Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (4)

 1. Brina Zagorc: Antropološka in arheološka obravnava grobov zgodnjesrednjeveškega grobišča na Muljavi
 2. Lucija Lavrenčič: Zgodnjesrednjeveški grobišči Žale in Podojnce v Srednji vasi v Bohinju
 3. Rok Ratej: Poznoantično grobišče "Celeiapark"
 4. Kaja Pavletič: Preučevanje družbene strukture na podlagi poznoantičnih grobišč

Diplomska dela (16)

 1. Domen Perne: Brinjeva gora v luči poznoantičnih najdb: Analiza keramičnega gradiva iz testnega jarka 42 (1961)
 2. Anja Pečnik: Brinjeva gora v luči poznoantičnih najdb: Analiza keramičnega gradiva iz testnega jarka 2 (1962)
 3. Nina Gomilšek: Zgodnjesrednjeveška naselbina v Spodnjem Dupleku
 4. Timotej Pavlin: Podnebne spremembe v pozni antiki
 5. Rok Humerca: Topografski pregled Dežele
 6. Ines Ftičar: Zgodnjesrednjeveška zemljanka z ledine Na Plesi v Murski Soboti
 7. Karla Varga: Tipologija zgodnjesrednjeveških nožev na območju Slovenije
 8. Bernarda Bovcon: Spodnja Vipavska dolina v zgodnjem srednjem veku
 9. Marija Kefelja: Belobrdska stopnja v Sloveniji
 10. Ana Vičar: Predhodnice cerkve sv. Kancijana in tovarišev v Kranju
 11. Rok Ratej: Način pokopavanja na grobiščih med 5. in 11. stoletjem v Sloveniji
 12. Kaja Pavletič: Arheološki podatki o stiku med staroselci in prišleki v zgodnjem srednjem veku v Sloveniji
 13. Klemen Makovec: Kdo so bili stari Rusi?
 14. Črtomir Lorenčič: Zgodnjesrednjeveško orožje na področju današnje Slovenije
 15. Črtomir Lorber: Razvoj zgodnjekrščanskih cerkva v severnem in vzhodnem Jadranu - izbrani primeri
 16. Dejan Kožuh: Ceste pozne antike v Sloveniji

Druga dela (1)

 1. Katarina Katja Predovnik, Tina Milavec, Igor Rižnar, Jurij Soklič: Arheološko dokumentiranje Starega gradu Turjak