Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (2)

 1. Andrej Naterer: Antropološka analiza subkulture cestnih otrok
 2. Lenart Kodre: Kultura in subjektivnost

MSc theses (11)

 1. Tanja Škabar: Ekonomska samostojnost žensk kot sredstvo pridobivanja moči žensk
 2. Barbara Kos: Death in the light of symbolic exchange and rituals
 3. Milena Križnik Golavšek: Nekateri ključni dejavniki v procesu socializacije pri otroku z motnjo v duševnem razvoju
 4. Dušanka Mervar: Odnosi prijateljstva
 5. Alenka Žigon: Antropološka analiza cestnih otrok iz Gome (DR Kongo)
 6. Anja Rebolj: Rituali zdravljenja v celinski jugovzhodni Aziji
 7. Klemen Fajmut: Multireligiozno in multikulturno področje Balkana in učinkovitost delovanja nevladnih organizacij
 8. Rene Suša: Pogojna prijaznost
 9. Alenka Oblak: Brasil é nosso! - Brazilija je naša!
 10. Mojca Zajc: Južna Koreja - raj za moške? Antropološka analiza prostitucije v južnokorejski družbi
 11. Albina Bobnar: Nasproti smrti z neozdravljivo boleznijo - življenje v času umiranja

BSc theses (10)

 1. Laura Žibert: Nasvidenje med zvezdicami
 2. Mateja Smonkar-Rojec: Pojmovanje, doživljanje in odnos do smrti pri naših prednikih Slovanih
 3. Erika Sušelj: (Re)socializacija osebe v zaporskem sistemu
 4. Tea Vidmar: Kulturna konstrukcija sanj
 5. Tjaša Brečko: Povezanost šolskega sistema s procesi reprodukcije družbe in njenih slojev
 6. Maruša Trobec: Ljubezen z Lacanom
 7. Marjan Korez: Antropologija hrane
 8. Primož Tavčar: Edward Sapir in njegovo razumevanje osebnosti
 9. Jasmina Polovič: Igre, ki simulirajo resnično življenje, kot mehanizem stabilnosti pri osebah z narcisistično motnjo
 10. Staša Dabič Perica: Pomen mask in maskiranja v sodobni družbi

Other documents (15)

 1. Vesna V. Godina: Skrite (politične) tendence družinske socializacije: avtoritarni in antiavtoritarni primer
 2. Vesna V. Godina: Opomba prevajalca
 3. Vesna V. Godina: Ana Grimshaw, Keith Hart: Antropologija in kriza intelektualcev
 4. Vesna V. Godina: Edward Sapir: The psychology of culture. A course of lectures
 5. Vesna V. Godina: Odgovor na "polemiko" Irene Šumi
 6. Vesna V. Godina: Vpliv kulturnih vzorcev in tradicije na procese družbenega razvoja
 7. Vesna V. Godina: Robin Fox: Rdeča svetilka incesta
 8. Vesna V. Godina: Andre Leroi-Gourhan: Gib in beseda (I)
 9. Vesna V. Godina: Očrt temeljnih konceptov Parsonsove sociološke teorije (na ravni teorije akcije in socialnega sistema)
 10. Vesna V. Godina: Nadetnična identiteta kot točka prešitja multietničnih družb
 11. Vesna V. Godina: Marginalije k problemu nacionalnih identifikacij
 12. Vesna V. Godina: Demarginalizacija socialne antropologije
 13. Vesna V. Godina: Dogma pluralizma in pluralizem dogme
 14. Vesna V. Godina: Antropološke teorije
 15. Vesna V. Godina: "Čista havajska kri" kot merilo oblikovanja skupine havajskih staroselcev