjetij – študija primera
 134. Julija Umek: Emocionalna navezanost potrošnikov na luksuzne znamke avtomobilov v Sloveniji

Druga dela (23)

 1. Urša Golob: Uporabnost ključnih konceptov teorije zadovoljevanja potreb v oglaševanju
 2. Urša Golob: Razumevanje družbene odgovornosti podjetja znotraj marketinga
 3. CSR Communication Conference 2011
 4. CSR Communication Conference 2013
 5. Urša Golob, Miro Kline: Družbena odgovornost kot sestavina ugleda podjetja
 6. Primož Medved, Urša Golob, Tanja Kamin: Learning and diffusion of knowledge in clean energy communities
 7. Urša Golob: Towards an institutional view of mapping corporate social responsibility meanings
 8. Urša Golob, Klement Podnar: Corporate social responsibility as a messy problem
 9. Klement Podnar, Urša Golob: Od krize in analize identitete odnosov z javnostmi do raziskovalnega polja upravljanja s korporativno identiteto
 10. Klement Podnar, Urša Golob: Socialna ekonomija in družbena odgovornost
 11. Wim Janssens, Patrick de Pelsmacker: Vpliv pravične trgovine na nakupno vedenje potrošnikov trgovske verige Oxfam
 12. Klement Podnar, Urša Golob: Stakeholders engagement - fad or real McCoy?
 13. Špela Juhart, Urša Golob: Potrošnik in komuniciranje družbene odgovornosti
 14. Špela Petraš, Urša Golob: Sistematičnost merjenja marketinškega delovanja v slovenskih podjetjih
 15. Jerneja Kimovec, Urša Golob: Marketinški vidiki družbene odgovornosti
 16. Lara Šesek, Urša Golob: Problematika slovenskega marketinškega izrazja
 17. Sašo Oven, Samo Kropivnik, Urša Golob: Odnos slovenskih potrošnikov do mobilnega oglaševanja
 18. Urša Golob, Klement Podnar, Vesna Žabkar: Sustainability communication
 19. Jake Barnes, Paula Hansen, Tanja Kamin, Urša Golob: Energy communities as demand-side innovators?
 20. Urša Golob, Tanja Kamin, Jake Barnes: Knowledge and skills required to set up and operate clean energy communities
 21. Lutz Preuss, Urša Golob: Institutional pressures and the adoption of responsible management education at universities and business schools in Central and Eastern Europe
 22. Jake Barnes, Paula Hansen, Tanja Kamin, Urša Golob, Sarah Darby, Nicolien van der Grijp, Daniel Petrovics: Creating valuable outcomes
 23. Urša Golob, Klement Podnar, Franzisca Weder: Reimagining the sustainable consumer