Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (4)

 1. Marica Žveglič: Raba informacijsko-komunikacijskih tehnologij za doseganje ciljev pri pouku slovenščine v osnovni šoli
 2. Petra Novak: Zastopanost ljudskega slovstva v učnih načrtih in učbenikih na predmetni stopnji osemletne in devetletne osnovne šole
 3. Milena Blažič: Vloga in pomen ustvarjalnega pisanja pri pouku književnosti v osnovni šoli
 4. Marijanca Ajša Vižintin: Vključevanje otrok priseljencev prve generacije in medkulturni dialog v slovenski osnovni šoli

Magistrska dela (15)

 1. Marija Slejko: Inovativna aplikacija Proppove Zgodovinske korenine čarobne pravljice
 2. Maša Mušič: Obravnava izbranih rezijanskih pravljic v osnovni šoli
 3. Aja Komel: Podobe dečkov v predlagani in obvezni literaturi slovenskih avtorjev v devetletki (UN, 2012)
 4. Anja Lukan: Pregled in predstavitev tabujskih tem v slovenski mladinski književnosti
 5. Katja Ratej: Motiv družine in problemske tematike v zbirki Anica Dese Muck
 6. Maruša Rupert: Primerjalna analiza Roalda Dahla: Gravža in Andreja Rozmana Roze: Mali rimski cirkus
 7. Maja Berčič: Primerjalna analiza slovenskih ljudskih pravljice Zlata ptica in njenih različic po teoriji Vladimirja Proppa
 8. Karmen Lazić: Vpliv interpretativnega branja na empatijo učencev prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja
 9. Maja Rupnik: Primerjalna literarna analiza in prevod izbranih pravljic Tatjane Pregl Kobe v angleški jezik
 10. Nataša Sadar Šoba: Preseganje stereotipov in predsodkov skozi večkulturnost v ljudskih pravljicah
 11. Saška Škrubej: Pomen pravljic za socialno-čustveni razvoj otrok
 12. Dunja Srdarev: Analiza kurikulov predšolske vzgoje na področju jezika
 13. Tina Renko: Primerjalna analiza branja in poznavanja avtorjev in del iz prenovljenega učnega načrta za slovenščino v osnovni šoli (2011)
 14. Simona Samida: Analiza literarnih besedil v almanahu Lutkovnega gledališča Ljubljana (1948-2008) in projekt Sapramiška
 15. Darja Lokar Govednik: Primerjava slovenskih in španskih mladinskih književnih besedil

Diplomska dela (87)

 1. Evita Koželj: Motiv družine in problemske tematike v izbranih slikanicah za otroke
 2. Helena Razpotnik: Ustvarjalnost otrok ob poslušanju ljudske pesniške zbirke Enci benci na kamenci
 3. Gabriela Mezeg: Primerjalna analiza motiva revščine v slikanicah
 4. Selvedina Mahmić: Obravnava problemskih tematik v predšolskem obdobju: Babette Cole
 5. Urška Bolta Salihović: Literarna analiza živalskih pravljic v zbirki Babica pripoveduje
 6. Maja Čičerov: Obravnava izbranih del Franceta Bevka v predšolskem obdobju
 7. Mara Peric: Problemska (tabujska) mladinska književnost v slikanicah v predšolskem obdobju
 8. Tjaša Mediževec: Obravnava motiva spolnosti v izbranih slikanicah
 9. Eva Mušič: Sprejemanje literarnih likov v izbranih slikanicah v predšolskem obdobju
 10. Nika Ostanek: Avtonomija vzgojiteljev pri izbiri kakovostnih slikanic v predšolskem obdobju
 11. Teja Rajter: Ekokritika v izbranih pravljicah Svetlane Makarovič
 12. Tamara Škvorc: Literarna analiza štirih antologij (Čudežni vrt, Drevo pravljic, Pravljični cvet in Zlata ptica)
 13. Taja Geč: Obravnava izbranih rezijanskih pravljic iz zbirke Zverinice iz Rezije (2014)
 14. Sara Barle: Skrivnost iz Kellsa
 15. Maja Volek Potočar: Tema otrok s posebnimi potrebami v izbranih delih slovenske pisateljice Helene Kraljič
 16. Nina Založnik: Vloga vzgojitelja pri obravnavi problemske tematike smrt in metode obravnave v vrtcu
 17. Irena Grubar: Otroški literarni junaki v vrtcu
 18. Sanja Davidović: Obravnava pesmi Otona Župančiča v vrtcu
 19. Anja Jereb: Motiv deklice v sodobni mladinski književnosti
 20. Sandra Voh: Primerjalna analiza izbranih slovenskih in srbskih ljudskih pravljic
 21. Anna Kočar: Obravnava slikanic v predšolskem obdobju
 22. Tina Mlinar Rozinger: Motiv drugačnosti v Svetlaninih pravljicah, 2008-
 23. Špela Odar: Obravnava pesmi Otona Župančiča v predšolskem obdobju
 24. Nives Testen: Obravnava pripovedništva in pesništva Petra Svetine v prvem triletju
 25. Saša Bogataj: Predšolska bralna značka in izbira slikanice
 26. Anja Moškerc: Analiza slikopisov v revijah Ciciban in Cicido
 27. Monika Rokavec: Primerjalna analiza pravljic Svetlane Makarovič in Anje Štefan
 28. Tjaša Trček: Ekokritika: upodobitve narave v izbranih mladinskih delih
 29. Nina Novak: Obravnava slikanice v prvem starostnem obdobju v vrtcu
 30. Barbara Gorše: Primerjalna analiza izbranih slovenskih in hrvaških ljudskih pravljic
 31. Lidija Jesenovec: Analiza izbranih kratkih sodobnih pravljic Svetlane Makarovič in teorija karnevala Mihaila Bahtina
 32. Nadja Belič: Obravnava pravljičnega tipa Mojce Pokrajculje ATU 283C* v predšolskem obdobju
 33. Estera Burgar: Knjižna in knjižnična vzgoja v predšolskem obdobju
 34. Mirjam Grad: Biblijski motivi v pravljicah Hansa Christiana Andersena
 35. Anja Medle: Knjižna in književna vzgoja v predšolskem obdobju
 36. Maja Brvar Zupančič: Obravnava Kosovelove poezije v predšolskem obdobju
 37. Sara Jurčić: Literarna analiza izbranih uglasbenih pesmi, objavljenih v reviji Cicido
 38. Anja Jakljevič: Bela Krajina v ljudskem pisnem izročilu
 39. Maja Špenko: Recepcija nemške mladinske književnosti na Slovenskem
 40. Mojca Miko Zorman: Primernost slikanic za čustveno opismenjevanje predšolskih otrok
 41. Lea Filipič: Obravnava zbirke pravljic Anje Štefan
 42. Tomaž Eržen: Prispevek revije Ciciban k razvoju slovenske mladinske poezije
 43. Darja Štembergar: Kvalitativna primerjalna analiza pravljic bratov Grimm in animiranih filmov Walta E. Disneyja na osnovi sociološke teorije Jacka D. Zipesa
 44. Maja Berčič: Vloga motivacijskih spodbud pri branju v nadaljevanju v vrtcu
 45. Petra Kuhar: Tema otrok s posebnimi potrebami v izbranih delih slovenske mladinske književnosti
 46. Ana Dolinar: Izbor slovenskih literarnih junakov za predšolsko obdobje
 47. Maja Jančar: Tematika drugačnosti ter primerjava pravljic slovenskih in tujih mladinskih avtorjev
 48. Jasna Kovačič Siuka: Literarne revije in časopisi za otroke in mlade
 49. Mateja Lah: Obravnava pravljic v predšolskem obdobju v različnih medijih
 50. Barbara Brlek: Sodobna slovenska poezija in njena obravnava v predšolskem obdobju
 51. Larisa Ćavar: Ekokritika
 52. Miha Brezovnik: Primerjalna analiza Kralja Matjaža v slovenski in madžarski literaturi ter njegova popularizacija v zunajliterarnem življenju
 53. Liljana Pavlič: Ezopove basni v vrtcu
 54. Martina Klemenčič: Analiza zbirke Veliki pravljičarji
 55. Metka Čibej: Slovenske mladinske avtorice
 56. Tina Cunk: Analiza knjižne zbirke Velika slikanica za predšolske otroke
 57. Maja Prebil: Problemske teme v slikanicah
 58. Simon Kveder: Strukturalistični pogled na pravljice po Vladimirju Jakovleviču Proppu
 59. Slavica Perpar: Problemska tematika (spolne) zlorabe otrok v mladinski književnosti
 60. Anja Dimnik: Obravnava izbranih mladinskih del s problemsko tematiko nasilja
 61. Urška Mijatović: Koncept časa v kratki sodobni pravljici Bine Štampe Žmavc
 62. Maja Križman: Primerjalna analiza izbranih Grimmovih pravljic v nemških izdajah in slovenskih prevodih
 63. Simona Kavčič: Bralna motivacija pri pouku v šoli
 64. Urška Hrast: Oglaševanje v otroški reviji Cicido
 65. Kaja Batistič: Motiv šolstva v slovenski mladinski književnosti
 66. Ana Ložar: Kvalitativna primerjalna analiza pravljic bratov Grimm in Manice Koman na osnovi strukturalistične teorije Vladimirja J. Proppa
 67. Jasna Jožef: Analiza slikanic Lile Prap in njihova recepcija na Japonskem
 68. Tina Zorman: Primerjava slovenskih in estonskih ljudskih pravljic
 69. Bernardka Zupan: Obravnavanje ljudskega pripovednega besedila v izobraževanju
 70. Brigita Krasnik: Primerjalna analiza mladinskih besedil Dese Muck in Christine Nöstlinger
 71. Anja Komes: Obravnava pravljice iz zbirke arabskih pravljic Tisoč in ena noč v 4. razredu
 72. Vesna Podržaj: Izvirnost v modelu kratke sodobne pravljice v mladinskih besedilih Ide Mlakar
 73. Maja Premrl: Književna primerjava različic Knjige o džungli
 74. Marija Perdih: Pripovedovanje in ustvarjanje zgodb v likovni terapiji z odraslimi
 75. Alenka Može: Pouk književnosti v Sloveniji in na Finskem
 76. Matija Martinec: Razvijanje ustvarjalnih sposobnosti pri književnem pouku v četrtem razredu devetletne osnovne šole
 77. Lana Milana Pibernik: Primerjalna analiza fantastične pripovedi Čarovnik iz Oza Lymana Franka Bauma ter filmske priredbe
 78. Dominika Petač: Razvijanje ustvarjalnih sposobnosti učencev v prvem triletju 9-letne osnovne šole
 79. Janja Cimrmančič: Uporaba poučnih knjig v vrtcu
 80. Mojca Mahkovic: Obravnava proze in poezije Lile Prap v prvem triletju
 81. Katja Ban: Uporaba preglednega in priporočilnega seznama mladinskih knjig v predšolskem obdobju
 82. Jasna Maček: Pripovedovanje in pravljične ure v splošnih knjižnjicah[!]
 83. Maja Mav: Primerjava mladih bralcev serije knjig in filma Luca Bessona o Arturju
 84. Milena Varga: Primerjalna analiza pravljičnega tipa Janko in Metka (ATU 327A)
 85. Vida Arko: Obravnava pesmi Neže Maurer v drugem triletju
 86. Eva Križnič: Morfologija pravljic avtorice Lee Fatur po Vladimirju J. Proppu
 87. Romana Tavčar: Obravnava fantastične pripovedi Severni sij v 5. razredu osnovne šole

Druga dela (64)

 1. Milena Blažič: Comparative analysis of Apuleius’ metamorphoses and Polish fairy tales – a case study of Cupid and Psyche
 2. Milena Blažič: Holocaust in education — culling the Diary of Ana Frank from the curriculum for Slovenian (2018/2019)
 3. Milena Blažič, Kasilda Bedenk: Govorjeni jezik v pravljicah
 4. Milena Blažič, Kasilda Bedenk: Slovenske pravljičarke
 5. Milena Blažič, Kasilda Bedenk: Slovenščina v (mladinski) književnosti
 6. Milena Blažič, Kasilda Bedenk: Slovenščina v (mladinski) književnosti
 7. Milena Blažič: Razvijanje literarne ustvarjalnosti s SSKJ
 8. Milena Blažič: Zbirka makedonskih ljudskih pravljic Sončeva sestra v medkulturnem kontekstu
 9. Milena Blažič: Ivana Brlić-Mažuranić u europskom kontekstu
 10. Milena Blažič: Memetika in kulturna evolucija Grimmovih pravljic na Slovenskem (1849-2012)
 11. Milena Blažič: Svetlana Makarovič: Balada o Sneguročki
 12. Milena Blažič: Jana Bauer: Groznovilca v hudi hosti
 13. Milena Blažič: Niko Grafenauer - sodobni mladinski klasik
 14. Milena Blažič: Zgodovinski oris prostega spisja na Slovenskem
 15. Milena Blažič: Kreativno pisanje
 16. Milena Blažič: Od recepcijske do sistemske didaktike književnosti
 17. Milena Blažič: Slovenian trilogy Alice in crazy country by Evald Fliser
 18. Petra Gomišček: Vzgoja predšolskih otrok v slikanicah
 19. Maja Adamič: Elementi ljudskega izročila v pravljicah Svetlane Makarovič
 20. Milena Blažič: Recepcija slovenske književnosti za mlade u domovini i inozemstvu
 21. Milena Blažič: Motiv zrcala v mladinski književnosti - študij primera Grigor Vitez Zrcalce
 22. Milena Blažič: The originality od Slovenian children's and young-adult literature
 23. Milena Blažič: Memetics and the cultural evolution of Grimmsʼ fairy tales in Slovenian territory (1849-2012)
 24. Milena Blažič: Podoba otroka v Trubarjevih delih
 25. Milena Blažič: Aplikacija folkloristične teorije Stitha Thompsona na zbirko slovenskih pravljic
 26. Milena Blažič: Irena Velikonja: Leto v znamenju polža
 27. Milena Blažič: Mate Dolenc: Polnočna kukavica in druge zgodbe
 28. Milena Blažič: Izvirnost v mladinskih besedilih Svetlane Makarovič
 29. Milena Blažič, Anja Štefan: Branja in pripovedovanja mladinske književnosti
 30. Milena Blažič: Fantastične pripovedi Nika Grafenauerja - pravljični triptih o Mahajani
 31. Milena Blažič: Priredbe mladinskih besedil v Lutkovnem gledališču Ljubljana (1948-2008)
 32. Milena Blažič: Zgodovinski oris prostega spisja na Slovenskem
 33. Lojze Kovačič
 34. Milena Blažič: Podoba otroka v slovenski mladinski književnosti
 35. Milena Blažič: Podoba otrok in otroštva v šolskih zvezkih na Slovenskem (1850-2000)
 36. Oče na skiroju, sin z violino v roki
 37. Nismo v filmu
 38. Milena Blažič: From reader-response to writer-response theory
 39. Milena Blažič: Children's literature in South Eastern Europe
 40. Milena Blažič: Svet iz besed v drugem in tretjem triletju devetletke
 41. Milena Blažič: Slovenska realistična in fantastična pripoved pri pouku književnosti v osnovni šoli
 42. Milena Blažič: Reading and writing appreciation in Slovene elementary schools
 43. Milena Blažič: Primeri uspešnega branja leposlovja v slovenščini
 44. Milena Blažič: Medmedijski projekt - slovenska mladinska književnost na spletu
 45. Milena Blažič: Meddisciplinarni pogled na pravljice - študij primera deklice brez rok (ATU 510)
 46. Milena Blažič: Utopije v sodobni slovenski mladinski književnosti (1980-2010)
 47. Milena Blažič: Poučevanje starejše slovenske književnosti v devetletki - študij primera Primož Trubar
 48. Milena Blažič: Children's literature in South-East Europe
 49. Milena Blažič: Umetnostno besedilo in novi mediji
 50. Milena Blažič: A survey of Slovenian women fairy tale writers
 51. Milena Blažič: Razvoj predloga nacionalne strategije na področju brezdomstva
 52. Milena Blažič: Infrastruktura slovenske mladinske književnosti
 53. Milena Blažič: Podoba ženske v Trubarjevih besedilih
 54. Milena Blažič: Aplikacija teorij pravljic na primeru Lepe Vide v slovenski mladinski književnosti
 55. Milena Blažič: Zgodovinski oris prostega spisja na Slovenskem od leta 1850 do danes
 56. Milena Blažič: Mladinska književnost v literarni vedi in v izobraževanju
 57. Milena Blažič: Slovenia
 58. Milena Blažič: Mladinska književnost in različni mediji - primerjalna analiza Cesarjevih novih oblačil (novela, pravljica, radijska igra)
 59. Milena Blažič: Uvod v teorijo mladinske književnosti
 60. Milena Blažič: Kratka pripovedna proza v slikaniški obliki pri pouku književnosti
 61. Milena Blažič: Sistemska didaktika slovenske mladinske književnosti
 62. Milena Blažič: Recepcija slovenske mladinske književnosti doma in v tujini
 63. Pravljice so eno najboljših ideoloških orodij
 64. Z Mileno Milevo Blažić o pravljicah