Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (19)

 1. Maša Budič: Terapevtska zgodba in izbrani elementi umetnostne terapije v terapiji z otroki, ki jecljajo, in njihov odnos do lastnega govora
 2. Larisa Jereb: Možnosti integracije metod pomoči z umetnostjo v terapijo govorno-jezikovnih motenj pri predšolskem otroku
 3. Tjaša Jerak: Doživljanje kinestetične empatije udeležencev delavnic pomoči s plesno-gibalnimi dejavnostmi
 4. Anja Dominko: Učinki dramskega pristopa k poučevanju predmeta Angleščina v tretjem razredu osnovne šole
 5. Bea De Cecco: Uporaba likovih del kot orodje pomoči z umetnostjo v procesu učne pomoči
 6. Elisa Carmen Brumat: Catharsis and its relations between art, therapy and arts therapies
 7. Kristina Di Dio: Opredelitev plesa in plesno-gibalne terapije: pregled plesnih zvrsti in njihova uporaba v plesno-gibalni terapiji v različnih državah in kulturah
 8. Mateja Jagodić: Spodbujanje otrokove jezikovne zmožnosti s filmsko vzgojo
 9. Lavra Ambrož: Vključevanje likovnih prvin pomoči z umetnostjo v pouk likovne umetnosti v osnovni šoli
 10. Nena Štrukelj: Študenti razrednega pouka pri igralskem procesu
 11. Irena Mlakar: Metode pomoči z umetnostjo deklici s čustveno-vedenjskimi težavami v socialnopedagoški obravnavi
 12. Ana Rokvić Pinterič: Psihodrama in teorija vlog
 13. Melita Ažman: Stand-up komedija kot oblika podpore pri rehabilitaciji gibalno oviranih oseb
 14. Ankica Radivojević: Cirkuška umetnost pri delu z otroki in mladostniki
 15. Tina Merela: Podpora pri razvoju samozagovorniških veščin s pomočjo dramskih dejavnosti pri otroku z več motnjami v razvoju
 16. Jasna Jeromel: Študij pomoči z umetnostjo in položaj umetnostne terapije v Sloveniji
 17. Ana Nežmah: Pregled stališč, znanja in izkušenj specialnih in rehabilitacijskih pedagogov na področju drame v izobraževanju po končanem študiju v Sloveniji in na Češkem
 18. Ana Rozman: Metode in tehnike umetnosti v psihoterapevtski praksi
 19. Nastja Nahtigal: Mnenja in stališca razrednih uciteljev o uporabi dramskih dejavnosti pri poucevanju

Diplomska dela (7)

 1. Alenka Vidrih: Vpliv dramske dejavnosti na zmožnost sporazumevanja in raven osebnega zadovoljstva
 2. Ana Hram: Metode pomoči z umetnostjo v procesu urejanja zasvojenosti - motenj hranjenja
 3. Tamara Sernec: Pomoč s plesno-gibalnimi dejavnostmi za razvoj gibanja pri otroku s hiperkinetično motnjo
 4. Valda Janjanin: Dramske dejavnosti kot podpora staršem otrok v bolnišnični oskrbi
 5. Teja Vodušek: Stališča učiteljev do ustvarjalnega giba na osnovnih šolah v Zgornji Savinjski dolini
 6. Tanja Princes: Pridobivanje socialnih veščin in komunikacijskih spretnosti s pomočjo dramsko-gibalnih dejavnosti pri mladostnikih z motnjami v duševnem in gibalnem razvoju
 7. Ljiljana Ferko: Lutka kot metoda dela pri pouku

Druga dela (3)

 1. Darija Skubic, Alenka Vidrih: Preschool education studentsʼ attitude towards inclusion in preschool educational context
 2. Vesna Vilčnik: Opis komuniciranja in izražanja čustev najstnika z visoko funkcionalnim avtizmom s pomočjo dramskih dejavnosti
 3. Tjaša Jerak, Alenka Vidrih, Gregor Žvelc: The experience of attunement and misattunement in dance movement therapy workshops