Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (3)

 1. Katarina Miličević: Destination branding as a destination competitiveness factor
 2. Kir Kuščer: Modelling mountain tourism destination development with focus on innovativeness
 3. Aleš Semeja: Oblikovanje modela turistične destinacije in analiza ključnih dejavnikov vzpostavitve na primeru turistične destinacije Kras

Magistrska dela (55)

 1. Alessandro Grampa: The impacts of the fourth industrial revolution and technological advancements on the tourism industry
 2. Lisa Schator: The impact of language knowledge on the travel experience
 3. Carolina Inés Aldao Becú: Analysis of travel motivation
 4. Doru Avram: A theory on serendipitous destination branding
 5. Rakel Sara Hjartardóttir: Managing a sudden influx of culturally different tourists
 6. Razel Mhei Panganiban: Analysis of group package tour travel experience
 7. Marta Čemažar: Analiza potrošnje kongresnih turistov na primeru kongresa IEEE 2018
 8. Nika Kampuš: Customer satisfaction analysis towards environmental practices
 9. Nathan Michael Ardaiz: San Francisco's 'prototype tourism'
 10. Jase Wilson: Actor network theory analysis of sport climbing tourism
 11. Valeska Ruiken: Analyzing impacts of circumvention tourism
 12. Eva Musilová: Constraints of community involved in tourism development
 13. Tjaša Vidic: Analiza zunanjega okolja ponudnikov gastronomskih storitev na slovenskih turističnih kmetijah
 14. Adi Zuka, Aleksandra Zonjić: An analysis of tourist motivation in sharing economy
 15. Ana Lokovšek: Vpliv zadovoljstva gostov na stopnjo zasedenosti zmogljivosti
 16. Petra Stušek: Vpliv Airbnb ponudbe na zasedenost zmogljivosti v Ljubljani
 17. Marko Gams: Analiza razvoja nahrbtnikarskega turizma v Estoniji, Latviji in Litvi
 18. Tanja Švigelj: Analiza odziva slovenskih turističnih ponudnikov na spletne ocene uporabnikov
 19. Špela Starašinič: Analiza odnosa rezidentov do razvoja turizma
 20. Eva Čerin: Vpliv volonterskega turizma na lokalne skupnosti
 21. Ruta Vidauskaite: Destination branding through wedding tourism
 22. Syed Mohiudden Bashar: Impact of social travel networks on travel planning
 23. Luka Maslač: Perception and importance of authenticity among the subgroup of Chinese generation Y
 24. Sandra Brence: Analiza zadovoljstva obiskovalcev poletne Termalne riviere Terme Čatež
 25. Biljana Milutinović: A destination competitiveness analysis
 26. Kwaw Koi Thompson: Environmental management in specialist accommodations
 27. Rocío Arenado Rodríguez: Destination labelling as a tool for sustainable destination management
 28. Lucija Adamič: Uresničevanje trajnostnega razvoja turizma
 29. Matic Jeločnik Pelicon: Analiza metod merjenja ekonomskih vplivov turizma
 30. Primož Goršič: Pomen modre zasteve pri izbiri morskega kopališča
 31. Mateja Maffi: Analiza privlačnosti turistične destinacije z Messerjino metodologijo
 32. Goran Štefančič: Dohodkovna in cenovna elastičnost turističnega povpraševanja
 33. Nataša Hočevar: Ocena okoljske odgovornosti s pomočjo ekološkega označevanja
 34. Marija Dolenec: Odločitveni model za izbiro najboljšega hotelskega proizvoda
 35. Petra Florjančič: Destinacijski menedžment na primeru Mirnske doline
 36. Katarina Rakar: Analiza odvisnosti turističnega povpraševanja od podnebja - primer Slovenije
 37. Petra Zabukovec Baruca: Analiza ključnih dejavnikov zadovoljstva gostov v izbrani hotelski skupini
 38. Kir Kuščer: Merjenje vpliva gospodarske krize na razvoj slovenskega turizma z metodo indeksa turističnega zaupanja
 39. Božo Bradaškja: Model indikatorjev trajnostnega turističnega razvoja za destinacijo Bovec
 40. Špela Buh: Trajnostni razvoj turizma na Zelenortskih otokih
 41. Hao Chen: The impact of 2008 Beijing Olympic Games on Chinese tourism
 42. Tina Velkavrh: Ekološki management v slovenskih hotelih s poudarkom na ekološkem označevanju
 43. Aleš Šuligoj: Posebnosti trženja nizkostroškovnih letalskih prevoznikov
 44. Robert Rupar: Vpliv nizko stroškovnega letalskega prevoznika Easyjet na slovenski turizem
 45. Sandra Horvat: Sofinanciranje projektov iz evropskih virov
 46. Polonca Noč: Primerjalna analiza trženjskega spleta hotelov Jezero in Jelovica
 47. Rajeev Kumar Jain: Cultural and commercial aspects of film festivals
 48. Katja Mulič: Ekonometrična analiza in napovedovanje turističnega povpraševanja, usmerjenega v Slovenijo
 49. Doris Gomezelj Omerzel: Konkurenčnost Slovenije kot turistične destinacije
 50. Anuška Radikon: Merjenje trajnostnega turističnega razvoja
 51. Vesna Loborec: Vpliv interneta na trženje v slovenskih turističnih agencijah
 52. Matej Draksler: Uporaba prilagojene Hojeve metode za ocenjevanje spletnih strani nacionalnih turističnih organizacij
 53. Maja Pak: Uporaba uravnoteženega sistema kazalnikov v okviru sistema strateškega managementa slovenske turistične organizacije
 54. Adriana Jelušić: Uloga turizma u uravnoteženju platnobilančih odnosa Republike Hrvatske
 55. Ana Štambuk: Večparametrski hierarhični model ocene kakovosti hotelskih storitev

Diplomska dela (25)

 1. Maja Balažič Dolenec: Oblikovanje prodajne cene z analizo konkurence
 2. Miha Pribošič: Trajnostno sobivanje med lokalnimi prebivalci in športnimi plezalci: primer Ospa
 3. Amanda Herodež: Analiza zelenega turizma
 4. Sandra Zadnik: SWOT analiza vpliva mednarodnega pomorskega potniškega terminala na mesto Koper
 5. Ana Vugrin: Analiza plana turističnega razvoja na primeru hrvaške Istre
 6. Primož Grzinčič: Podnebne spremembe in turizem - analiza odnosa slovenskih turističnih managerjev
 7. Judita Malovrh: Analiza trajnostnega razvoja turizma v Sloveniji in Avstriji po metodologiji UNWTO in WEF
 8. Urška Markelj: Mednarodne hotelske verige in vstop hotelske verige Accor v Slovenijo
 9. Tanja Grublješič: Slovenski organizatorji potovanj in etični turizem
 10. Irena Janja Rozman: Dejavniki turističnega povpraševanja Italijanov po Sloveniji
 11. Primož Medved: Primerjalna analiza slovenskega in italijanskega ruralnega turističnega grozda
 12. Katja Vrbetič: Rast in razvoj majhnega družinskega podjetja - Hotel pri Belokranjcu**
 13. Alenka Öri: Izbrani dejavniki turističnega povpraševanja tujcev po Sloveniji
 14. Blaž Antonić: Izbrani dejavniki povpraševanja tujih turistov po Sloveniji
 15. Dušanka Bučevec: Devizna funkcija v turizmu v državah Evropske unije
 16. Metka Sedej: Turistična ponudba slovenskih naravnih zdravilišč po pokrajinah
 17. Tomaž Juvan: Ekonomski pomen turizma v Vietnamu
 18. Mojca Berčič: Analiza dejavnikov turističnega povpraševanja tujcev po Sloveniji
 19. Tina Ulčar: Modra zastava na primeru Grajskega kopališča na Bledu
 20. Goran Žvokelj: Turizem in regionalni razvoj Zgornje Vipavske doline
 21. Matej Bonin: Dejavniki turističnega povpraševanja v gospodarsko najbolj razvitih državah EU
 22. Helena Šifrer: Dejavniki turističnega povpraševanja v državah EU z najnižjim bruto domačim proizvodom na prebivalca
 23. Maruša Dolenc: Dohodkovna elastičnost turističnega povpraševanja po Avstriji iz izbranih evropskih držav za razdobje 1975-1998
 24. Liza Stanič: Prihodkovni management v hotelirstvu
 25. Nevenka Klun: Izbrani dejavniki povpraševanja tujih turistov po Sloveniji

Druga dela (20)

 1. Daniela Garbin Praničević, Tanja Mihalič, Josip Arnerić: The changing role of ICT competitiveness
 2. Tanja Mihalič, Gorazd Sedmak, Saša Planinc, Janez Bogataj, Matic Jeločnik Pelicon: Diverzifikacija morskega ribištva v turistično dejavnost na slovenski obali
 3. Tanja Mihalič, Kir Kuščer: Indeks turističnega zaupanja 2010 - 2
 4. Preveč postelj za premalo turistov
 5. Tanja Mihalič, Kir Kuščer: Indeks turističnega zaupanja 2012 - 1
 6. Tanja Mihalič, Kir Kuščer: Indeks turističnega zaupanja 2011 - 3
 7. Tanja Mihalič, Kir Kuščer: Indeks turističnega zaupanja 2011 - 2
 8. Kir Kuščer, Tanja Mihalič: Determining factors of tourism environments in mountain destinations
 9. Zeleni barometer in zelena konkurenčnost slovenskega turizma
 10. Tanja Mihalič: Slovenska turistična podjetja o podnebnih spremembah
 11. Tanja Mihalič, Kir Kuščer: Indeks turističnega zaupanja 2011 - 1
 12. Richard Denman, Tanja Mihalič: Action for more sustainable European tourism
 13. Tanja Mihalič: Implementation of environmental management in Slovenian hotels through eco labels
 14. Tanja Mihalič, Miša Novak, Ljubica Knežević Cvelbar, Kir Kuščer: Razširjen menedžerski povzetek strokovnih predlogov za Strategijo razvoja in trženja slovenskega turizma 2012-2016
 15. Tanja Mihalič, Kir Kuščer: Indeks turističnega zaupanja 2010 - 3
 16. Tanja Mihalič: Zeleni barometer in zelena konkurenčnost turističnega gospodarstva 2010
 17. Maja Makovec Brenčič, Tanja Dmitrović, Ljubica Knežević Cvelbar, Tomaž Kolar, Maja Konečnik Ruzzier, Tanja Mihalič, Irena Ograjenšek, Iča Rojšek, Irena Vida, Vesna Žabkar, Vladimir Gabrijan, Borut Milfelner, Damijan Mumel, Anton Ogorelc, Aleksandra Pisnik, Boris Snoj: Metodologija za stalno spremljanje zadovoljstva turistov
 18. Tanja Mihalič: Koncesije na naravnih dobrinah v tranziciji na primeru turistične dejavnosti
 19. Borut Fakin: Strategija trženja turističnega podjetja na primeru hotelskega kompleksa Salinera II
 20. Nataša Novak Ipavec: Strateške povezave slovenskih hotelov na področju ekološkega managementa