Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (2)

 1. Ruzhdi Halili: Simplification of public administration processes
 2. Simona Kukovič: Stili lokalnega političnega vodenja

MSc theses (10)

 1. Alen Hliš: Politična pot in stil vodenja dr. Janeza Drnovška
 2. Kristjan Koželj: Nove oblike lokalne demokracije: spletna komunikacija slovenskih mestnih občin
 3. Jaka Krajnc: Politično vodenje pod taktirko Angele Merkel
 4. Anton Gale: Aktivno državljanstvo med mladimi
 5. Katja Kos: Politična pot in stil vodenja Ronalda Reagana
 6. Lara Fajfar: Fenomen nestrankarskih županov v Sloveniji
 7. Maša Martič: Problematika prostovoljnega povezovanja občin
 8. Barbara Šivec: Problematika pristojnosti ožjih delov občin v Sloveniji
 9. Judita Pirc: Upravljanje slovenskih mestnih občin z vidika razmerja med predstavniškim in izvršilnim organom
 10. Simona Kukovič: Modeli strukturiranja izvršilne veje oblasti na lokalni ravni

Bsc theses (26)

 1. Karmen Resnik: Zunanji viri financiranja kot alternativa za delovanje in razvoj malih občin
 2. Tinkara Oblak: Javno vodenje v izzivih 21. stoletja
 3. Marko Vokić: Kaj pomeni sodna ustanovitev občine Ankaran?
 4. Jerneja Kalan: Zadolževanje občin v Sloveniji
 5. Ana Vajt: E-uprava Slovenije v primerjavi z državami članicami Evropske unije
 6. Klemen Hvasti: Velikost slovenske občine v primerjalni perspektivi
 7. Irma Jagurdžija: Župan
 8. Renata Romih: Vloga nestrankarskih kandidatov na županskih volitvah v Republiki Sloveniji
 9. Petra Urh: Vloga lokalne skupnosti pri varnostni politiki
 10. Anton Gale: Razvoj programa usposabljanja Vodenje v policiji
 11. Ursulina Karajčić: Vloga političnih strank pri rekrutaciji ženskih kandidatk
 12. Žiga Janez Mrak: Reelekcija županov
 13. Petra Pačnik: Vpliv uspešnosti črpanja evropskih sredstev na reelekcijo županov
 14. Indira Cibralić: Teritorialne reforme lokalne samouprave v obdobju od leta 1994 do 2014
 15. Sabina Kavčič: Odnos lokalne oblasti do problematike onesnaženosti zraka
 16. Iris Žučko: Vpliv institucionalnih dejavnikov na zastopanost žensk v občinskem svetu Občine Sevnica
 17. Lara Fajfar: Vodenje mestnih občin
 18. Žana Špegel: Stili vodenja županov
 19. Maruša Gorišek: Neposredna demokracija v slovenskih mestnih občinah
 20. Maja Butinar: Izvoljivost žensk na župansko funkcijo
 21. Špela Horvat: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča kot izvirni finančni vir občin
 22. Katja Kos: Stil vodenja Margaret Thatcher
 23. Ermin Kahrimanović: Problematika ponovne izvoljivosti županov
 24. Petra Pavlakovič: Prihodki občin iz naslova evropskih projektov
 25. Sara Memedi: Orodja e-participacije v povezavi s starostjo občanov v slovenskih občinah
 26. Simona Kukovič: Politično predstavništvo romske skupnosti v občinskih svetih

Other documents (12)

 1. Miro Haček, Simona Kukovič: Razširjenost orodij e-demokracije in e-participacije v slovenskih občinah
 2. Marjan Brezovšek, Simona Kukovič: Institucionalni vidiki lokalnega političnega vodenja v Evropi
 3. Simona Kukovič, Marjan Brezovšek: Od parlamentarizma k prezidencializmu
 4. Miro Haček, Simona Kukovič: Analiza ponovne izvoljivosti županov v slovenskih občinah
 5. Miro Haček, Marjan Brezovšek, Simona Kukovič: Slovenian democratic evolution and praxis
 6. Vladimir Prebilič, Miro Haček, Simona Kukovič: Odnos mladih do domoljubja
 7. Miro Haček, Simona Kukovič, Marjan Brezovšek: Problems of corruption and distrust in political and administrative institutions in Slovenia
 8. Simona Kukovič, Miro Haček: Non-partisan candidates and lists at Slovenian local elections, 1994-2010
 9. Vladimir Prebilič, Simona Kukovič: Mayor, director of municipal administration and deputy mayor
 10. Simona Kukovič: Local self-government in Slovenia: organisational aspects
 11. Miro Haček, Simona Kukovič: Nestrankarski kandidati in liste na lokalnih volitvah v obdobju 1994-2010
 12. Irena Bačlija Brajnik, Gaja Gologranc, Simona Kukovič: Institucionalna kapaciteta regionalnih razvojnih agencij v Sloveniji