Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (2)

 1. Tina Marolt Čebašek: Razvoj popustljivih elementov za optimizacijo preoblikovanega primarnega napetostnega stanja
 2. Iztok Klemenc: Preiskave trajnih prednapetih pramenskih geotehničnih sider različnih zasnov veznega dela

MSc theses (7)

 1. Andrej Sedej: Možnost zmanjšanja vnosa emisij delcev v zunanji zrak z nadomestitvijo klasičnega načina gradnje z gradnjo brez izkopa pri gradnji podzemne linijske infrastrukture
 2. Andrej Štimulak: Uporaba duktilnega časovno odvisnega podporja v iztisljivih hribinah
 3. Matej Venta: Analiza precejnih tlakov na podporne konstrukcije
 4. Matej Zalokar: Primerjava avtomatiziranih ter klasičnih metod tehničnega opazovanja inženirskih objektov
 5. Astrid Corbatto: Analiza nabrekalnih lastnosti glin in modeliranje možnosti izboljšanja njihove trdnosti
 6. Jože Žarn: Občutljivost podzemnih objektov na potresne obtežbe
 7. Irena Andrejašič Troha: Analiza tveganja obratovanja globoko temeljenih konstrukcij v Luki Koper

Bsc theses (4)

 1. Jaka Hrast: Geomehanska analiza sprememb napetosti in deformacij okrog predorske cevi
 2. Matic Jazbar: Stabilnostna analiza in sanacija plazu Obrežje-Majland nad Zidanim Mostom
 3. Matej Debogović: Postopki načrtovanja in izvedbe sanacij plazov
 4. Marko Es: Uporaba samouvrtanih injekcijskih sider za sanacijo plazov

Other documents (13)

 1. Tadeja Sečnik: Gradnja jaškov v različnih geoloških geotehničnih razmerah
 2. Andrej Debelak: Analiza korelacije med enoosno tlačno trdnostjo in prebijalnim trdnostnim indeksom kamnin
 3. Jakob Likar, Marko Cigale, Bojan Režun: Long-term deformation processes in the wider area of the closed Idrija mercury mine
 4. Jakob Likar, Evgen Dervarič, Milan Medved, Jurij Čadež, Gregor Jeromel: Some methods of analysing caving processes in sublevel coal mining
 5. Jakob Likar: The Cenkova tunnel construction with intermediate reinforced concrete wall
 6. Jakob Likar, Gregor Vesel, Evgen Dervarič, Gregor Jeromel: Time-dependent processes in rocks
 7. Jakob Likar: 3D analysis of the influence of primary support stiffness on the surface movements during tunnel construction
 8. Jakob Likar, Melanija Huis, Andrej Likar: Reconstruction of two road tunnels
 9. Milan Medved, Evgen Dervarič, Goran Vižintin, Jakob Likar, Janez Mayer: Analysis of seismic events at the Velenje Coal mine
 10. Jakob Likar: Garažna hiša v grajskem hribu
 11. Jakob Likar, Tanja Tajnik: Analysis of CO2 adsorption in different lytotypes of lignite
 12. Jakob Likar, Milan Medved, Marjan Lenart, Janez Mayer, Vladimir Malenković, Gregor Jeromel, Evgen Dervarič: Analysis of geomechanical changes in hanging wall caused by longwall multi top caving in coal mining
 13. Tanja Tajnik, Lučka Kajfež-Bogataj, Egon Jurač, Cvetka Ribarič-Lasnik, Jakob Likar, Brane Debelak: Investigation of adsorption properties of geological materials for CO2 storage