Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

MSc theses (1)

 1. Urban Vehovar: Družbeni razcepi in politične stranke na Slovenskem

BSc theses (3)

 1. Nuška Grošelj: Položaj in oskrba starejših v Republiki Sloveniji
 2. Martina Bizjak: Starševstvo, partnerstvo in poklicna kariera
 3. Katarina Vučko: Pojav novega očetovstva in vloga očeta pri vzgoji otroka v obdobju pred vstopom v šolo

Other documents (9)

 1. Urban Vehovar: Od kvantitativnih h kvalitativnim razsežjem poliarhij
 2. Urban Vehovar: Socialdemokracija, sindikati, korporativizem?
 3. Urban Vehovar: The handbook of economic sociology (Priročnik ekonomske sociologije)
 4. Urban Vehovar: Frane Adam, Matej Makarovič, Borut Rončević, Matevž Tomšič: The Challenges of Sustained Development: The Role of Socio-Cultural Factors in East-Central Europe. Budapest, New York: Central European University Press, 2005 235 strani (ISBN 963-9241-96-2), 41.95 USD
 5. Olga Poljšak-Škraban, Urban Vehovar, Sonja Žorga, Zvjezdan Penezić, Marina Nekić: Nekateri prediktorji življenjskih ciljev v Sloveniji in na Hrvaškem
 6. Urban Vehovar: Od egalitarnega k blaginjskemu sindromu
 7. Stranke - skrpucala brez vsebine
 8. Olga Poljšak Škraban, Urban Vehovar, Sonja Žorga, Zvjezdan Penezić, Marina Nekić: Nekateri prediktorji življenjskih ciljev v Sloveniji in na Hrvaškem
 9. Matevž Tomšič, Urban Vehovar: Kakovost vladanja v starih in novih članicah Evropske unije