Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (3)

 1. Nina Ružić Gorenjec: Kopule in odvisnost slučajnih spremenljivk
 2. Nik Stopar: Nil rings and prime rings
 3. Sonja Ratej Pirkovič: Metoda za analiziranje uravnavanja dobička ter empirična analiza povezanosti uravnavanja dobička in časovne vzdržnosti dobička

MSc theses (15)

 1. Petra Zupan: Modeli smrtnosti
 2. Blaž Sobočan: Metode globokega učenja in njihova uporaba
 3. Domen Hudnik: Klinične raziskave : verifikacija in transformacija podatkov
 4. Gregor Fabjan: Markov and hidden Markov models in microinsurance
 5. Jurij Volčič: Homološke lastnosti algeber prirezanih poti
 6. Branka Škufca: Newcombov problem in kvantna teorija iger
 7. Anja Naglič: Koordinirano vzorčenje
 8. Jerneja Pikelj: Neodgovor enote v modelskem pristopu vzorčenja
 9. Jelena Marčuk: Modeliranje verjetnosti neplačila : obstoj generatorja prehodnih matrik in algoritmi za iskanje
 10. Nace Čebulj: Brownova kovariančna razdalja
 11. Ana Hvalica: Hierarhični linearni strukturni model ter njegova uporaba pri modeliranju verjetnosti propada podjetja
 12. Lovrenc Oražem: Trtne kopule in aplikacije s pogojnim vzorčenjem
 13. Žiga Sedovnik: Pregled strategij statistične arbitraže
 14. Rok Brence: Uporaba kopul pri trgovanju s pari
 15. Luka Zaplotnik: Besedni vektorji in konvolucijske nevronske mreže za analizo sentimenta finančnih poročil

Bsc theses (11)

 1. Jaka Gogala: Black-Litterman portfolio optimization model
 2. Erik Langerholc: Uporaba Daubechiesjinih valčkov v strukturah regularnosti
 3. Gregor Grasselli: Krepko zvezne operatorske polgrupe
 4. Jurij Volčič: Hochschildova kohomologija algebre, prirejene usmerjenemu ciklu
 5. Miha Garafolj: Diverzifikacija delniških portfeljev
 6. Urban Ulrych: Pogosta vprašanja pri vrednotenju opcij
 7. Jaša Krivec: Neskončno deljive porazdelitve
 8. Mateja Guzelj: Zamejitveni skladi
 9. Dejan Širaj: Pristop k verjetnosti brez teorije mere
 10. Jelena Marčuk: Stohastična ureditev nenegativnih slučajnih spremenljivk
 11. Gregor Sušelj: Rojstno smrtni procesi

Other documents (1)

 1. Matjaž Omladič, Vesna Omladič: More on restricted canonical correlations