Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (1)

 1. Staša Tkalec: Človekove pravice

MSc theses (16)

 1. Barbara Lenarčič: Sočutje temelj etike v zahodni kulturi
 2. Jernej Lapanje: Mit konjenika v fikciji avtorjev ameriškega juga
 3. Jasna Jovanovič: Smrtna kazen in demokracija
 4. Vitomir Tepeš: Monoteizem, multikulturnost in družbene identitete v luči kulturnih študij
 5. Boštjan Šaver: Planinske podobe slovenstva in kulturni pomen Triglava
 6. Karlina Koželj: Asimilacijska politika do ameriških indijancev in šolstvo v ZDA
 7. Ahmed Pašić: Islam in moderni zahod
 8. Bojan Lenič: Zaščita kultur domorodnih ljudstev in pravica do samoodločbe
 9. Urška Sančanin: Civilna religija v sodobni ZDA in Evropi
 10. Marija Jordeva: Hibridni projekt Skopje 2014
 11. Alja Lobnik: Literarni kanon kot medij kulturnega spomina - lirika Franceta Balantiča
 12. Jie Bao: Primerjave jezikovnih politik do manjšin
 13. Marko Hočevar: Komunizem
 14. Jernej Gregorač: Transformacije kulturne industrije
 15. Sabina Debevc: Islamska arhitektura na Balkanu
 16. Petra Godeša: Narativ v literarnonovinarskem žanru

Bsc theses (64)

 1. Kristina Udovič: Žrtvovano telo
 2. Ana Hočevar: Ples v postmoderni družbi
 3. Bojan Kar: Ko stanovanje postane dom
 4. Igor Godnjov: Filmska teorija v postmodernem kontekstu
 5. Barbara Žele: Slovensko ljudsko izročilo in moderno poustvarjanje
 6. Lea Hedl: Znanost in para-znanost
 7. Jana Kostrić: "Balkanska kultura" v Sloveniji po 1991
 8. Barbara Cesar: Univerzalni božji pogled pri Kuzanskem in univerzalni pogled kamere
 9. Anita Hrestak: Hip hop kultura in socialni rituali
 10. Simon Modic: Individuum v času weimarske republike
 11. Urška Čimžar: Globalizacija in Hollywood kot tovarna sanj
 12. Zvonka Labernik: Mit o svetem gralu
 13. Sanela Fejzić: Razvoj in pomen narodne identitete Bošnjakov
 14. Sanja Veljić: Balkanska simfonija
 15. Sonja Vilč: Vest avantgarde
 16. Edin Duraković: Terorizem in roman Alamut Vladimirja Bartola
 17. Ksenija Jelančič: Prostitucija v slovenskem filmu
 18. Ariana Ferfila: Postmoderna kultura in sodobna uprizoritvena umetnost
 19. Helena Lassen: Nacionalizem in kultura
 20. Nina Krajnik: Finnegans wake skozi Lacanovo psihoanalizo
 21. Samo Kostanjevec: Friedrich Hölderlin, Georg Trakl in Federico García Lorca v luči razmišljanj Martina Heideggra
 22. Vitomir Tepeš: Evropa v 18. stoletju in islam
 23. Žana Močnik: Od opere do musicala
 24. Maša Vodušek: Kritična misel Tarasa Kermaunerja med dvema epohama
 25. Jelka Vrečko: Klasična glasba in moderna paradigma
 26. Tjaša Banko: Vrednote v islamu in krščanstvu
 27. Sašo Stojanov: Trojna spirala - znanost, umetnost in religioznost v elektronski plesni glasbi
 28. Petra Bregant: Problematika islamskih naglavnih rut v Turčiji
 29. Manja Porle: "La movida madrileña"
 30. Lilla Fasching: Mitologije meje med Rabo in Muro
 31. Jana Stardelova: Sublimno v postmoderni umetnosti
 32. Natalija Redl: Vloge športnika v instituciji vrhunskega športa
 33. Katja Nared: Maus
 34. Ajda Tepina: Lutkarstvo v Sloveniji
 35. Sanja Hadjur: Viktorijanska Anglija in dekadenca
 36. Špela Kastelic: Islamska mitologija in evropska umetnost
 37. Nataša Lazar: Kriza, smrt ali ponovno rojstvo opere?
 38. Maša Levičnik: Kulturne vsebine na TV Slovenija
 39. Liljana Jerinić: Ivo Andrić in bosanski multikulturalizem
 40. Anja Kodra: Čarli in tovarna čokolade in Protestantska etika in duh kapitalizma
 41. Andreja Pahor: Prezentacija islama v malezijskem filmu Sepet
 42. Jernej Gregorač: Estetika in politika dekadence fin-de-siècla
 43. Teja Or: Einstürzende Neubauten
 44. Tanja Tomažin: Orhan Pamuk in dialog Vzhoda z Zahodom
 45. Saša Fišer: Estetska kirurgija skozi prizmo feminizma
 46. Andreja Pejić: Walter Benjamin
 47. Maša Vajs: Reportažni strip
 48. Tilen Polajžer: Jugosfera
 49. Nina Marok: Roman Čefurji raus!
 50. Mina Bergant Herič: 3D film
 51. Bojan Albahari: Roman v stripu kot postmoderni žanr
 52. Nina Perčin: Jezik kot ˝pogled na svet˝ (jezik, kultura in mišljenje)
 53. Megi Guculović: Afriški roman in kolonialno izobraževanje
 54. Primož Mlačnik: Procesi modernosti v delih Hannah Arendt in Franza Kafke
 55. Mirjana Storjak: Onkraj Orwellove vizije totalitarne prihodnosti
 56. Tea Grgić: Reklame in umetnost
 57. Kaja Vrhovec Andrič: Kemalizem med mitom in stvarnostjo
 58. Ema Lukan: Sodobni umetnik kot blagovna znamka
 59. Zala Blaznik: Alma Maksimilijana Karlin v slovenskem literarnem kanonu in kulturni dediščini
 60. Špelca Gibičar: Svobodno delovanje posameznika
 61. Eva Belčič: Umetnik kot slavnež
 62. Kaja Nedog: Blagovna znamka in slovenski vinski trg
 63. Metka Pajer: Čigava je Alma Karlin?
 64. Eva Malovrh: O tišini

Other documents (20)

 1. Aleš Debeljak: The abortive integration of art and everyday life: the historical avant-garde and its failures
 2. Aleš Debeljak: Dimitrij Rupel: Svoboda proti državi
 3. Aleš Debeljak: Smisel, ideologija in mit v Durkheimovi teoriji religije
 4. Aleš Debeljak: Tihotapci kamnov
 5. Aleš Debeljak: Evropa, islam in moderna paradigma
 6. Aleš Debeljak: Razpoke v slonokoščenem stolpu: literarni esteticizem in politika
 7. Aleš Debeljak: Rojstvo naroda iz duha pesmi
 8. Aleš Debeljak: Neodvisna kritika? Ne, hvala!
 9. Aleš Debeljak: No alternative: postmodern art and exigencies of business
 10. Aleš Debeljak: V žrelu ameriških množičnih medijev
 11. Aleš Debeljak: Webrovo pojmovanje protestantizma in askeze
 12. Aleš Debeljak: Protislovja brezdomstva v sodobni Ameriki
 13. Aleš Debeljak: Socialni okvir radikalnega individualizma v sodobni Ameriki
 14. Aleš Debeljak: Televizijski pridigarji
 15. Igor Lukšič: Politična kultura
 16. Od zavzetega partizana in obveščevalca do cenjenega profesorja in svetovalca
 17. Aleš Debeljak: Hvalnica za Darinko Kovačič
 18. Aleš Debeljak: Kultura, globalizacija in pesnik Tomaž Šalamun
 19. Anna Triandafyllidou, Dia Anagnostou, Aleš Debeljak, Ksenija Šabec: EU research on social sciences and humanities
 20. Zgodovina religij in ameriški sen