Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (2)

 1. Urška Potočar: Preučevanje vpliva izbranih parametrov, značilnih za jedro medvretenčne ploščice, na fenotip celičnih virov s hondrogenim potencialom
 2. Sara Žigon: Vzpostavitev humanega in vitro modela osteoartritisa za preskušanje delovanja učinkovin proti TNF-[alfa]

Magistrska dela (31)

 1. Ági Zag: Vrednotenje različnih načinov dostave antigenskega peptida Wilmsovega tumorja 1 v dendritične celice pripravljene iz popkovnične krvi
 2. Špela Jug: Preliminary evaluation of mRNA as as versatile vaccination platform against infectious diseases
 3. Nuša Krivec: Properties of human embryonic stem cells with 18q deletion in cell culture and during their in vitro differentation
 4. Bojana Grabnar: Postavitev in optimizacija neradioaktivnega imunosupresivnega delovanja mezenhimskih matičnih celic in vitro
 5. Urška Kramberger: Vrednotenje imunosupresivnega delovanja človeških mezenhimskih/stromalnih matičnih celic, pridobljenih iz različnih tkiv, in vitro
 6. Iva Kovačič: Primerjava dveh metod za dokazovanje adenovirusnih okužb dihal pri otrocih
 7. Sanja Mitrović: Assessment of potential protective biomarkers in serum and saliva samples of HIV-1 infected participants from Rwanda
 8. Jan Breznikar: Formation and stability of eye drops containing cyclosporine encapsulated into quaternary ammonium palmitovyl glycol chitosan nanoparticles
 9. Katja Starič: Vzpostavitev in primerjalno vrednotenje analiznega sistema za serološko testiranje na označevalce okužb s HBV, HCV, HIV in bakterijo Treponema pallidum
 10. Rok Kogovšek: Primerjava različnih rekombinantnih proteinov za diagnostiko alergij na strup čebele in ose
 11. Nuša Slabajna: Razvoj kromatografske metode za kvantitativno določanje deamidacije v terapevtskih monoklonskih protitelesih
 12. Sara Lorbek: Vpliv izvlečka lesa bele jelke (Abies alba) na rast človeških celičnih linij in vitro
 13. Tanja Toplikar: Epigenetsko določanje in primerjalno vrednotenje limfocitov Treg v vzorcih periferne krvi bolnikov z rakom prostate
 14. Urška Banovec: Diferenciacija človeških monocitov iz periferne krvi v osteoklaste in vzpostavitev modela in vitro za preskušanje funkcijske aktivnosti
 15. Natalija Pišec: Vplivi prisotnosti in specifičnosti protiteles anti-HLA bolnikov pred in po alogenski presaditvi ledvic umrlih darovalcev na delovanje presadka
 16. Anton Kroflič: Vrednotenje prevalence pomanjkanja protiteles razreda IgA med slovenskimi krvodajalci
 17. Sandra Blaško: Primerjava okultne okužbe z virusom hepatitisa B v populacijah krvodajalcev v Sloveniji in na Hrvaškem
 18. Janja Švigelj: Zaznavanje okužb z virusom zahodnega Nila pri krvodajalcih v Sloveniji
 19. Simon Turek: The study of selected ligand binding to the RXR-RAR nuclear receptor heterodimer in the presence of the NCoR5 co-repressor and the attempt to crystallize the RXR-RAR-NCoR5 complex
 20. Ana Levec: Razvoj hitre kromatografske metode za določanje stopnje oksidiranosti terapevtskega monoklonskega protitelesa
 21. Matej Furman: Epigenetsko določanje deleža naravnih FOXP3+ regulatornih limfocitov T v vzorcih človeške periferne krvi
 22. Mateja Kukovec: Izražanje bilitranslokaze v bioptičnih vzorcih različnih stadijev raka debelega črevesa in danke
 23. Helena Ters: Primerjava dveh seroloških testov za dokazovanje nevroborelioze
 24. Eva Kotnik: Dokazovanje virusnih okužb z metodo verižne reakcije s polimerazo pri starostnikih z okužbo dihal
 25. Neža Palir: Characteristics of the newly discovered mutations related to medium-chain acyl-coenzyme A dehydrogenase deficiency
 26. Ines Kralj: Vzpostavitev, validacija in primerjalno vrednotenje nove analizne metode za določanje aktivnosti faktorja strjevanja krvi Xa pri pacientih na terapiji z rivaroksabanom
 27. Mia Špiranec: Primerjalno vrednotenje števila trombocitov v vzorcih venske in kapilarne krvi kot napovednih kazalnikov izplena tromboferez
 28. Teja Čas: Uvedba in vrednotenje nove metode za določanje prisotnosti plodovih eritrocitov v materini krvi
 29. Maja Ficko: Analiza subtelomernih preureditev pri otrocih in mladostnikih z razvojnim zaostankom in idiopatsko duševno manjrazvitostjo
 30. Nina Grabarić Gosarić: Primerjava presejalnega testiranja krvodajalcev na označevalce povzročiteljev okužb v Sloveniji in na Hrvaškem
 31. Katja Mohorčič: Pregled pravne podlage za izvajanje laboratorijskih raziskav na človeških tkivih in celicah in predlog za dopolnitev nacionalne zakonodaje

Diplomska dela (20)

 1. Urška Koren: Analiza pojavnosti neželenih učinkov infliksimaba na koži bolnikov s kronično vnetno boleznijo črevesja
 2. Iza Oblak: Vpliv stresa na pojav in potek kožnih bolezni
 3. Pia Bračič: Zdravljenje kožnih sprememb in nega kože pri sladkorni bolezni
 4. Urška Racman: Uporaba in učinkovitost vlažilnih izdelkov za kožo pri bolnikih z atopijskim dermatitisom
 5. Nina Kobe: Imunska odzivnost in trajanje zaščite po cepljenju zdravstvenih delavcev proti hepatitisu B
 6. Marina Filipović: Učinki zaužitih probiotičnih pripravkov na kožo in uporaba probiotikov v kozmetičnih izdelkih
 7. Katarina Hrvatin: Akutna kožna bolezen pri pediatričnih bolnikih po alogenski presaditvi krvotvornih matičnih celic
 8. Nataša Dobravec: Določanje kalprotektina v blatu pri različnih črevesnih obolenjih
 9. Alena Duszová: Primerjalno vrednotenje izplenov DNA iz vzorcev periferne krvi bolnikov z rakom prostate in levkocitnih koncentratov krvodajalcev
 10. Katarina Mehle: Ocena obsežnosti vnosa vitamina A v organizem s hrano, prehranskimi dopolnili in kozmetičnimi izdelki ter možne posledice njegovih previsokih koncentracij
 11. Alenka Struna: Toksični učinki aflatoksina B1, sterigmatocistina in okratoksina A na humano keratinocitno celično linijo HaCaT
 12. Sara Papler: Vpliv navad sončenja na pojavnost pigmentnih rašč na koži
 13. Urška Kramberger: Kronična urtikarija in njen vpliv na kvaliteto življenja
 14. Janja Toporiš: Uporaba botulinskega toksina in dermalnih polnil v lepotni kirurgiji
 15. Jožica Bole: Genotipizacija virusa hepatitisa B pri krvodajalcih v Sloveniji
 16. Teja Germovnik: Vrednotenje medsebojnih vplivov alogenskih dendtričnih celic v mešanih kulturah in vitro
 17. Sanja Rehar: Povezanost polimorfizmov v genih za tioredoksin in tioredoksinsko reduktazo 2 z mineralno kostno gostoto
 18. Irena Klun: Povezava med genetsko - fiziološkimi lastnostmi osebe in preferenco osebnega vonja ter vonja izbranih spojin
 19. Simon Turek: Isolation and attempted crystallization of the catalytic set domain of the MLL5 protein
 20. Metka Košir: Primerjava izražanja genov LIPE, LPL, FASN v kostnem tkivu bolnikov z osteoporozo in osteoartritisom

Druga dela (14)

 1. Jure Pohleven, Borut Štrukelj, Urban Švajger, Matjaž Jeras, Janko Kos: CNL, a ricin B-like lectin from mushroom Clitocybe nebularis, induces maturation and activation of dendritic cells via toll-like receptor 4 pathway
 2. Matjaž Jeras, Urban Švajger: Imunska toleranca
 3. Ana Herman, Matjaž Jeras: Zdravljenje raka z imunskimi celicami
 4. Urban Švajger, Nataša Obermajer, Matjaž Jeras: IFN-[gamma]-rich environment programs dendritic cells toward silencing of cytotoxic immune responses
 5. Urban Švajger, Matjaž Jeras: Celično zdravljenje s tolerogenimi dendritičnimi celicami - vzročno zdravljenje avtoimunskih bolezni
 6. Kristina Gruden, Matjaž Hren, Ana Herman, Andrej Blejec, Tanja Albrecht, Joachim Selbig, Chris Bauer, Jochannes Schuchardt, Michal Or-Guil, Klemen Zupančič, Urban Švajger, Borut Štabuc, Alojz Ihan, Andreja Nataša Kopitar, Maja Ravnikar, Miomir Knežević, Primož Rožman, Matjaž Jeras: A "crossomics" study analysing variability of different components in peripheral blood of health caucasoid individuals
 7. Urban Švajger, Nataša Obermajer, Marko Anderluh, Janko Kos, Matjaž Jeras: DC-SIGN ligation greatly affects dendritic cell differentiation from monocytescompromising their normal function
 8. Alenka Kužnik, Mojca Benčina, Urban Švajger, Matjaž Jeras, Blaž Rozman, Roman Jerala: Mechanism of endosomal TLR inhibition by antimalarial drugs and imidazoquinolines
 9. Urban Švajger, Marko Anderluh, Matjaž Jeras, Nataša Obermajer: C-type lectin DC-SIGN; an adhesion, signalling and antigen-uptake molecule that guides dendritic cells in immunity
 10. Damjan Janeš, Irena Klun, Blanka Vidan-Jeras, Matjaž Jeras, Samo Kreft: Influence of MHC on odour perception of 43 chemicals and body odour
 11. Urban Švajger, Alenka Vidmar, Matjaž Jeras: Niflumic acid renders dendritic cells tolerogenic and up-regulates inhibitory molecules ILT3 and ILT4
 12. Urban Švajger, Nataša Obermajer, Matjaž Jeras: Dendritic cells treated with resveratrol during differentiation from monocytesgain substantial tolerogenic properties upon activation
 13. Janja Zupan, Matjaž Jeras, Janja Marc: Osteoimmunology and the influence of pro-inflammatory cytokines on osteoclasts
 14. Nina Vardjan, Mateja Gabrijel, Maja Potokar, Urban Švajger, Marko Kreft, Matjaž Jeras, Yolanda De Pablo, Maryam Faiz, Milos Pekny, Robert Zorec: IFN-gamma-induced increase in the mobility of MHC class II compartments in astrocytes depends on intermediate filaments