Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (4)

 1. Petra Javornik: Neptunski dajki iz Krna v Julijskih Alpah
 2. Anja Zupanc: Terroir Bizeljskega
 3. Andrej Novak: Analiza holocenskih pobočnih procesov v dolini Planice in Tamarja
 4. Ana Trobec: Raziskave zgradbe sedimentnega morskega dna v Strunjanskem zalivu s podpovršinskim sonarjem

Diplomska dela (23)

 1. Urška Anžlovar: Holocenski sedimenti Krnskega jezera
 2. Matic Centa: Dendromorfološka analiza poplav v bližini Kostanjevice na Krki
 3. Janja Svetina: Holocenski sedimenti jezera v Ledvici
 4. Mateja Pintar: Sedimentološke raziskave izbranih mozaičnih kock - tesserae z arheološkega nahajališča Simonov zaliv
 5. Nina Valand: Mikrofacies kamnin belih in črnih mozaičnih kock
 6. Liljana Briški: Sedimentološka analiza sedimentov na območju Stare Krede (dolina Tamarja)
 7. Manca Cvetek: Kvartarni sedimenti v okolici Bohinjskega jezera
 8. Andreja Gajser: Uporaba GIS-a za analizo ustreznosti lokacij vinogradov v Goriških Brdih
 9. Andraž Purkat: Detajlna geološka karta območja južno od Grosuplja ob Radenskem polju
 10. Anja Kocjančič: Geomorfološke raziskave inverznih eocenskih plasti v dolini Dragonje
 11. Katarina Šter: Sedimentološke raziskave izbranih mozaičnih kock - tesserae z arheološkega najdišča Emona
 12. Ines Kovač: Detajlni profil zgornjejurskih plasti pri Štampetovem mostu
 13. Ines Novak: Sedimentološke raziskave kvartarnih sedimentov na Snežniku
 14. Nina Pretnar: Kvartarni sedimenti na območju čistilne naprave Bled
 15. Lučka Ilc: Določanje geneze kvartarnih peščenih sedimentov pri Beltincih
 16. Janez Sevšek: Spremembe obalnega klifa v zalivu Sv. Križa
 17. Manca Mlakar: Recentni sedimenti v jezeru Kreda v dolini Radovne
 18. Tina Berčič: Sedimentološke značilnosti kvartarnih aluvialnih sedimentov pri Stari Baški (Krk, Hrvaška)
 19. Žiga Šparemblek: Geokemične in mineralne značilnosti permsko-triasnega mejnega profila v Košutnikovem potoku - južne Karavanke
 20. Kaja Rožman: Sedimentološka analiza jamskih sedimentov v krednoh apnencih na Fortunovem klancu pri Logatcu
 21. Maša Jamnik: Sedimentološke raziskave gruščev v melišču pod Mangartom
 22. Aleš Vršič: Mikrofacies in organska geokemija zgornjetriasne formacije Tor (Stože, SZ Slovenija)
 23. Jurij Horvat: Geokemična in mineraloška karakterizacija vrtine iz visokega barja Šijec

Druga dela (5)

 1. Andrej Šmuc: Jurassic and Cretaceous neptunian dikes in drowning successions of the Julian High (Julian Alps, NW Slovenia)
 2. Andrej Šmuc: Middle to Upper Jurassic succession at Mt Kobariški Stol (NW Slovenia)
 3. Blaž Kodelja, Manja Žebre, Uroš Stepišnik: Poledenitev Trnovskega gozda
 4. Andrej Šmuc: Regionalna geologija 2010
 5. Andrej Šmuc: Osnove geologije za študente geografije