Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (3)

 1. Suzana Laporšek: Učinki minimalne plače v Sloveniji
 2. Laura Južnik: Ocenjevanje učinkovitosti aktivnih politik zaposlovanja
 3. Jože Sambt: National transfer accounts for Slovenia

MSc theses (22)

 1. Peter Grabner: Vpliv zaposlovanja starejših delavcev na poslovanje podjetja
 2. Valerija Obu: Sodobni trend migracijskih gibanj in migracijske politike v Evropski uniji
 3. Urška Piltaver: Pomen ekonomske krize in migracij v Veliki Britaniji za njeno članstvo v Evropski uniji
 4. Aco Trampuž: Analiza slovenskega trga dela in predlog njegove reforme
 5. Sabina Roštan: Dostojno delo in porast negotovih oblik dela
 6. Gorazd Japelj: Analiza imigracijske politike na ravni Evropske unije
 7. Ajay Kumar Sharma: Nature, extent and determinants of nonagricultural employment in Himachal Pradesh, India
 8. Romualda Sotlar: Statistični in vedenjski pristop k ocenjevanju kreditnega tveganja v zavarovalnici
 9. Klemen Torkar: Kitajska prebivalstvena politika enega otroka na družino in omejevanje rasti prebivalstva Kitajske
 10. Kristina Onufrija: Strokovne osnove s področja demografije za potrebe prostorskega načrtovanja na občinski ravni
 11. Goran Crepulja: Migracijska politika Evropske unije in Slovenije v luči migracij med Slovenijo in državami zahodnega Balkana
 12. Tjaša Zupančič: Vpliv staranja prebivalstva in delovne sile na prihodnje spremembe pokojninskega sistema v Sloveniji
 13. Juglal Singh: The recent developments in the field of poverty alleviation programmes in India
 14. Nataša Zorc Završnik: Trg dela v Evropski uniji v obdobju med leti 1998 in 2008 ter vloga Lizbonske strategije, širitve Unije in svetovne gospodarske krize
 15. Andreja Poje: Minimalna plača in njen vpliv na zaposlovanje v Republiki Sloveniji
 16. Janja Pilih: Ekonomski položaj in socialna varnost invalidnih oseb v Sloveniji in Evropski uniji
 17. Mateja Ušlakar: Ekonomski in socialni izzivi staranja prebivalstva z vidika potreb po dolgotrajni oskrbi
 18. Damjan Sinigoj: Vstop Turčije v Evropsko unijo in mobilnost delovne sile
 19. Andreja Poberžnik: Izzivi nizke rodnosti in prebivalstvena politika v Sloveniji in Evropski uniji
 20. Bojana Urh: Staranje prebivalstva ter skrb za ostarele
 21. Jože Sambt: Generacijski računi za Slovenijo
 22. Miroslav Peternel: Zunanje migracije Slovenije in Slovenci v izseljenstvu

Bsc theses (117)

 1. Neža Kosi: Delo preko spletnih platform v Sloveniji;:primera E-hrana in Wolt
 2. Mateja Kapele: Demografski razvoj v Beli krajini
 3. Tina Stermenszky: Medgeneracijski prenos lastništva v družinskih podjetjih
 4. Anja Pogačnik: Razmere na trgu dela invalidov in pospeševanje njihovega zaposlovanja
 5. Uršula Baraga: Enakopravnost pri zaposlovanju med moškimi in ženskami v Sloveniji in EU ter vpliv gospodarske krize
 6. Nataša Kmetič: Zaposlenost, produktivnost in plače starejših delavcev
 7. Milena Ferle: Migracije v Sloveniji
 8. Nina Zupančič: Ilegalne migracije in trgovina z ljudmi v Evropi
 9. Jerneja Oblak: Demografski razvoj Brazilije
 10. Nika Delopst: Zaposlenost in brezposlenost ter pomen izobraževanja v občini Prevalje v primerjavi z občino Mežica in občino Ravne na Koroškem
 11. Irena Rezar: Brezposelnost mladih v celjski regiji v luči gospodarske krize
 12. Polona Juhant: Splošna brezposelnost in brezposelnost mladih v Sloveniji
 13. Aleksandra Štriker: Trg dela in zaposlovanje tujcev v Koroški regiji
 14. Ana Delišimunović: Izobraževanje in ustvarjalnost ter njun vpliv na razvoj Gorenjske regije
 15. Nina Balič: Izobraževanje in usposabljanje v Goriški regiji
 16. Marina Dokmanac: Zaposlovanje, brezposelnost in aktivna politika zaposlovanja v območni službi (ZRSZ) Celje
 17. Valentina Padar: Aktivna in pasivna pollitika zaposlovanja v Pomurski regiji
 18. Mitja Hafner: Migracije in demografski razvoj EU
 19. Uroš Grabnar: Novejši demografski razvoj Avstralije
 20. Jasna Jezernik: Demografske razmere na evropski in afriški strani Mediterana in njihov medsebojni vpliv
 21. Sašo Bojić: Ekspanzija terciarnega izobraževanja ter zaposlovanje in brezposelnost diplomantov v Sloveniji
 22. Merlinda Ahmeti: Migracije in integracijske politike v Evropski uniji
 23. Klemen Kotnik: Vpliv krize po letu 2008 na trg dela v Evropski uniji in Sloveniji
 24. Žiga Javornik: Zaposlenost starejših delavcev ter vloga njihove izobraženosti in produktivnosti
 25. Borut Sečko: Ekonomika zaposlenih v Zdravilišču Radenci
 26. Boštjan Petriček: Moderne teorije in politike migracij
 27. Alenka Cvelbar: Trg dela v spodnjeposavski regiji
 28. Aljaž Vrabec: Usklajenost med odločitvijo za študij in povpraševanjem po diplomantih na trgu dela v Sloveniji
 29. Leonida Mršnik: Trg dela in zaposlovanje tujcev v zahodnem delu Slovenije
 30. Petra Brezovšček: Mesto Domžale in njegov razvoj v bližini Ljubljane
 31. Tjaša Virant: Merjenje produktivnosti dela v bančništvu
 32. Katja Novosel: Diskriminacija po spolu v oglasih delovnih mest
 33. Igor Markovič: Prehod iz študija v zaposlitev in brezposelnost diplomantov v Sloveniji
 34. Alma Elezović: Staranje prebivalstva in zaposlenost starejših delavcev v EU
 35. Predrag Gavrić: Demografski razvoj Japonske
 36. Marinka Šlajpah: Demografski razvoj v Jugovzhodni Sloveniji
 37. Brigita Rihter Ermenc: Zaposlovanje staršev in družinam prijazna podjetja
 38. Alja Gosar: Razmere na trgu dela v Sloveniji in članstvo v EU
 39. Jaka Sotlar: Ilegalne imigracije v Španiji
 40. Luka Tršar: Zakasneli prehod iz mladosti v odraslost - vzroki in posledice
 41. Ana Krivec: Demografski razvoj Španije
 42. Marija Kosem: Brezposelnost diplomantov v Sloveniji
 43. Anja Bremec: Invalidi na trgu dela v Sloveniji
 44. Urška Kocina: Zaposlovanje in delo tujcev v Sloveniji
 45. Urška Piltaver: Nagrajevanje in motiviranje zaposlenih v podjetju Feniks
 46. Nina Pfeifer: Ekonomski razvoj in pomen ustvarjalnosti v posavski regiji
 47. Katja Pogačar: Mobilnost izobraženih delavcev v EU
 48. Aleksandra Lončarević: Politika zaposlovanja in brezposelnost v Sloveniji
 49. Jerneja Goričan: Demografski razvoj Švedske
 50. Maja Krivec: Novejši demografski razvoj Savinjske regije
 51. Nataša Požun: Ekonomski in socialni razvoj Savinjske regije
 52. Nina Bostner: Staranje delovne sile in zaposlovanje starejših delavcev v EU ter Lizbonski cilji
 53. Tina Ilovar: Terciarno izobraževanje in vstop na trg dela v Sloveniji
 54. Irena Kretič: Staranje delovne sile in zaposlovanje starejših delavcev
 55. Jovita Rajgelj: Demografske razmere v EU in prebivalstvena politika
 56. Petra Debeljak: Študentsko delo - nuja ali nelojalna konkurenca
 57. Sanja Gladović: Prehod iz mladosti v odraslost
 58. Barbara Pestotnik: Delovni čas v razvitih državah
 59. Terezija Terbižan: Medgeneracijska pogodba v Sloveniji
 60. Tatjana Zakšek: Menedžment mednarodnih migracij v Evropski uniji
 61. Petra Ferfolja: Otrok in ekonomski položaj družine v Sloveniji
 62. Matej Živec: Demografski razvoj Mehike
 63. Adam Resman: Odlaganje rojstev v razvitih državah Evrope
 64. Nina Mišetič: Demografski razvoj Hrvaške
 65. Polona Trampuš: Nezaposlenost v Evropski uniji in ZDA
 66. Aleksandra Suhorepec: Demografski razvoj Madžarske
 67. Rado Starc: Ekonomski vidiki vpliva uporabe sodobnih zdravil na zmanjšano umrljivost od srčno-žilnih bolezni v Sloveniji
 68. Rozmari Petek: Razvoj Ljubljane in Celja po osamosvojitvi Slovenije
 69. Matej Suša: Staranje prebivalstva v Evropski uniji
 70. Damir Škraban: Demografske razlike med Evropo in Združenimi državami Amerike
 71. Špela Ogrin: Revščina v Evropski uniji
 72. Gregor Goropečnik: Kdo naj plača študij: posameznik ali država?
 73. Ines Rožanc: Izredni študij v Sloveniji in njegove kritike
 74. Petra Maržič: Terciarno izobraževanje v Sloveniji in Evropski uniji z vidika trga dela
 75. Jasmina Guštin: Uspešnost prebivalstvene politike Indije in Kitajske
 76. Polona Grubar: Trg dela in politika zaposlovanja v Veliki Britaniji
 77. Maja Starc: Vpliv staranja prebivalstva na porabo zdravil
 78. Sabina Sedlak: Demografski razvoj Rusije
 79. Mojca Golc: Diskriminacija na trgu dela v Sloveniji
 80. Lidija Raguz: Novejši razvoj politike na trgu dela v Nemčiji
 81. Beverli Bremec: Primerjalna analiza politik na trgu dela v Sloveniji in Italiji
 82. Luka Žakelj: Evropska unija in politike na trgu dela
 83. Eva Venturini: Vpliv imigrantov na trg dela v ZDA
 84. Pavlina Zajc: Imigracije v Francijo po letu 1975
 85. Vesna Kotnik: Adolescentna rodnost v Evropi in ZDA
 86. Darja Urbanc: Demografski problemi tranzicijskih držav
 87. Dolores Žigon: Otrok - nosilec stroškov in/ali vir blaginje za družino
 88. Marija-Petra Berčan: Dileme družinske politike v Sloveniji
 89. Luka Dimic: Širitev Evropske unije in odprtost trga dela za nove članice
 90. Petra Globočnik: Primerjalna analiza rodnosti severne in južne Evrope
 91. Darja Pečjak Vilar: Prehod iz študija v zaposlitev
 92. Tanja Florjančič: Nizko plačani delavci v Sloveniji
 93. Sabina Škofljanec: Fleksibilno zaposlovanje v Sloveniji
 94. Blaž Medvedšek: Staranje prebivalstva in prehod iz zaposlenosti v upokojitev
 95. Jože Bizjak: Razvoj evropskega prebivalstva v prihodnjih desetletjih in ekonomske posledice
 96. Katarina Faganel: Novejše ekonomske teorije zaposlitvenih pogodb
 97. Mohor Vollmaier: Demografske razmere in pokojninska reforma v Nemčiji
 98. Tomaž Knap: Novejši demografski razvoj in prebivalstvena politika v Republiki Sloveniji
 99. Mateja Sismond: Prebežniki in problematika ilegalnih migracij v Sloveniji
 100. Nataša Fortuna: Ali obstaja pomanjkanje izobraženih delavcev v Sloveniji?
 101. Dejan Lenart: Plače v javnem in privatnem sektorju v Sloveniji
 102. Darja Kunovar: Migracije v luči širitve Evropske unije
 103. Damjan Palčič: Dejavniki odlaganja rojstev v starejša leta v Sloveniji
 104. Tina Franko: Problem ilegalnih migracij z ekonomskega, pravnega in družbenega vidika in oris stanja v Sloveniji
 105. Gregor Kovačič: Kdo ne dela v Sloveniji?
 106. Maja Martinčič: Zaposlenost v turizmu v Sloveniji
 107. Erika Razpet: Brezposelnost mladih po končanem študiju
 108. Marko Gruden: Razvoj in poslovanje občine Tolmin
 109. Bojan Kraker: Prehod iz šolanja v zaposlitev v Koroški regiji
 110. Sabina Mesner: Zaposlitev starejših delavcev in prehod v upokojitev na primeru Koroške regije
 111. Urša Božič: Človeški viri v občini Grosuplje
 112. Kristina Velikonja: Primerjava zaposlenosti, brezposelnosti in politike zaposlovanja med občino in regijo
 113. Maja Korenčan: Tujci na trgu dela v osrednjeslovenski regiji
 114. Hava Pemperović: Zaposlovanje tujcev iz Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji
 115. Nikolaja Jurgl: Trg dela in zaposlovanje tujcev v Spodnjeposavki regiji
 116. Renato Skalič: Razvoj in poslovanje Mestne občine Ptuj po letu 2000
 117. Aleksandra Založnik: Brezposelnost in politika zaposlovanja v celjski regiji

Other documents (1)

 1. Janez Malačič: Imigracije in trg dela v Sloveniji: od priseljevanja sodržavljanov do zaposlovanja tujcev