Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

BSc theses (4)

 1. Matej Šifrer: Vpliv gnojenja poljščin z organskimi gnojili in mineralnim dušikom v poskusih IOSDV Rakičan in Jable na spremembo kislosti tal
 2. Kaja Pohar: Primerjava francoskega in konvencionalnega načina pridelave krompirja (Solanum tuberosum L.)
 3. Klemen Vučko: Vpliv gnojenja pšenice (Triticum aestivum L.) na njeno absolutno in hektolitrsko maso
 4. Miha Marovt: Vpliv gostote in razporeditve rastlin na rast, razvoj in kakovost hmelja (Humulus lupulus L.), kultivarja 279D112

Other documents (8)

 1. Borut Gosar, Anton Tajnšek, Andrej Udovč, Dea Baričevič: Evaluating a new ridge and furrow rainfall harvesting system with two types of mulches
 2. Novi izzivi v poljedelstvu 2008
 3. Anton Tajnšek: In memoriam prof. dr. Jože Spanring (1923-2010)
 4. Anton Tajnšek: Landwirtstrategie zu Handeln nach Regeln der Nitratdirektive: Reichen die bisherigen Fachrichtlinien?
 5. Barbara Čeh, Robert Hrastar, Anton Tajnšek, Iztok Jože Košir: Impact of source and application time of sulphur on the yield, oil content in winter oilseed rape
 6. Monika Cvetkov, Igor Šantavec, Darja Kocjan Ačko, Anton Tajnšek: Soil organic matter content according to different management system within long-term experiment
 7. Monika Cvetkov, Anton Tajnšek: Soil organic matter changes according to the application of organic and mineral fertilizers within long-term experiments
 8. Lena Tajnšek, Marjan Simčič, Anton Tajnšek: The impact of wheat production on the occurrence of mycotoxins DON (deoxynivalenol) and ZEA (zearalenone) on wheat grains (Triticum aestivum L.)