Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (6)

 1. Tilen Rupar: The green new deal
 2. Jaka Klajderič: Primerjalna analiza socio-ekonomskega položaja mladih z vidika brezposelnosti v izbranih državah EU v času velike recesije
 3. Lara Štajdohar: Ekonomski vidiki debelosti
 4. Anja Juričev: Ekonomski vidiki sreče
 5. Jernej Nejc Dvoršak: Primerjalna analiza zelene proračunske reforme na primeru izbranih držav
 6. Iskra Sokolovska: Beyond GDP

Diplomska dela (33)

 1. Staš Anderlič: Primerjalna analiza anglosaksonskih modelov kapitalizma
 2. Urška Goljevšček: Finančno gospodarska kriza v Združenih državah Amerike
 3. Lija Vide: Zeleni davki v Republiki Sloveniji in njihovi učinki
 4. Lea Murn: EU-Turkey's relation
 5. Aljaž Kos: Konoplja - gospodarski izzivi in družbene dileme
 6. Mitja Korenin: Primerjava obnovljivih virov energije v Sloveniji z ekonomskega, energetskega in okoljskega vidika
 7. Barbara Kadivnik: Primerjalna analiza španskega ekonomskega sistema
 8. Lara Štajdohar: Analiza prevzema Droge Kolinske s strani Atlantic Grupe
 9. Romana Hrovat: Socioekonomski položaj žensk v Sloveniji s poudarkom na analizi vodilnih položajev
 10. Kristijan Kolmančič: Problematika dolgotrajne oskrbe v Republiki Sloveniji s poudarkom na domovih za starejše občane
 11. Nina Šegregur: Institucionalna analiza kanadskega ekonomskega sistema
 12. Sonja Hladnik: Analiza širitve EU v obdobju 2004-2009
 13. Matija Majdič: Varna fleksibilnost na trgu dela v Sloveniji
 14. Maja Koren: Vpliv finančno-gospodarske krize na farmacevtsko industrijo
 15. Nina Javornik: Indeks človekovega razvoja v Sloveniji
 16. Iztok Berdnik: Ekonomski razlogi za vzpon in padec velikih sil
 17. Luka Kumer: Kanali vpliva obrambnih izdatkov na gospodarsko rast
 18. Živa Ložar: Brezposelnost med mladimi v EU s poudarkom na Sloveniji
 19. Simona Cerovšek: Analiza socio-ekonomskih kazalnikov po regijah in ocena razvojnih možnosti Savinjske regije
 20. Marko Beketič: Vpliv obrambnih izdatkov na gospodarsko rast
 21. Vida Žurga: Pokojninska problematika v Republiki Sloveniji
 22. Ines Šifrar: Analiza brezposelnosti med mladimi v Republiki Sloveniji
 23. Jakob Finžgar: Raznolikost in uspešnost evropskih institucionalnih modelov
 24. Mojca Krajnc: Analiza socio-ekonomskih kazalnikov po slovenskih regijah in razvojne možnosti Goriške regije
 25. Nataša Brtan: Zastarevanje znanja
 26. Dario Jurič: Temelji dominacije ameriškega gospodarstva v svetovni ekonomiji
 27. Aleš Štefančič: Politično ekonomske usmeritve ameriških predsednikov po II. svetovni vojni
 28. Đana Dizdar: Slovenske neposredne tuje investicije v Ruski federaciji
 29. Janez Černi: Socialni kapital kot dejavnik razvojne uspešnosti
 30. Sašo Kos: Japonska gospodarska kriza
 31. Amir Trobradović: Neposredne tuje investicije v Bosni in Hercegovini skozi prizmo slovenskih podjetij
 32. Žiga Tršar: Institucionalne spremembe v Ljudski republiki Kitajski med leti 1978 in 2003
 33. Lea Vilman: Socialni kapital kot konkurenčna prednost podjetniške organizacije