Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (4)

 1. Sara Žigon: Vzpostavitev humanega in vitro modela osteoartritisa za preskušanje delovanja učinkovin proti TNF-[alfa]
 2. Urška Potočar: Preučevanje vpliva izbranih parametrov, značilnih za jedro medvretenčne ploščice, na fenotip celičnih virov s hondrogenim potencialom
 3. Tadeja Kuret: Cell and molecular markers of systemic vasculitis and autoantibodies against serum amyloid A as physiological regulators of the inflammatory response
 4. Ana Herman: Mikro RNA v plazemskih vzorcih zdravih oseb in bolnikov z malignim gliomom

Magistrska dela (31)

 1. Neža Palir: Characteristics of the newly discovered mutations related to medium-chain acyl-coenzyme A dehydrogenase deficiency
 2. Eva Kotnik: Dokazovanje virusnih okužb z metodo verižne reakcije s polimerazo pri starostnikih z okužbo dihal
 3. Helena Ters: Primerjava dveh seroloških testov za dokazovanje nevroborelioze
 4. Katja Mohorčič: Pregled pravne podlage za izvajanje laboratorijskih raziskav na človeških tkivih in celicah in predlog za dopolnitev nacionalne zakonodaje
 5. Nina Grabarić Gosarić: Primerjava presejalnega testiranja krvodajalcev na označevalce povzročiteljev okužb v Sloveniji in na Hrvaškem
 6. Tanja Toplikar: Epigenetsko določanje in primerjalno vrednotenje limfocitov Treg v vzorcih periferne krvi bolnikov z rakom prostate
 7. Maja Ficko: Analiza subtelomernih preureditev pri otrocih in mladostnikih z razvojnim zaostankom in idiopatsko duševno manjrazvitostjo
 8. Teja Čas: Uvedba in vrednotenje nove metode za določanje prisotnosti plodovih eritrocitov v materini krvi
 9. Mia Špiranec: Primerjalno vrednotenje števila trombocitov v vzorcih venske in kapilarne krvi kot napovednih kazalnikov izplena tromboferez
 10. Ines Kralj: Vzpostavitev, validacija in primerjalno vrednotenje nove analizne metode za določanje aktivnosti faktorja strjevanja krvi Xa pri pacientih na terapiji z rivaroksabanom
 11. Urška Banovec: Diferenciacija človeških monocitov iz periferne krvi v osteoklaste in vzpostavitev modela in vitro za preskušanje funkcijske aktivnosti
 12. Natalija Pišec: Vplivi prisotnosti in specifičnosti protiteles anti-HLA bolnikov pred in po alogenski presaditvi ledvic umrlih darovalcev na delovanje presadka
 13. Anton Kroflič: Vrednotenje prevalence pomanjkanja protiteles razreda IgA med slovenskimi krvodajalci
 14. Sandra Blaško: Primerjava okultne okužbe z virusom hepatitisa B v populacijah krvodajalcev v Sloveniji in na Hrvaškem
 15. Janja Švigelj: Zaznavanje okužb z virusom zahodnega Nila pri krvodajalcih v Sloveniji
 16. Simon Turek: The study of selected ligand binding to the RXR-RAR nuclear receptor heterodimer in the presence of the NCoR5 co-repressor and the attempt to crystallize the RXR-RAR-NCoR5 complex
 17. Ana Levec: Razvoj hitre kromatografske metode za določanje stopnje oksidiranosti terapevtskega monoklonskega protitelesa
 18. Matej Furman: Epigenetsko določanje deleža naravnih FOXP3+ regulatornih limfocitov T v vzorcih človeške periferne krvi
 19. Mateja Kukovec: Izražanje bilitranslokaze v bioptičnih vzorcih različnih stadijev raka debelega črevesa in danke
 20. Iva Kovačič: Primerjava dveh metod za dokazovanje adenovirusnih okužb dihal pri otrocih
 21. Sanja Mitrović: Assessment of potential protective biomarkers in serum and saliva samples of HIV-1 infected participants from Rwanda
 22. Jan Breznikar: Formation and stability of eye drops containing cyclosporine encapsulated into quaternary ammonium palmitovyl glycol chitosan nanoparticles
 23. Katja Starič: Vzpostavitev in primerjalno vrednotenje analiznega sistema za serološko testiranje na označevalce okužb s HBV, HCV, HIV in bakterijo Treponema pallidum
 24. Rok Kogovšek: Primerjava različnih rekombinantnih proteinov za diagnostiko alergij na strup čebele in ose
 25. Nuša Slabajna: Razvoj kromatografske metode za kvantitativno določanje deamidacije v terapevtskih monoklonskih protitelesih
 26. Sara Lorbek: Vpliv izvlečka lesa bele jelke (Abies alba) na rast človeških celičnih linij in vitro
 27. Urška Kramberger: Vrednotenje imunosupresivnega delovanja človeških mezenhimskih/stromalnih matičnih celic, pridobljenih iz različnih tkiv, in vitro
 28. Bojana Grabnar: Postavitev in optimizacija neradioaktivnega imunosupresivnega delovanja mezenhimskih matičnih celic in vitro
 29. Nuša Krivec: Properties of human embryonic stem cells with 18q deletion in cell culture and during their in vitro differentation
 30. Špela Jug: Preliminary evaluation of mRNA as as versatile vaccination platform against infectious diseases
 31. Ági Zag: Vrednotenje različnih načinov dostave antigenskega peptida Wilmsovega tumorja 1 v dendritične celice pripravljene iz popkovnične krvi

Diplomska dela (20)

 1. Urška Kramberger: Kronična urtikarija in njen vpliv na kvaliteto življenja
 2. Sara Papler: Vpliv navad sončenja na pojavnost pigmentnih rašč na koži
 3. Katarina Mehle: Ocena obsežnosti vnosa vitamina A v organizem s hrano, prehranskimi dopolnili in kozmetičnimi izdelki ter možne posledice njegovih previsokih koncentracij
 4. Alenka Struna: Toksični učinki aflatoksina B1, sterigmatocistina in okratoksina A na humano keratinocitno celično linijo HaCaT
 5. Metka Košir: Primerjava izražanja genov LIPE, LPL, FASN v kostnem tkivu bolnikov z osteoporozo in osteoartritisom
 6. Simon Turek: Isolation and attempted crystallization of the catalytic set domain of the MLL5 protein
 7. Irena Klun: Povezava med genetsko - fiziološkimi lastnostmi osebe in preferenco osebnega vonja ter vonja izbranih spojin
 8. Sanja Rehar: Povezanost polimorfizmov v genih za tioredoksin in tioredoksinsko reduktazo 2 z mineralno kostno gostoto
 9. Teja Germovnik: Vrednotenje medsebojnih vplivov alogenskih dendtričnih celic v mešanih kulturah in vitro
 10. Jožica Bole: Genotipizacija virusa hepatitisa B pri krvodajalcih v Sloveniji
 11. Janja Toporiš: Uporaba botulinskega toksina in dermalnih polnil v lepotni kirurgiji
 12. Nataša Dobravec: Določanje kalprotektina v blatu pri različnih črevesnih obolenjih
 13. Alena Duszová: Primerjalno vrednotenje izplenov DNA iz vzorcev periferne krvi bolnikov z rakom prostate in levkocitnih koncentratov krvodajalcev
 14. Katarina Hrvatin: Akutna kožna bolezen pri pediatričnih bolnikih po alogenski presaditvi krvotvornih matičnih celic
 15. Urška Racman: Uporaba in učinkovitost vlažilnih izdelkov za kožo pri bolnikih z atopijskim dermatitisom
 16. Nina Kobe: Imunska odzivnost in trajanje zaščite po cepljenju zdravstvenih delavcev proti hepatitisu B
 17. Marina Filipović: Učinki zaužitih probiotičnih pripravkov na kožo in uporaba probiotikov v kozmetičnih izdelkih
 18. Pia Bračič: Zdravljenje kožnih sprememb in nega kože pri sladkorni bolezni
 19. Iza Oblak: Vpliv stresa na pojav in potek kožnih bolezni
 20. Urška Koren: Analiza pojavnosti neželenih učinkov infliksimaba na koži bolnikov s kronično vnetno boleznijo črevesja

Druga dela (5)

 1. Helena Haque Chowdhury, Simon Hawlina, Mateja Gabrijel, Saša Trkov, Marko Kreft, Gordan Lenart, Marko Cukjati, Andreja Nataša Kopitar, Nataša Kejžar, Alojz Ihan, Luka Ležaič, Marko Grmek, Andrej Kmetec, Matjaž Jeras, Robert Zorec: Survival of castration-resistant prostate cancer patients treated with dendritic–tumor cell hybridomas is negatively correlated with changes in peripheral blood CD56$^{bright}$CD16$^−$ natural killer cells
 2. Lara Jasenc, Klemen Stražar, Rihard Trebše, Anže Mihelič, Rene Mihalič, Matjaž Jeras, Janja Zupan: In vitro characterization of the human skeletal stem cell-like properties of primary bone-derived mesenchymal stem /stromal cells in patients with late and early hip osteoarthritis
 3. Luca Casula, Anže Zidar, Julijana Kristl, Matjaž Jeras, Slavko Kralj, Anna Maria Fadda, Špela Zupančič: Development of nanofibers with embedded liposomes containing an immunomodulatory drug using green electrospinning
 4. Nina Katarina Grilc, Anže Zidar, Petra Kocbek, Tomaž Rijavec, Teja Colja, Aleš Lapanje, Matjaž Jeras, Martina Gobec, Irena Mlinarič-Raščan, Mirjana Gašperlin, Julijana Kristl, Špela Zupančič: Nanofibers with genotyped Bacillus strains exhibiting antibacterial and immunomodulatory activity
 5. Anže Zidar, Špela Zupančič, Julijana Kristl, Matjaž Jeras: Development of a novel in vitro cell model for evaluation of nanofiber mats immunogenicity