Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (1)

 1. Rok Prislan: Modeliranje akustike prostora z naprednimi žarkovnimi metodami

MSc theses (3)

 1. Danijel Vidaković: Ureditvena stanja ograjenega nematskega linearnega polimera v kontinuumskem opisu s tenzorsko vezjo
 2. Aljaž Draškovič - Bračun: Akustične metatekočine s splošnimi makromolekularnimi oscilatorji
 3. Tilen Potisk: Macroscopic dynamics of ferromagnetic nematics

Bsc theses (6)

 1. Blaž Mikuž: Zasnova in kalibracija Pitotove cevi z merilnikom vpadnega kota
 2. TILEN MRAMOR: Nelinearni odziv elektromehanskega sistema
 3. Tina Sever: Vpliv staranja na površinske lastnosti lasersko teksturiranih in kemijsko modificiranih površin
 4. Jernej Sirk: Merjenje zvočne moči
 5. Miha Markelj: Opis smektične faze z realno funkcijo
 6. Gaber Intihar: Modifikacija površine jekla s polimernimi prevlekami, obogatenimi s silicijevimi vključki

Other documents (5)

 1. Harald Pleiner, Daniel Svenšek, Tilen Potisk, Helmut R. Brand: Macroscopic two-fluid effects in magnetorheological fluids
 2. Tilen Potisk, Daniel Svenšek, Harald Pleiner, Helmut R. Brand: Continuum model of magnetic field induced viscoelasticity in magnetorheological fluids
 3. Daniel Svenšek, Harald Pleiner, Helmut R. Brand: A dynamic preferred direction model for the self-organization dynamics of bacterial microfluidic pumping
 4. Tilen Potisk, Harald Pleiner, Daniel Svenšek, Helmut R. Brand: Effects of flow on the dynamics of a ferromagnetic nematic liquid crystal
 5. Jernej Polajnar, Daniel Svenšek, Andrej Čokl: Resonance in herbaceous plant stems as a factor in vibrational communication of pentatomid bugs (Heteroptera: Pentatomidae)