Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

MSc theses (9)

 1. Tamara Šiško: Primerjava učnih metod pri poučevanju dijakov o elektroforezi DNA
 2. Romana Vantur: Vpliv genskega elektroprenosa na izražanje genov za citosolne senzorje DNA v melanomskih celicah in vitro in in vivo
 3. Tjaša Potočnik: Učinek elektrokemoterapije v kombinaciji z inhibitorji BRAF pri melanomskih celicah in vitro
 4. Maja Jankovec: Biološka aktivnost eteričnega olja zlate rozge (Solidago spp.)
 5. Živa Pogačar: Functional genetic screens to identify and elucidate potential resistance mechanisms to MTH1 inhibitors
 6. Aleksandra Bajc: Spremljanje ekspresije gena sox2 v tumorjih ušesa, nosu in žrela
 7. Erika Gioahin: Protimikrobna učinkovitost eteričnih olj in izvlečkov japonskega dresnika
 8. Mateja Dolenc: Analiza bakterijske odpornosti najpogostejših povzročiteljev okužb dihal pri otrocih s cistično fibrozo v Sloveniji
 9. Ana Krhač Levačić: Testiranje prenosa terapevtskega plazmida za gensko zdravljenje v naravno prisotne bakterije na koži pri psih z mastocitomi

Bsc theses (14)

 1. Alenka Matjašič: Detekcija genov za karbapenemaze po Gramu negativih bakterij in konjugativi prenos gena blaNDM-1
 2. Ana Šimenc: Genotipizacija izbranih sevov bakterije Escherichia coli izoliranih v Bolnišnici Golnik
 3. Iva Rappl: Vpliv glukoze in temperature na produkcijo biološko aktivnih snovi v vodnih ekstraktih nekaterih halofilnih in halotolerantnih gliv redu Dothideales in izbranih kvasovk
 4. Žana Kovačec: Vpliv glukoze in temperature na produkcijo biološko aktivnih snovi v vodnih elstraktih nekaterih halofilnih in halotolerantnih gliv
 5. Sara Trontelj: Fenotipske in genotipske lastnosti sevov vrste Escherichia coli izoliranih iz vzorcev živil
 6. Monika Primon: Opis nekaterih fenotipskih lastnostiin plazmidi bakterij izoliranih iz prebavil človeške ribice (Proteus anguinus)
 7. Boštjan Markelc: Vpliv elektrogenske terapije z utišanjem K-ras na celice in tumorje karcinoma debelega črevesa LoVo
 8. Ida Šmid: Plazmidne determinante rezistence proti fluorokinolonom in betalaktamskim antibiotikom z razširjenim spektrom delovanja pri izbranih sevih bakterije Escherichia coli
 9. Anja Palandačić: Virulentni dejavniki uropatogenih sevov bakterije Escerichia coli, zbranih v enotah Zdravstvenega doma Ljubljana
 10. Rok Keber: Rezistenca proti kinolonom, integroni in klebicini uropatogenih ESBL sevov bakterij iz rodu Klebsiella
 11. Metka Farkaš: Izolacija in genotipizacija bakterije Salmonella enterica iz plazilcev v ujetništvu
 12. Patricia Petrič: Iskanje protimikrobnih snovi, ki jih izločajo bakterije izolirane iz jam
 13. Brigita Nograšek: Mikrobiološko-genetska analiza črevesne vsebine kopenskega raka enakonožca Porcellio scaber
 14. Mojca Horvat: Vpliv glukoze in temperature na produkcijo biološko aktivnih snovi v organskih ekstraktih nekaterih halofilnih in halotolerantnih gliv redu Dothideales in izbranih kvasovk

Other documents (6)

 1. Marjanca Starčič Erjavec, Anja Palandačić, Darja Žgur-Bertok, Jerneja Ambrožič: Genetic background of uropathogenic Escherichia coli isolates from Slovenia in relation to fluoroquinolone and sulfamethoxazole/trimethoprim resistance
 2. Tom Turk, Jerneja Ambrožič, Urška Batista, Gašper Strugar, Rok Kosmina, Sandra Čivović, Dorte Janussen, Silke Kauferstein, Dietrich Mebs, Kristina Sepčić: Biological activities of ethanolic extracts from deep-sea Antarctic marine sponges
 3. Ida Šmid: Plazmidne determinante rezistence proti fluorokinolonom in betalaktamskim antibiotikom z razširjenim spektrom delovanja pri izbranih sevih bakterije Escherichia coli
 4. Mirjam Bizjak: Kvantitativna analiza organizacije vsebine v štirih učbenikih za genetiko za srednje šole in gimnazije
 5. Jerneja Ambrožič, Darja Žgur-Bertok, Rok Kostanjšek, Gorazd Avguštin: Isolation and characterization of a novel violacein-like pigment producing psychrotrophic bacterial species Janthinobacterium svalbardensis sp. nov
 6. Jerneja Ambrožič: Animal production systems as a selective environment for antibiotic resistance genes