Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Barbara Rejc: Označevalci oksidativnega stresa v drugem trimesečju nosečnosti in ob porodu

Magistrska dela (21)

 1. Mateja Šter: Ocena ledvične funkcije s cistatinom C pri bolnikih, operiranih na koronarnih arterijah
 2. Alenka France Štiglic: Biokemični označevalci pri spektru avtističnih motenj
 3. Valerija Domajnko: Klinični pomen določanja Anti-Müllerjevega hormona v postopkih umetne oploditve
 4. Andrej Šturm: Povezanost serumskih koncentracij 25-hidroksiholekalciferola z gibalno zmožnostjo dializnih bolnikov
 5. Nana Kapus: Pomen timidin kinaze v laboratorijski diagnostiki raka dojke
 6. Tamara Rumenovič: Vpliv izbranih polimorfizmov posameznih nukleotidov na koncentracije tumorskih označevalcev pri bolnikih z rakom prostate
 7. Valentina Šavrič: Pomen nizkih serumskih koncentracij infliksimaba za klinični izid pri bolnikih s kronično vnetno črevesno boleznijo
 8. Mitja Bizjak: Klinični pomen določanja prekurzorja prostatno specifičnega antigena pri bolnikih z nizko celokupno plazemsko koncentracijo specifičnega antigena
 9. Mateja Kernjak Slak: Koncentracija inflikimaba kot bioznačevalec kronične vnetne črevesne bolezni
 10. Petra Finderle: Klinični pomen različnih diagnostičnih metod za določanje in spremljanje uspešnosti zdravljenja okužbe s Helicobacter pylori
 11. Renata Blazinšek: Klinični pomen določanja tumorskih označevalcev CEA in CA 19-9 pri raku trebušne slinavke
 12. Urška Turnšek: Inhibin A v drugem trimestru nosečnosti kot marker preeklampsije
 13. Zoran Baćić: Transferin z zmanjšano vsebnostjo ogljikohidratov in gama-glutamil transferaza kot biokemična označevalca kronične zlorabe alkohola
 14. Sabina Islamović: Primerjava rezultatov aktivnosti in koncentracije serumske timidin-kinaze pri izbranih hematoloških rakavih obolenjih
 15. Patricija Pernat: Pogostost in klinični pomen atipičnih železnih celic v brisih materničnega vratu pregledanih na oddelku za patologijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor
 16. Gorana Bonifačić: Klinični pomen določanja simetričnega in asimetričnega dimetilarginina pri bolnikih s kronično ledvično boleznijo
 17. Mihela Hvala Polanc: Povezanost povišanih koncentracij živega srebra v laseh nosečnic s porodno težo otroka
 18. Darja Pungertnik: Primerjava dveh imunokemijskih metod za določanje placentarnega rastnega dejavnika (PIGF) in njegov klinični pomen pri preeklampsiji
 19. Elizabeta Božnar Alič: Pomen določanja proteina S100B v diferencialni diagnostiki bakterijskega in virusnega meningitisa
 20. Mojca Zupan: Določanje koncentracije everolimusa v krvi pri bolnikih po presaditvi srca s potrjeno koronarno vaskulopotijo
 21. Marjana Prah Krumpak: Določanje kotinina v urinu, kot biološkega označevalca izpostavljenosti nikotinu iz tobaka

Diplomska dela (118)

 1. Jerneja Pajk: Sprememba serumske koncentracije 25-hidroksi vitamina D v pomenopavznem obdobju
 2. Jure Prešeren: Razmerje uroporfirina I proti koproporfirinu III v urinu avtističnih otrok ob sumu na zastropitev s težkimi kovinami
 3. Eva Olup: Porušeno ravnovesje lipidov v serumu v povezavi s srčnim infarktom
 4. Mojca Lešnik: Primerjava rezultatov dihalnega testa za določanje bakterije Helicobacter pylori in antigena v blatu
 5. Nataša Dobravec: Določanje kalprotektina v blatu pri različnih črevesnih obolenjih
 6. Metka Ašič: Pomen določanja komponente komplementa C5b9 v urinu pri napredovali ledvični odpovedi
 7. Nuša Lesar: Vpliv izpostavljenosti nosečnic živemu srebru na prezgodnji porod in nizko porodno težo
 8. Suzana Kavčič: Primerjava avtomatiziranih metod za izvedbo presejalnega testiranj za Downov sindrom v drugem tromesečju nosečnosti
 9. Tamara Jerebic: Diagnostični pomen tumorskih označevalcev pri raku na želodcu
 10. Vesna Juhant: Primerjava rezultatov določanja folikle stimulirajočega hormona v polni krvi in plazmi z avtomatizirano imunokemijsko metodo
 11. Sara Kolarič: Primerjava različnih testov v diagnostiki laktozne intolerance in možnost njihove uporabe v klinični praksi
 12. Barbra Moškrič: Primerjava koncentracij humanega horionskega gonadotropina v serumu in polni krvi pri pacientkah s sumom na izvenmaterično nosečnost
 13. Alenka Kavaš: Spremljanje koncentracije železa v serumu vrhunskih športnikov v hipoksičnih pogojih
 14. Mihaela Salkić: Klinični pomen porušenega razmerja kalcija in fosforja v serumu, ter korigiranega kalcija v serumu v odvisnosti od vitamina D
 15. Barbara Trdan: Povezanost koncentracij vitamin D in glukoze pri bolnikih s sladkorno boleznijo
 16. Anja Ploj: Določanje koncentracije prostaglandina F2-alfa kot pokazatelja bolečine pri ablaciji endometrija s toplotnim balonom
 17. Tina Humar: Antiproteinurično delovanje holekalciferola pri IgA nefropatiji
 18. Mojca Lešnik: Primerjava rezultatov dihalnega testa za določanje bakterije Helicobacter pylori in antigena v blatu
 19. Špela Boh: Serološke in genetske značilnosti pri bolnikih s celiakijo
 20. Staša Rep: Klinični pomen določanja koncentracije metabolitov adrenalina in noradrenalina v plazmi pri bolnikih z nevroblastomom (SLO)
 21. Marija Jeraj: Določanje aktivnosti amilaze in lipaze pri bolnikih z akutnim in kroničnim pankreatitisom
 22. Maja Golob: Zloraba anabolnih hormonov v športu: poznavanje v javnosti in analiza primera
 23. Živa Valenčič: Klinični pomen določanja povišanih koncentracij troponina I in srčnega tipa maščobne kisline vezočega proteina pri bolnikih, obravnavanih na urgentnem bloku
 24. Urška Kvas: Določanje 8-izoprostana in 8-hidrokisdeoksigvanozina v urinu in amnijski tekočini kot označevalca oksidativnega stresa med nosečnostjo
 25. Darja Klemenc Šinkovec: Klinični pomen določanja koncentracije proteina S100B kot pokazatelja poškodbe možganov po operaciji srca
 26. Polona Koser: Povezanost aktivnosti antioksidativnih encimov superoksid-dismutaze in glutation-peroksidaze z različnimi značilnostmi nosečnice in otroka
 27. Anita Lokar: Vpliv intenzivnosti treninga biatloncev na spremembo profila eritropoetina v urinu in nekaterih krvnih parametrov
 28. Maja Frankovič: Klinični pomen določanja koncentracije zgodnjega prostatičnega karcinomskega antigena 2 pri bolnikih z rakom prostate
 29. Martina Strmčnik: Povezava med označevalci okvare tubulnega delovanja in oceno velikosti glomerulne filtracije
 30. Mihaela Jurkovič: Klinični pomen elastaze v blatu in dihalnega testa pri bolnikih s celiakijo
 31. Sandi Meglič: Vrednotenje diagnostične uporabnosti dihalnega testa pri eksokrini insuficienci trebušne slinavke
 32. Vladka Zagoršek Zrna: Klinični pomen določanja koncentracije proste maščobne kisline vezočega proteina kot zgodnjega označevalca srčnega infarkta
 33. Tina Gerbec: Analiza terapevtskih izjem v obdobju 2007-12 pri slovenskih vrhunskih športnikih
 34. Urška Krese: Določanje renina in aldosterona v različnih bioloških vzorcih in vloga renina pri arterijski hipertenziji
 35. Rebeka Ahačič: Določanje heksanoillizina, propanoillizina, ditirozina in nitrozina kot označevalcev oksidativnega stresa v urinu in amnijski tekočini nosečnic
 36. Janja Ozmec: Primerjava različnih neinvazivnih testov za odkrivanje okužbe s Helicobacter pylori
 37. Barbara Smole: Klinični pomen določanja seroloških označevalcev pri pacientih s celiakijo
 38. Blaž Marčič: Primerjava dveh kemiluminiscenčnih metod za določanje troponina I pri srčno-žilnih obolenjih
 39. Janja Celinšek: Primerjava diagnostične uporabnosti rezultatov kvalitativne in kvantitativne metode za določanje proteinov v urinu
 40. Željka Veselinović: Pomen tumorskega označevalca CA125 pri endometriozi
 41. Sanja Smiljanić: Analiza serumskih koncentracij digoksina pri pacientih s srčno-žilnimi boleznimi
 42. Renata Kolenc Miklavžina: Klinični pomen določanja imunoglobulinov IgG pri bolnikih s cistično fibrozo
 43. Sanja Veindorfer: Primerjava rezultatov določanja progesterona v polni krvi in plazmi
 44. Lara Pezdir: Klinični pomen določanja kateholaminov pri feokromocitomu
 45. Romana Pleterski: Določanje koncentracije tetrahidrokanabinola (THC) pri povzročiteljih prometnih nesreč
 46. Tina Braček: Primerjava štetja bakterij v urinskem sedimentu pod mikroskopom in z avtomatiziranim analizatorjem
 47. Simon Druzovič: Korelacija rezultatov določitve prostega testosterona v serumu z izračunanim prostim androgenim indeksom
 48. Janoš Veber: Ocena indeksa stimulacije kostnega mozga pri sumu na zlorabo eritropoetina v športu
 49. Katarina Novak: Analiza rezultatov določitve troponina I, dobljenih z dvema različnima metodama
 50. Renata Kovačič: Sintezni retikulocitni indeks kot pokazatelj aktivnosti kostnega mozga
 51. Primož Ješe: Klinični pomen določanja karcinoembrionalnega antigena pri raku na jetrih oziroma debelem črevesu
 52. Barbara Krajnc: Klinični pomen določanja dipeptidov pri avtizmu
 53. Monika Nikolić: Pomen izračuna fibroznega indeksa pri različnih jetrnih obolenjih
 54. Tina Stanič: Laboratorijska diagnostika klopnega meningoencefalitisa
 55. Mitja Ferlež: Analiza uporabe biološkega potnega lista v športu
 56. Miroslav Mišić: Pomen določanja koncentracije kreatinina in izračun ocene glomerulne filtracije po transplantaciji ledvic
 57. Olivia Fijan: Rak trebušne slinavke - preživetje v odvisnosti od uspešnosti terapije
 58. Katarina Bratina: Primerjava določanja encimov aspartat transferaze (AST) in alanin transferaze (ALT) pri hepatitisu in alkoholni jetrni cirozi
 59. Nina Kovačič: Vpliv hormonskega nadomestnega zdravljenja na koncentracijo testosterona pri menopavznih ženskah
 60. Darja Horvat: Določanje razmerja 2-hidroksi/16-hidroksi estrogenov v urinu pri karcinomu jajčnika in endometrija
 61. Jasna Grah: Pomen določanja 17-ketosteroidov v urinu pri otrocih z motnjami v delovanju nadledvične žleze
 62. Izidor Štefančič: Klinični pomen določanja timidin kinaze in beta-2-mikroglobulina pri različnih hematoloških obolenjih
 63. Katarina Zorko: Primerjava dveh imunokemijskih metod za določanje proteina S-100B pri poškodbah glave
 64. Breda Kladnik: Primerjava kromatografske in imunokemijske metode za določanje glikiranega hemoglobina v krvi pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2
 65. Tina Sevnik: Določanje sedimentacije eritrocitov v primerjavi z določitvijo serumskega C-reaktivnega proteina in števila levkocitov za ugotavljanje prisotnosti vnetja in okužbe
 66. Katarina Bergant: Določanje cinka v krvi pri otrocih glede nato, ali živijo v mestnem, kmečkem ali z živim srebrom obremenjenem okolju
 67. Arteja Andoljšek: Določanje tumorskega označevalca HE4 pri raku jajčnika oziroma endometrija
 68. Cvetka Dren: Pomen določanja koncentracije alfa-fetoproteina pred in po terapiji s sorafenibom pri pacientih s hepatocelularnim karcinomom
 69. Anja Fic: Uspešnost eradikacije okužbe z bakterijo Helicobacter pylori merjene z dihalnim testom
 70. Iva Blatnik: Z nosečnostjo povezan plazemski protein A kot napovedni dejavnik za hipertenzijo v nosečnosti
 71. Andrea Tunjić: Primerjava koncentracij encima N-acetil glukozaminidaze pri otrocih iz obremenjenega, mestnega ali kmečkega okolja
 72. Sabina Barborič: Vpliv življenskega okolja na koncentracijo kadmija v krvi pri otrocih
 73. Petra Vidic Zupančič: Laboratorijska diagnostika gnojnega meningitisa
 74. Tanja Korošec: Primerjava koncentracij renina v plazmi z radioimunološko in kemiluminiscenčno metodo
 75. Suzana Karo: Koncentracija svinca v krvi pri otrocih glede na to ali živijo v mestnem, kmečkem ali obremenjenem okolju
 76. Tomaž Bau: Primerjava rezultatov NT-proBNP v polni krvi in serumu z uporabo dveh kemiluminiscenčnih metod
 77. Mateja Kukovec: Pomen določanja tumorskega označevalca Cyfra 21-1 pri raku sečnega mehurja
 78. Nina Habjanič: Invazivna in neinvazivna diagnostika ter zdravljenje okužbe s Helicobacter pylori pri otrocih
 79. Urška Logar: Delež okužbe s Helicobacter pylori pri bolnikih s karcinomom želodca
 80. Slavica Ferkolj: Vsebnost živega srebra v laseh in urinu pri osnovnošolskih otrocih v Sloveniji
 81. Anita Bavdek: Klinični pomen določanja timidin kinaze pri kronično limfatični levkemiji
 82. Andrijana Tripunović: Klinični pomen določanja tumorskega označevalca NMP22 pri raku sečnega mehurja
 83. Nejc Špendal: Koncentracija kortizola v slini kot pokazatelj stresa pri otrocih med manjšim operativnim posegom
 84. Danijela Mandić: Primerjava serumskega in foliklovega anti-Mullerjevega hormona med spontanimi in spodbujenimi ciklusi pri pacientkah v postopku zunajtelesne oploditve
 85. Sabina Osolnik: Primerjava serumskih in foliklovih koncentracij steroidnih hormonov med spontanimi in spodbujenimi ciklusi pri pacientkah v postopku zunajtelesne oploditve
 86. Majda Jarkovič: Klinični pomen določanja alfafetoproteina pri hepatocelularnem karcinomu različne etiologije
 87. Cvetka Rezar: Spremembe vrednosti z lipoproteini povezane fosfolipaze A2 ob zdravljenju koronarnih bolnikov z lipotičnimi zdravili
 88. Melita Pignar: Primerjava metod za določanje transferina z zmanjšano vsebnostjo ogljikohidratov kot biokemičnega označevalca škodljive rabe alkoholnih pijač
 89. Klavdija Plevnik: Kliničen pomen določanja kromogranina A pri karcinoidnih tumorjih
 90. Andrej Šturm: Koncentracija selena v krvi pri otrocih glede na to ali živijo v mestnem, kmečkem ali obremenjenem okolju
 91. Aleksander Mohorčič: Določanje oksidativnega stresa pri vrhunskih športnikih neposredno po intenzivni obremenitvi
 92. Monika Korenjak: Določanje interlevkina-6 pri športnikih z mejnimi vrednostmi feritina
 93. Urška Cvetan: Klinični pomen določanja ditirozina, propanoillizina in heksanoillizina v urinu in amnijski tekočini in celotne antioksidantne aktivnosti pri nosečnicah
 94. Simon Guzelj: Klinični pomen spolne hormone vezočega globulina (SHBG) in testorena v serumu pri ženskah s policističnem ovarijem
 95. Maja Peterle: Določanje eritropoetina z izoelektričnim fokusiranjem pri alpinistih, izpostavljenih različnim nadmorskim višinam
 96. Lidija Pejić: Določanje vnetnih dejavnikov prokalcitonina in C-reaktivnega proteina pri bakterijskih in virusnih infekcijah
 97. Andreja Banovec: Pomen določanja prostatno specifičnega proantigena pri bolnikih s karcinomom prostate
 98. Janja Jančar: Klinični pomen določanja kromogranina A pri nevroendokrinih tumorjih
 99. Nataša Malavašič: Klinični pomen določanja izbranih biokemičnih in seroloških markerjev pri diagnostiki infekcijske mononukleoze
 100. Simona Obolnar: Vpliv višinskih priprav in bivanja v višinski sobi na koncentracijo biokemičnih parametrov profesionalnih športnikov
 101. Vanja Pliberšek: Pomen določanja adinopektina pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa II
 102. Kristina Jakopović: Vloga presepsina kot novega markerja sepse v diagnostiki bakterijske in virusne okužbe
 103. Jana Tišler Štuflek: Permeabilnostni indeks kot pokazatelj prizadetosti tankega črevesa pri celiakiji
 104. Jelka Peček: Vloga inzulinu podobnega rastnega faktorja proteina 3 (IGFBP-3) pri bolnikih zrakom in benigno hiperplazijo prostate
 105. Vesna Španić: Pomen določanja koncentracije endotelina pri pacientkah s policističnimi ovariji
 106. Lucija Novak: Korelacija rezultatov bilirubina in žolčnih kislin pri intrahepatični holestazi v nosečnosti
 107. Bojana Oražem: Primerjava dveh nefelometričnih metod za določanje prostih lahkih verig K[kapa] in [lambda] v serumu
 108. Mateja Horvat: Vpeljava preiskave anti Xa v 24-urnem laboratoriju, za namen spremljanja uspešnosti terapije bolnikov na nizkomolekularnem heparinu
 109. Mojca Herman: Primerjava dveh metod za določanje spolne hormone vezočega globulina (SHGB)
 110. Katja Simončič: Primerjava dveh imunokemijskih metod za določanje anti-Müllerjevega hormona
 111. Ana Staroveški: Določanje 17-hidroksisteroidov v urinu pri motnjah v delovanju nadledvične žleze
 112. Simona Torkar: Pomen določanja koncentracije receptorja za alfa fetoprotein pri bolnikih z rakom prostate
 113. Florenca Stojčovska: Spremljanje urejenosti sladkorne bolezni preko določitve povprečne koncentracije glukoze v krvi
 114. Anže Dimec: Vpliv višinskih priprav in bivanja v višinski sobi na koncentracijo eritropetina in rdečo krvno sliko profesionalnih športnikov
 115. Jerneja Gladek: Določanje 8-hidroksidegvanozina v urinu pri otrocih glede na to, ali živijo v mestnem, kmečkem ali z živim srebrom obremenjenem okolju
 116. Polonca Rakuša: Korelacija rezultatov določitve horionskega gonadotropina s kemiluminiscenčno metodo v plazmi in polni krvi
 117. Sandra Šimunić: Primerjava diagnostične uporabnosti rezultatov kvalitativne in kvantitativne metode za določanje prikrite krvavitve v blatu
 118. Mateja Tišler: Vpliv različnih postopkov zunajtelesne oploditve na koncentracijo steroidnih hormonov v krvi

Druga dela (2)

 1. Monika Korenč, Joško Osredkar, Ksenija Geršak, Kristina Kumer, Teja Fabjan, Saša Šterpin, Miha Lučovnik: Effect of high-dose intravenous vitamin C on postpartum oxidative stress in severe preeclampsia
 2. Maja Pajek, Alexander Jerman, Joško Osredkar, Jadranka Buturović-Ponikvar, Jernej Pajek: Association of uremic toxins and inflammatory markers with physical performance in dialysis patients