Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

MSc theses (2)

 1. Barbara Jermol Marcinčak: Vpliv institucionalne strukture Evropske unije na njeno zunanjepolitično delovanje
 2. Jure Egelič: Pomen in vloga jedrske oborožitve v politično-strateških razmerjih 21. stoletja

Bsc theses (53)

 1. Kristina Ober: Skupna varnostna in obrambna politika Evropske unije
 2. Marko Rode: Obveščevalna informacija kot element preprečevanja atentatov
 3. Ajda Cuderman: Prihodnost mednarodnih varnostnih organizacij
 4. Roki Feldin: Evropski parlament
 5. Klavdija Mezek: Postmoderni trendi v sodobnem varnostnem sistemu Nemčije in Italije
 6. Melita Šinkovec: Postmoderni trendi v varnostnih sistemih industrijsko razvitih držav
 7. Vlasta Stergar: Nacionalnovarnostni sistem Zvezne republike Nemčije
 8. Teja Pelko: Spremembe v Natu po terorističnem napadu na ZDA 11.09.2001
 9. Janko Požun: Obveščevalno - varnostni sistem Izraela
 10. Polona Bradač: Analiza obrambno varnostnega sistema Republike Poljske in njenega članstva v NATU
 11. Renata Vertovšek: Vloga obveščevalne skupnosti ZDA v policymaking procesu - nadzorstvo
 12. Boštjan Mišmaš: Razvoj ESDP
 13. Anja Majcen: Širitev Nata kot model prilagajanja zavezništva spremenjenemu okolju po hladni vojni
 14. Andrej Kralj: OZN kot sodbna varnostna struktura
 15. Maja Bele: Humanitarna dejavnost OVSE in njena vloga pri preprečevanju trgovine z ljudmi
 16. Tanja Bojanc: Zvezna Republika Nemčija kot primer parlamentarnega političnega sistema
 17. Andreja Šubelj: Evropski parlament
 18. Gorazd Škrlj: Vloga obveščevalno-varnostnih služb v boju proti mednarodnemu terorizmu
 19. Matjaž Rössler: Spremembe v nacionalnovarnostnem sistemu ZDA po 11. septembru
 20. Ana Marija Žagar: Kitajske oborožene sile na prehodu v novo tisočletje
 21. Nika Truhačev: Zvezna republika Nemčija in procesi evropskih integracij
 22. Matej Rupnik: Odnos med Natom in Evropsko unijo
 23. Jaka Prašnikar: Vpliv čečenskih vojn na reforme obrambnega sistema Rusije
 24. Marko Volovlek: Mednarodne varnostne strukture - OVSE
 25. Aleš Kramer: Desne in leve politične stranke v Sloveniji
 26. Franc Pangerc: Pomen OVSE za vzpostavljanje zaupanja in varnosti
 27. Boris Lojen: Nastanek in razvoj evropske varnostne in obrambne politike
 28. Bernarda Volčanjk Perčič: Izvajanje evropske varnostne politike na zahodnem Balkanu
 29. Nada Benić: Ustroj in delovanje Evropske komisije
 30. Veronika Vodlan: "Razvoj sodelovanja med Svetom Evrope (SE) in nevladnimi organizacijami (NVO)"
 31. Vanja Grujčić: Politični sistem Bosne in Herzegovine
 32. Katja Urek: Odnos med Natom in Rusko federacijo
 33. Melita Balaban: Odnos med zvezo Nato in Rusko federacijo v sodobnem varnostnem okolju
 34. Maruša Perat: Politični sistemi baltiških držav
 35. Nastja Bratoš: Izzivi procesa nadaljnje širitve Evropske unije
 36. Maja Petaros Hafnar: Delovanje sveta EU in njegova razmerja z drugimi institucijami EU
 37. Dimitrij Komic: Sredozemski dialogi Evropske unije, Organizacije severnoatlantske pogodbe in Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi
 38. Katja Barbič: Proces prilagajanja NATO spremenjenemu geopolitičnem okolju po koncu hladne vojne
 39. Marjeta Gorenc: Zunanjepolitično delovanje Evropske unije
 40. Neja Mlakar: Pogodba o konvencionalnih oboroženih silah v Evropi
 41. Tomaž Zajc: Položaj OVSE v mednarodnih odnosih
 42. Tina Vinković: Razvoj Evropske unije in vprašanje "demokratičnega primanjkljaja" v njenem delovanju
 43. Tina Anteševič: Evroatlantske integracije kot dejavnik varnosti in stabilnosti na Zahodnem Balkanu
 44. Nina Grilc: Evropski parlament in njegova razmerja z drugimi institucijami EU ter z nacionalnimi parlamenti
 45. Tatjana Vranješević: Politična kriza v Bosni in Hercegovini kot posledica ureditve v sporazumih iz Daytona in Pariza
 46. Katja Gračnar: Razvoj institucionalnega ustroja EU in medinstitucionalno sodelovanje v zakonodajnem postopku
 47. Kristina Furlan: NATO
 48. Rok Mlinar: Skupna varnostna in obrambna politika Evropske unije
 49. Peter Slovša: Evropski parlament in njegovi odbori
 50. Domen Hren: Sodelovanje Republike Slovenije, zveze NATO in Evropske unije pri zagotavljanju mednarodne pomoči ob naravnih nesrečah
 51. Zala Rekar: Primerjava političnih sistemov Združenih držav Amerike in Avstralije
 52. Rok Petančič: "Proces razširitve EU na obrambno-varnostnem področju" - problemi za zvezo in za nove članice s poudarkom na zadnji širitvi leta 2004
 53. Matej Noč: Relevantnost Clausewitza na strateško-operativni ravni vojskovanja

Other documents (16)

 1. Anton Bebler: Na rob razprave o morebitnem članstvu Republike Slovenije v Natu
 2. Anton Bebler: Nacionalni interes Republike Slovenije in varnostne sestavine evroatlantskih integracij
 3. Anton Bebler: Kosovo kot mednarodni problem
 4. Anton Bebler: Srbiji bi dobro došao De Gaulle
 5. Anton Bebler: The dynamics and problems of multilevel politics in the management of the Kosovo problem
 6. Anton Bebler: Security challenges in South Eastern Europe
 7. Makedonija može da živee evroatlantski i bez členstvo vo EU i vo Nato
 8. Anton Bebler: 9. maj in kdo je zaslužen za mir v Evropi
 9. Anton Bebler: Obramboslovna veja slovenske politologije
 10. Anton Bebler: O geopolitičnem in vojaškopolitičnem položaju Slovenije
 11. Anton Bebler: " JLA" pred izzivom politične demokracije
 12. Anton Bebler: Profesionalni vojaki, politični sistemi in družbe v evropskih socialističnih državah
 13. Anton Bebler: O stanju družboslovja v socialističnih državah, ki obravnava sodobno vojaštvo
 14. Anton Bebler: The Russian-Ukrainian conflict over Crimea
 15. Anton Bebler: OZN in razorožitev
 16. Anton Bebler: The war in Ukraine in a comparative perspective