Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (7)

 1. Urška Grahek: Vpliv Ustave Združenih držav Amerike na ustavni sistem Evropske unije
 2. Miloš Kuret: Inovacijska politika Združenih držav Amerike v času globalizacije
 3. Vilma Milunovič: Učinkovitost in demokratizacija upravljanja občinskega proračuna
 4. Franci Jazbec: Upravno-sistemski vidiki migracijske politike v Sloveniji
 5. Tanja Porčnik: Vloga sistema zavor in ravnovesij v Združenih državah Amerike pri spoštovanju pravic ujetnikov v Guantánamu
 6. Janez Kopač: Zunanja energetska politika Evropske Unije v primerjavi z zunanjo energetsko politiko Združenih držav Amerike, Rusko federacijo in Ljudsko republiko Kitajsko skozi prizmo neofunkcionalizma
 7. Aleš Lipnik: Politike vzpodbujanja sodelovanja javnih raziskovalnih institucij, gospodarstva in države

Magistrska dela (157)

 1. Anita Baltič: Narkoterorizem - resnična grožnja ali le politični mit
 2. Lea Remic: Organizirana kriminaliteta na področju nezakonite trgovine z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami ter njeno preprečevanje v Evropski uniji in Republiki Sloveniji
 3. Tanja Bogataj: Upravljanje vzdržnega prostorskega razvoja v Sloveniji
 4. Aleksandra Vidmajer: Fenomen ameriškega imperija
 5. Silva Savšek: Vpliv globalizacije na internacionalizacijo storitev
 6. Ana Matilda Jesenko: Odnos ZDA do mednarodnega kazenskega sodišča
 7. Polona Zevnik: Spremembe japonskega političnega sistema v času ameriške okupacije
 8. Maja Dimc: Korupcija in neformalne mreže v Sloveniji
 9. Irena Vodopivec Jean: Nadzor državnih pomoči v Sloveniji
 10. Friderik Ortl: Energy security persuing a strategy of diversification USA and EU
 11. Klementina Zapušek: Vloga vrhovnih revizijskih institucij pri uveljavljanju trajnostnega razvoja
 12. Greti Borojević: Vloga ZDA pri oblikovanju III. Republike Poljske
 13. Alja Peger: Akulturacija, asimilacija in multikulturalizem v ZDA
 14. Peter Perovčič: Politike Evropske centralne banke
 15. Stanislav Pospeh: Slovenska imigracija v Kanadi
 16. Biljana Apostolova: Interesne skupine in oblikovanje politik v EU in ZDA
 17. Danijel Poslek: Razvojna pomoč Evropske unije državam na območju Afrike, Karibov in Pacifika v obdobju gospodarske krize
 18. Brigita Potočnik: E-volitve - Slovenija v primerjalni perspektivi
 19. Helena Škrlj: Sodobni izzivi ameriškega davčnega sistema
 20. Mojca Kralj: Politike tehnološkega razvoja avtomobilske industrije
 21. Tanja Mljač: Vloga in pomen veleposlanice Clare Boothe Luce pri reševanju tržaškega vprašanja
 22. Liljana Drevenšek: Predpristopna pomoč Phare kot priprava na črpanje sredstev strukturnih skladov v Sloveniji
 23. Suzana Češarek: Oblikovanje mednarodnega sistema za nadzor koncentracij podjetij
 24. Igor Klinar: Plačni sistem v javnem sektorju in kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence
 25. Aleš Bučar-Ručman: Politične stranke in njihove medijske strategije
 26. Darja Tibaot Ciringer: Evropski raziskovalni prostor in sodobne smernice gospodarskega prostora
 27. Vlasta Kampoš Fazarinc: Politični položaj hispanske skupnosti v Združenih državah Amerike
 28. Klementina Sluga: Modernizacija sodobnih upravnih sistemov
 29. Valerija Šket Jarm: Orožje za množično uničevanje v Iranu, Iraku in Severni Koreji
 30. Alenka Mubi Zalaznik: Podpora Evropskega sklada za regionalni razvoj podjetništvu[!] v Sloveniji
 31. Neja Brglez: Public diplomacy and Slovenian Embassy in Washington, D.C.
 32. Teja Savenc: Financiranje visokega šolstva v Sloveniji
 33. Barbara Mikuš: Analiza črpanja evropskih sredstev iz strukturnega sklada za regionalni razvoj
 34. Mojca Štritof-Brus: Upravljanje in financiranje nepremičninskih stanovanjskih skladov
 35. Marko Anžič: Konkurenčna obveščevalna dejavnost gospodarskih družb
 36. Matej Tonin: Prva vlada Republike Slovenije
 37. Dejan Hribar: Azijsko-pacifiška regija kot novo svetovno geopolitično središče
 38. Andreja Okorn: Vloga finančnega nadzora pri črpanju evropskih sredstev
 39. Jasna Žaler: Komunikacijska strategija predvolilne kampanje Baracka Obame
 40. Luka Žirovec: Kritična analiza implementacije načel novega javnega menedžmenta v slovenski javni upravi
 41. Tina Orel Frank: Nacionalna identiteta in turizem
 42. Nataša Sbrizaj: Nemška kulturna diplomacija
 43. Andreja Banutai: Analiza modela gospodarske diplomacije Republike Slovenije
 44. Danijel Vrbec: Analiza raziskovalne politike Evropske unije
 45. Maja Hostnik: Povezovanje javnega in zasebnega sektorja
 46. Staša Pernat Lesjak: Pravica do sindikalnega organiziranja
 47. Anja Soršak: Unescova Konvencija o varovanju nesnovne kulturne dediščine na primeru metliškega obredja
 48. Toni Cahunek: Predlogi politike za ureditev statusa konoplje v slovenski zakonodaji
 49. Jana Lukan: Analiza pokojninskega sistema v Sloveniji ter primerjava z izbranimi pokojninskimi sistemi v državah EU
 50. Vanja Usenik: Izzivi energetskega partnerstva med Evropsko unijo in Severno Afriko v okviru projekta Desertec
 51. Claudia Jerina Mestnik: Vodstvene kompetence za učinkovito vodenje javnega zavoda v času krize
 52. Uršula Mihelj: Svetovna ekonomska in nepremičninska kriza
 53. Jasna Gabrič: Izzivi oblikovanja skupne evropske energetske politike
 54. Gregor Gomišček: Tehnološke politike v ZDA na prehodu v informacijsko družbo
 55. Andrej Bratkovič: Predsedovanje Slovenije Svetu EU s posebnim poudarkom na odnosih med EU in ZDA
 56. Reanna Brajković: Populizem v Latinski Ameriki
 57. Aja Zorčič: Religion in American politics
 58. Ivan Kančev: Ameriška zunanja politika do Afrike, paradox neokolonializma
 59. Lara Kandus: Ljudska republika Kitajska in odnosi s sosedami
 60. Nataša Likar: Finančna avtonomija občin
 61. Nina Morenčič: Javna naročila v Republiki Sloveniji
 62. Ajda Pistotnik: Človekova pravica do vode in gospodarske družbe
 63. Simon Rajbar: Teoretični pristopi k študiji kritike ideologije
 64. Simon Urbanč: Suverenost v 21. stoletju
 65. Dušica Žolger: Informacijski vidik boja proti mednarodnemu terorizmu
 66. Daniela Dujmovič: Finančni vidik ločitve Cerkve in države v Sloveniji in ZDA
 67. Mateja Pitako: Analiza koncepta energije prihodnosti
 68. Sanja Bajramović, Branwell DuBose Kapeluck: Primerjava predsedniških volitev 2008 in 2012 v Združenih državah Amerike
 69. Mateja Skok: Vloga in pomen čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija
 70. Jernej Štromajer: Orožarska politika in zakonodaja v Združenih državah Amerike
 71. Andreja Kokalj: Javna diplomacija kot dimenzija strategije upravljanja tržne znamke države
 72. Katherine Marie Sklar: Analiza relevantnosti in vpliva Sveta Evrope na Slovenijo
 73. Marko Možina: Ideologija in propaganda v Severni Koreji in Tretjem rajhu
 74. Anja Urbanica: Volilna kampanja na lokalni ravni v Sloveniji in ZDA
 75. Petra Turk: Race in American politics
 76. Mia Primorac: Družbena odgovornost in spoštovanje človekovih pravic v času globalizacije
 77. Nataša Kukec: Primerjalna analiza zavarovalništva med Republiko Slovenijo, Japonsko in Združenimi državami Amerike
 78. Grušenka Lah Kragelj: Havaji
 79. Uroš Božin: Nemški energetski preobrat
 80. Ana Mijovska: Glasovanje v tujini makedonske diaspore na parlamentarnih volitvah Republike Makedonije
 81. Tadeja Kokalj: Okoliščine in dejavniki izvolitve Donalda J. Trumpa za predsednika ZDA
 82. Tadeja Romih: Trgovina z otroki v Evropski uniji
 83. Jana Roštan: Primerjalna analiza združevanja ZDA in Evrope
 84. Eva Žagar: Ukrajinski konflikt in varstvo človekovih pravic
 85. Irena Budimir: Drugi amandma k ameriški ustavi v 21. stoletju
 86. Črt Kaker: Primerjava političnega sistema ZDA in Italije
 87. Gregor Kolin: Vpliv podnebne politike ZDA na reševanje problematike po svetu
 88. Petra Props: Koncept družbene odgovornosti podjetij
 89. Vanja Gruden: Analiza in primerjava zdravstvenih sistemov v Sloveniji in Nemčiji
 90. Jožica Pongrac: Kako sta svoboda govora in tiska postali del prvega amandmaja ameriške ustave
 91. Aida Karabegović: Odnosi med Slovenijo in Hrvaško v luči arbitražnega sporazuma
 92. Maja Orožen: Analiza ameriških predsedniških volitev 2016
 93. Irena Joveva: Odnos Evropske unije do makedonskega nacionalnega vprašanja
 94. Nataša Grbec Dujmovič: Obvezno šolstvo v Sloveniji in Združenih državah Amerike
 95. Nina Vrabelj: Uspešnost Slovenije pri črpanju sredstev evropske kohezijske politike v obdobju od 2004 do 2013
 96. Simona Vučak: Vloga ZDA pri reševanju mejnega spora med Slovenijo in Hrvaško pred začetkom veljavnosti arbitražnega sporazuma
 97. Ajda Nicoletti: Zaporniške politike v Združenih državah Amerike
 98. Ignas Simanavičius: Razvoj strankarskega sistema v Republiki Litvi
 99. Jasna Panič: Razlika med spoloma na ameriških predsedniških volitvah 2008 in 2012
 100. Tina Vidić: Vloga države v razvoju inovacijskega potenciala
 101. Ksenija Koren: Ameriške investicije v Sloveniji
 102. Aleš Gorišek: Poslovni registri kot konkurenčna prednost države
 103. Miha Fatur: Možne oblike združitve Severne in Južne Koreje ter vpliv velesil na dosedanje poskuse združitve
 104. Maja Molan: Zasebno in javno
 105. Edita Susman: Political polarization in the United States of America
 106. Valeria Četić: Primerjava politik boja proti trgovini z ljudmi za namen spolnega izkoriščanja
 107. Maja Lipovača: Politična participacija v ZDA
 108. Tina Rušt: Puerto Rico's political status
 109. Rok Koželj: Odnosi med ZDA in Irakom, 2003 - 2014
 110. Katja Jurič: Mednarodna zaščita in sekuritizacija azilne politike
 111. Mojca Benko: Zagotavljanje učinkovitosti razvojne pomoči v Evropski uniji in Združenih državah Amerike
 112. Miran Strah: Plačna politika v javnih zavodih na primeru javnega zavoda Cankarjev dom
 113. Tomaž Toplak: Nacionalni parki v Združenih državah Amerike
 114. Vesna Klemenčič: Deljeno vodenje na primeru organizacije Morning Star v ZDA in organizacije Buurtzorg na Nizozemskem
 115. Grega Kordež: Korupcija pri javnem naročanju in upravljanju z razvojnimi sredstvi
 116. Maja Jančič: Znamka države
 117. Maja Levičar: Predsednik Združenih držav Amerike
 118. Sara Grbović: The United Statesʼ Supreme Court
 119. Alenka Kuševič: Upravljanje s kulturnimi spomeniki v lasti Republike Slovenije
 120. Dejan Levanič: Regulacija trga dela v Združenih državah Amerike
 121. Katja Kolenc: Zastopanost žensk v ameriškem kongresu v zadnjih 30 letih
 122. Damjan Mihelič: Varovanje zasebnosti v ZDA in EU v luči novih družbeno-tehnoloških fenomenov
 123. Sergej Možina: Vplivi Evropske unije na raziskovalne in inovacijske politike in sisteme držav članic v tekmi z ZDA
 124. Tanja Peterlin: Politika zdravstvenega varstva v Združenih državah Amerike in Sloveniji
 125. Jerneja Čelofiga: Zaščita narodnih in etničnih manjšin v Republiki Sloveniji
 126. Andrej Del Fabro: Normativno urejanje preprečevanja nasilja v družini v Sloveniji in primerjava z ureditvijo v ZDA
 127. Polona Rifelj: Javne knjižnice v Sloveniji
 128. Nika Aupič: Vključevanje Afroameričanov v oborožene sile Združenih držav Amerike
 129. Loredana Chiappolini: Portoričani in njihove identitete
 130. Andrej Černic: Vloga države v ameriški finančni krizi in v njenem reševanju
 131. Sara Berglez: Sonaravni razvoj kraja kot dolgoročna politična usmeritev
 132. Mateja Vidic: Politična participacija žensk
 133. Darja Zajc: ZDA in Latinska Amerika
 134. Nataša Štrancar: Predsedniški diskurz Baracka Obame
 135. Tina Jerina: Trgovina z otroki v Združenih državah Amerike
 136. Vojko Črep: OVSE
 137. Emilija Guštin: Delovanje finančnega trga EU in ZDA v post kriznem obdobju z vidika maloprodajnih finančnih storitev
 138. Mateja Čotar: Družbeni medij Facebook kot komunikacijsko orodje v ameriških in slovenskih bankah
 139. Janez Klemenc: Tuje neposredne naložbe v državah Vzhodne Evrope ter primerjava z ZDA
 140. Marta Rupnik: Pravni in politični položaj indijanskih plemen v ZDA
 141. Urška Knez: Nacionalni interes v anglo-ameriških odnosih
 142. Lučka Vavpetič: Mehanizmi za reševanje sporov med investitorji in državami v prostotrgovinskih sporazumih, Transatlantic Trade and Investment Partnership in Comprehensive Economic and Trade Agreement, ter njihov vpliv na evropske javne politike
 143. Marko Panjan: Primerjalna analiza podjetniških ekosistemov za zagonska podjetja
 144. Anja Mrak: Brazilija kot investicijsko okolje za slovenska podjetja
 145. Anže Bunc: Primerjava Evropskega parlamenta in ameriškega kongresa
 146. Tina Štangelj: Uveljavljanje male države članice EU v mednarodnem prostoru
 147. Aleksandra Pavlič: Primerjalna analiza opernih hiš
 148. Vesna Alaber: Tekoča demokracija na primeru nemške piratske stranke (študija primera)
 149. Jan Lipovnik: Poročanje medijev v Sloveniji o begunski krizi
 150. Maruša Žagar: Vključevanje podjetij v koncept družbene odgovornosti
 151. Jernej Karlo: Agenda 2010 in reformiranje ureditve nemškega trga dela
 152. Nejc Gselman: Strategije nagrajevanja v storitveni multinacionalki "B"
 153. Katarina Moračanin: Organiziranost in financiranje zasebnega šolstva v Sloveniji, Evropski uniji in ZDA
 154. Nina Meden: Hollywood kot kreator mita o idealnem liku predsednika na primeru reprezentacije Abrahama Lincolna
 155. Maruša Gorišek: The impact of historical development on today's education performance
 156. Katja Kirbiš: Stili političnega vodenja nekaterih ameriških prdsednikov 20. stoletja
 157. Petra Urh: Ogrožanje nacionalne varnosti z vidika migrantske krize

Diplomska dela (195)

 1. Petra Sovdat: Organizacija protokolarne službe v Republiki Sloveniji
 2. Blanka Rakovec: Vloga političnih strank v Sloveniji in Avstriji
 3. Robert Godina: Financiranje visokošolskega izobraževanja
 4. Katja Vrtačnik: Vloga javne uprave pri prenosu oblasti
 5. Uroš Pinterič: Socioekonomske razlike v svetu in antiglobalisti
 6. Mojca Bizjak: Sodni nadzor nad delovanjem uprave v EU
 7. Polona Rifelj: Premostitev in vpliv kulturnih razlik na poslovanje v globalni družbi
 8. Klementina Zapušek: Okoljska politika Slovenije
 9. Mario Plešej: Partnerstvo in usklajevanje v izvajanju regionalne strukturne politike - analiza zaprtosti javnopolitičnega omrežja
 10. Katja Panjan: Mit o Eviti Peron
 11. Mojca Inkret: Enopartijski sistem LR Kitajske
 12. Tadeja Juvan: Politizacije religije na primeru Indije
 13. Jože Krajnc: Zavod kot način izvajanja javne službe
 14. Maruša Ježek: Slovenija na prehodu v družbo znanja
 15. Darja Jernej: Olimpijski komite Slovenije kot nevladna športna organizacija
 16. Primož Ben Belak: Koordinacija na primeru sprejemanja zakona o sistemu plač v javnem sektorju
 17. Aleš Bogataj: Proračunsko financiranje majhne občine
 18. Nataša Zakšek: Slovenija in EMU
 19. Aleš Lipnik: Vloga informacijskih središč pri krepitvi komunikacijskih tokov malih podjetij z globalnim trgom
 20. Kristina Babič: Etična infrastruktura javne uprave v Sloveniji
 21. Špela Podobnik: Korupcija pri javnih naročilih
 22. Maja Prelog: Davčne usmeritve v programih parlamentarnih političnih strank
 23. Gea Hančič: Trg nepremičnin v Sloveniji
 24. Nina Benda: Politični sistem Hong Konga
 25. Maja Beguš: Evropska strategija zaposlovanja in Slovenija
 26. Matej Zakonjšek: Turčija in Evropska unija
 27. Petra Škerl: Kam je Argentino pripeljalo 20 let demokracije
 28. Lidija Zgaga: Politični sistem Slovenije in Portugalske - primerjava
 29. Simona Voler: Evropski strukturni skladi in financiranje projektov na področju šolstva
 30. Danica Lipič: Populacijska politika Kitajske
 31. Nataša Likar: Uvajanje sprememb v javne upravne sisteme
 32. Joža Groboljšek: Strategija boja proti organiziranemu kriminalu
 33. Vesna Zadnik: Analiza delovanja protokolarne službe v Republiki Sloveniji na primeru Parlamentarne skupščine NATO
 34. Martina Golija: Novo upravljanje javnega sektorja (NUJS) v Sloveniji
 35. Polona Požgan Štorman: Razvoj radia v Sloveniji od 1990 do 2004
 36. Sandra Kisovec: Odnosi z javnostmi - primer predsednika ZDA
 37. Bojana Hočevar: Davčni nadzor in obdavčevanje fizičnih oseb v Sloveniji
 38. Klemen Selan: Stanovanjska politika v Sloveniji
 39. Martina Vidmar: Ameriška ustava in Evropska ustavna pogodba
 40. Romana Javornik Žnidarič: Pomen regionalnega razvoja in vloga partnerstva za uspešen regionalni razvoj
 41. Barbara Mali: Evropska kolonizacija v Aziji
 42. Daša Hegler: ZDA vs. Evropa
 43. Nina Bizjak: Usklajevanje lokalne samouprave držav v tranziciji z Evropsko listino lokalne samouprave
 44. Jasna Žaler: Slovenski izseljenci v Avstraliji
 45. Polonca Flego: Značilnosti migracijskih politik Evropske unije
 46. Gregor Čufer: Vpliv gospodarstva na oblikovanje politik v ZDA
 47. Tadeja Gošte: Položaj ženske v islamu in krščanstvu
 48. Milena Janžekovič: Politična ureditev ene države in dveh političnih sistemov
 49. Sladjan Dujić: Odprtokodne in proste programske rešitve kot dejavnik učinkovite in gospodarne javne uprave
 50. Martina Gerbec: Etnični konflikti v postkolonialni Afriki
 51. Urška Volk: Primerjava političnih sistemov ZDA in Kanade
 52. Urška Lazar: Slovenski imigranti v Avstraliji
 53. Sara Berglez: Trajnostni razvoj in gospodarstvo
 54. Novak Rok: Vzroki za izbruh prve opijske vojne
 55. Luka Žagar: Pot do nastanka države Izrael
 56. Luka Žirovec: Finančna avtonomija slovenskih občin
 57. Matej Knep: Skupna evropska kmetijska politika - (zamujena) priložnost za slovensko kmetijstvo in slovensko podeželjsko prebivalstvo?
 58. Urška Kodela: Vpliv religije na politični sistem v Indiji
 59. Tomislav Tkalec: Neoliberalna ideologija v delovanju Svetovne banke in Mednarodnega denarnega sklada
 60. Luka Planinc: Delovne navade Japoncev
 61. Marija Šuler: Smrtna kazen v Ljudski republiki Kitajski
 62. Žiga Novak: Vzpostavljanje demokracije v Latinski Ameriki
 63. Alja Brinovec Jureša: Vloga socialnega partnerstva na sodobno demokracijo
 64. Petra Špendal: Odnos države do malega gospodarstva v Sloveniji
 65. Janja Mikulan Kildi: Politika odkrivanja trgovine z ljudmi v Sloveniji
 66. Urša Dernovšek: Dodatno izobraževanje in usposabljanje kot način motiviranja zaposlenih v zasebnem in javnem sektorju
 67. Maja Lipovača: Primerjava političnega sistema ZDA in Velike Britanije
 68. Maja Orožen: Brezposelnost mladih v Spodnjeposavski regiji
 69. Anu Kahuna: Podnebna politika Baracka Obame
 70. Ana Žerovnik: Rasna diskriminacija v Sloveniji in ZDA
 71. Aleš Kink: Vpliv Mednarodnega denarnega sklada in Svetovne banke na države v razvoju
 72. Nadia Petauer: Ameriški predsednik - odnos s kongresom in javna podpora
 73. Peter Cimprič: Vpliv politike na delovanje zgodovinskega muzeja - primer Muzeja novejše zgodovine Slovenije in Kobariškega muzeja
 74. Janez Krivec: Kitajska, varnostna velesila?
 75. Špela Mikec: Predsedniške volitve ZDA 2008
 76. Maja Ritonja: Etika v javni upravi
 77. Veronika Kuralt: Javna naročila v Republiki Sloveniji
 78. Petra Turk: Primerjava proračunskega procesa v EU in ZDA
 79. Tina Hrast: Zdravstveno varstvo
 80. Adi Muminović: Primerjava političnih sistemov
 81. Uroš Praš: Primerjava političnih sistemov Mehike in Slovenije
 82. Adin Crnkić: Polom in perspektive kubanskega modela komunizma
 83. Rok Miklavčič: Politični sistem Izraela
 84. Katja Šajn: Nevladne okoljske organizacije in okoljska politika
 85. Jan Konečnik: Daytonska ustava v Bosni in Hercegovini
 86. Mirela Mešanović: Učinkovitost in kakovost delovanja občinske uprave
 87. Maruša Ravnikar: Financiranje visokega šolstva v Sloveniji
 88. Vesna Dumendžić: Vloga naftne industrije na okoljsko politiko
 89. Matija Uršič: Črpanje sredstev iz Evropskega socialnega sklada
 90. Daša Zupančič: Uspešnost kohezijske politike Evropske unije
 91. Jure Ajdišek: Modernizacija Centralnega registra prebivalstva z vidika uvajanja informacijskih in komunikacijskih tehnologij v javno upravo
 92. Edita Susman: Stanovanjska politika v Sloveniji
 93. Dragana Jović: Proračunsko financiranje majhne občine
 94. Maja Činku: Politika migracij na Novi Zelandiji
 95. Simon Vajdič: Procesi evropeizacije v Srbiji
 96. Katja Svenšek: Finančna kriza v Sloveniji
 97. Barbara Perković: Povezava gospodarskega stanja in rezultatov predsedniških volitev v Ameriki
 98. Miha Kocjančič: Dolžniška kriza v Evropski uniji
 99. Marko Možina: Proračunski proces
 100. Lučka Vavpetič: Vprašanje legalizacije najstarejše obrti
 101. Teja Bedrač: Korporacije in njihovo upravljanje
 102. Danijela Alandžak: Primerjalna analiza
 103. Jernej Štromajer: Primerjava vloge in položaja zakonodajne veje oblasti Združenih držav Amerike in Republike Slovenije
 104. Sabina Velić: Sodelovanje civilne družbe pri oblikovanju in sprejemanju zakonodaje v Državnem zboru Republike Slovenije
 105. Katja Komadina: Vpliv spletnih strani političnih strank na e-participacijo
 106. Vanja Gruden: Analiza in primerjava parlamentov
 107. Aleksander Besednjak: Primerjava političnih sistemov Avstralije in Nove Zelandije
 108. Sanja Bajramović: Vpliv medijev na politiko v Združenih državah Amerike
 109. Nataša Pogačnik: Primerjava političnih sistemov ZDA in ZR Nemčije
 110. Sanja Delić: Primerjalna analiza
 111. Gašper Gaberšek: Vzroki in posledice gospodarske krize v Združenih državah Amerike in Evropi
 112. Luka Novak Kogoj: Vloga Organizacije Združenih narodov pri reševanju korejskega konflikta
 113. Janez Hafner: Ateizem v Združenih državah Amerike
 114. Jernej Čad: Vpliv podnebnih sprememb na ogrožanje državne varnosti v Afriki
 115. Nataša Žunić: Razvoj in vloga žvižgačev v zahodni družbi od Daniela Ellsberga do Edwarda Snowdna
 116. Ian Dimitrov: Drugi dom parlamenta kot veto igralec v federalnih in unitarnih državah
 117. Gal Lamovšek: Analiza in primerjava dvodomnih parlamentov na primeru Slovenije, ZDA, Rusije in Velike Britanije
 118. Edisa Mehinović: Problematika beguncev v Sloveniji
 119. Boris Vasev: Hamas
 120. Mustafa Ramić: Zahodni modeli demokracije kot rešitev za prihodnost Bosne in Hercegovine
 121. Gregor Bolčina: Primerjava slovenskega in katalonskega referenduma
 122. Vanja Sitar: Kriza predstavniške demokracije
 123. Selma Pajić: Evropski socialni sklad in zaposlovanje mladih
 124. Sandra Štikavac Muhić: Osnovne metodološke predpostavke za vzpostavitev uravnoteženega sistema merjenja uspešnosti in učinkovitosti v slovenski javni upravi
 125. Jana Perovšek: Financiranje in zadolževanje občin v Republiki Sloveniji
 126. Nina Lukša: Politika in gospodarstvo Nove Zelandije
 127. Iztok Kurinčič: Primerjava organiziranega kriminala v Italiji in na Japonskem
 128. Mateja Panker: Primerjava davčnega sistema Slovenije in Avstrije
 129. Andrej Klemenčič: Stihija med reformami hukou v Ljudski republiki Kitajski
 130. Petra Konatar: Razvoj zavarovalništva v Republiki Sloveniji in Republiki Hrvaški
 131. Katja Arhar: Primerjava vizumskih politik Republike Slovenije in Avstralije
 132. Patricija Kušer: Primerjava kmetijske politike Slovenije in Danske
 133. Žiga Kus: Primerjava političnih sistemov izbranih ameriških držav
 134. Nina Obreza: Parlamentarni in predsedniški sistemi vlade, primerjava Nemčije in ZDA
 135. Adrijana Kostrešević: Primerjava gospodarstva Kitajske in Brazilije
 136. Erika Cerar: Vpliv vodnih virov na gospodarstvo in politiko Izraela in Jordanije
 137. Anja Šela: Militarizacija skrajnega severa kot posledica strateških interesov arktičnih držav
 138. Nina Herbst: Ameriška predsedniška kampanja in izid volitev 2012
 139. Dajana Kapel: Analiza varnostne politike Japonske
 140. Ana Crnica: Vpliv medijev na volitve v ZDA leta 2008
 141. Xiaofeng Xia: Dileme uresničevanja politike enega otroka na Kitajskem
 142. Andreja Vrečar: Vplivi staranja prebivalstva in nizke rodnosti na gospodarstvo Japonske
 143. Ana Petrovska: Vpliv političnih sistemov in industrijskih politik držav na rast gospodarstva
 144. Lea Nagode: Milenijski razvojni cilji in njihovo uresničevanje v podsaharski Afriki
 145. Dejan Maučec: Dejavniki razlik med demokratičnimi in avtokratičnimi režimi
 146. Nina Mezek: Status kolonij Velike Britanije nekoč in danes
 147. Laura Simonišek: Vpliv volilnega sistema na oblikovanje vlad
 148. Katarina Burkeljca: Ločevanje in recikliranje odpadkov v Sloveniji ter njuna umeščenost v evropski prostor
 149. Gordana Filipić: Politični in gospodarski odnosi med Kubo in ZDA
 150. Mirjana Repovž: Izobraževanje v Podsaharski Afriki
 151. Maja Šnajder: Primerjava političnega dogajanja v Egiptu in Libiji
 152. Maja Cvetković: Primerjava brezposelnosti med Združenimi državami Amerike in Slovenijo
 153. Sabina Bauman: Pravica gluhih do rabe znakovnega jezika - mednarodni pregled
 154. Snežana Subotić: Primerjava okoljevarstvene politike Slovenije in Danske
 155. Žiga Obolnar: Primerjava političnih sistemov ZDA, Kanade in Mehike
 156. Nika God: Analiza rasne sestave kongresa ZDA
 157. Mitja Pivk: Ovira mirovnih pogajanj pri palestinsko-izraelskem konfliktu
 158. Sara Fegeš: Mediji in politika v ZDA
 159. Ana Bračič: Analiza upravljanja Antarktike
 160. Jernej Jesihar: Nizozemsko kolonialno upravljanje Indonezije
 161. Urška Marinčič: Primerjava političnih sistemov Danske in Finske
 162. Tamara Lesjak: Vloga političnih strank v ZDA
 163. Grega Močnik: Primerjava političnih sistemov Norveške in Švedske
 164. Uroš Maroh: Finska izobraževalna politika
 165. Avgust Alič: Razvoj političnih in gospodarskih odnosov med ZDA in Kubo
 166. Jernej Šterk: Analiza energetske politike v ZDA
 167. Nina Muzga: Vzhajajoči gospodarstvi: Indija in Kitajska
 168. Alma Jašaragić: Primerjava političnih sistemov Republike Slovenije in Zvezne republike Nemčije
 169. Petra Podgornik: Vpliv demokracije na vlogo žensk v politiki
 170. Uroš Murgelj: Demokratična tranzicija v Bosni in Hercegovini
 171. Rok Pečnik: Politična in gospodarska primerjava Indije in Kitajske
 172. Dejan Glažar: Politika decentralizacije lokalne samouprave v Indiji
 173. Tjaša Birk: Družba, gospodarstvo in politika Iraka
 174. Rok Šavel: Primerjava volilnih sistemov v Sloveniji in ZDA
 175. Matic Pirc: Analiza ameriških predsedniških volitev 2012
 176. Darko Šiško: Analiza izobraževalnih politik staroselcev v ZDA
 177. Tina Igličar: Elementi nacistične ideologije v Haiderjevi politiki v Avstriji
 178. Bogdan Kvas: Primerjava ameriških volitev 2008 in 2012
 179. Tamara Usović: Značilnosti socialne politike na Norveškem in Švedskem
 180. Mitja Milan Kuri: Vpliv interesnih skupin na orožarsko politiko in zakonodajo v Združenih državah Amerike
 181. Sara Pangerc: Varnostna politika ZDA pred in po 11. septembru 2001
 182. Marija Žnidaršič: Analiza zelene politike ZDA
 183. Ina Stanko: Sodbe vrhovnega sodišča ZDA in njihov vpliv na oblikovanje javnih politik
 184. David Rezar: Javno-zasebna partnerstva v Republiki Sloveniji
 185. Alja Otavnik: Razvoj ustavnosti in demokratizacije-na primeru Japonske po letu 1868
 186. Tina Žnidaršič: Študija obstoječih modelov financiranja javnih živalskih vrtov v nekaterih evropskih državah in predlog ustreznega modela za javni zavod Živalski vrt Ljubljana
 187. Jana Likar: Mediji in volilna kampanja v ZDA
 188. Tomaž Lisec: Primerjava med izvršilno in zakonodajno oblastjo na Japonskem in Južni Koreji
 189. Maja Gutman: Rojstvo apartheida, njegovo delovanje ter razlogi za njegov propad
 190. Majda Pamič: Tranzicija, konsolidacija in prevzem evra na primeru Delavske hranilnice
 191. Jure Perko: Primerjava kanadskega in slovenskega političnega sistema
 192. Sandi Marinič: Odnos med politiko in religijo v Nikaragvi-Teologija osvoboditve v Latinski Ameriki
 193. Matic Baliž: AMERIŠKA VOJNA V AFGANISTANU
 194. Blaž Stariha: Primerjava evropske carinske unije in Mercosurja: skupni trg in trgovinska bilanca
 195. Rok Špilar: Mednarodne finančne institucije in njihov vpliv na oblikovanje javnih politik v Sloveniji

Druga dela (18)

 1. Bogomil Ferfila: Slovenia and the world - statistical comparison
 2. Bogomil Ferfila: Mediji in politika v ZDA
 3. Bogomil Ferfila: Svetovno gospodarstvo in recesija v 80-tih letih
 4. Bogomil Ferfila: Japonska družba danes
 5. Bogomil Ferfila: Središča moči japonske družbe
 6. Bogomil Ferfila: Vlada-ekologija-biznis
 7. Bogomil Ferfila, Lance T. LeLoup: Proračunska politika v Sloveniji in Evropski uniji
 8. Mednarodne razsežnosti varnosti Slovenije
 9. "Bogomil Ferfila Pojav Obame, japonski cunami in vprašanje demokratičnega preporoda Severne Afrike so nedvomno mejniki zadnjega desetletja!"
 10. Bogomil Ferfila: Japonske reforme
 11. Bogomil Ferfila: Antarktika kot raziskovalni laboratorij za vesolje
 12. Bogomil Ferfila: Vojaško soočanje supersil v Arktiki
 13. Bogomil Ferfila: Vladna (javna) politika v ZDA
 14. Bogomil Ferfila: Marjan Brezovšek: Federalizem in decentralizacija
 15. Bogomil Ferfila: Economic democracy in USA
 16. Bogomil Ferfila: Relevantne svetovne razvojne izkušnje
 17. Bogomil Ferfila: O nekaterih socio-ekonomskih vidikih federalizma
 18. Marjan Malešič, Marko Polič, Samo Uhan, Iztok Prezelj, Jelena Juvan, Boštjan Bajec: Spoznavni in zaznavni vidiki evakuacije ob jedrski nesreči