Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

MSc theses (1)

 1. Kaja Kus: Vpliv prehranjevalnih navad na vzdržljivost ter moč mladostnikov

Bsc theses (48)

 1. Ava Slejko: Povezanost nekaterih dejavnikov življenjskega sloga z urinsko inkontinenco pri upokojenkah v občini Postojna
 2. Sebastian Bauman: Proces treninga mladih kolesarjev v pripravljalnem obdobju
 3. Tina Mrak: Poučevanje jadranja mlajših otrok
 4. Diana Hudolin: Poznavanje vsebin zdravega življenjskega sloga na naključnem vzorcu odraslih Špancev
 5. Denis Čebulec: Telesna priprava za deskanje na valovih
 6. Marko Klemenc: Analiza nekaterih značilnosti gostov in športno-turistična ponudba na Ribniškem Pohorju
 7. Luka Posavec: Gorsko kolesarjenje, razvijajoča se športno-rekreativna dejavnost
 8. Jure Rugani: Analiza obremenitev in napora pri deskanju na valovih
 9. Živa Trajbarič: Kraji, primerni za jadranje na deski v Sloveniji in njeni okolici
 10. Ana Dea Roštohar: Metoda učenja "ultimate frizbija" za osnovnošolce
 11. Šime Garbajs: Izbor krepilnih vaj za jadralca na deski
 12. Rok Konečnik: Metodika učenja izbranih rolkarskih prvin
 13. Katja Donoša: Poškodbe pri deskanju na valovih
 14. Ana Kunstič: Vzroki za telesno nedejavnost pri odraslih
 15. Saša Lotrič: Analiza življenjskega sloga študentov in študentk Univerze v Ljubljani z vidika prehranjevalnih navad in pogostosti športne vadbe
 16. Miha Glavič: Metodika učenja vožnje z BMX kolesom
 17. Lea Langus: Idejna zasnova športno-turističnega kompleksa Langus v Topolšici
 18. Nina Trantura: Sestava telesa žensk, ki se ukvarjajo z aerobiko
 19. Aleksander Medved: Priprava in vzdrževanje snežnega parka kot igrišča na smučisču [i. e. smučišču]
 20. Mihael Valenčak: Kegljanje na 10 kegljev - bowling
 21. Daša Orlič: Vadba z veliko žogo v kondicijskem treningu tenisačev
 22. Simon Dovč: Preprečevanje negativnih posledic sedečega delovnega mesta na zdravje in dobro počutje z vadbo
 23. Pia Fortun: Veganska prehrana in šport
 24. Živa Sabo: Športne in prehranjevalne navade dijakinj in dijakov Mestne občine Ptuj
 25. Klemen Krejač: Fitnes danes in jutri - vizija razvoja
 26. Jure Kolar: Odpravljanje patelofemoralnega bolečinskega sindroma z 12-tedenskim programom športne vadbe
 27. Tjaša Erjavec: Učinek osemnajsttedenske športne vadbe na nekatere gibalne sposobnosti žensk
 28. Tadej Hren: Periodizacija vadbe za povečanje mišične mase pri rekreativni športnici v fitnesu
 29. Anja Eržen: Razlike v gibalni/športni dejavnosti otrok drugega starostnega obdobja v vrtcu Škofja Loka glede na izobrazbo vzgojiteljev in njihovo usposobljenost s področja športa
 30. Živa Lavrinc: SUP (veslanje na deski stoje) za zdrav in aktiven življenjski slog
 31. Zala Robežnik: Osnove učenja deskanja na valovih
 32. Uroš Čadež: Veslanje na deski stoje - SUP - stand up paddle
 33. Teja Černe: Analiza podatkov jadralnega razreda RC44 na tekmovanju Portorož cup 2006
 34. Matic Erbežnik: Načrtovanje in izvedba preleta z jadralnim padalom
 35. Saša Kolar: Model izvedbe poletne šole v naravi
 36. Andraž Nahtigal: Učenje hoje po najlonskem traku
 37. Miha Andoljšek: Povezanost motoričnih sposobnosti, spola, stopnje in vrste šolanja dijakov z doseženo ravnijo teoretičnih športnih znanj
 38. Miha Fijauž: Uporaba informacijsko-komunikacijskih tehnologij pri pouku športne vzgoje
 39. Kaja Devetak: Predstavitev in program predselekcije v smučarskem društvu Novinar
 40. Blaž Višnar: Timsko delo športnih pedagogov v osnovnih šolah
 41. David De Costa: Primerjava motoričnega in antropometričnega statusa mladih tekmovalcev v alpskem smučanju v sezoni 2008/09
 42. Maja Bizjak: Smučanje-športni dan v drugem triletju osnovne šole
 43. Živa Kasagič: Ovrednotenje nekaterih kazalnikov učinkovitosti pouka športne vzgoje med danskimi in slovenskimi osnovnošolci
 44. Matevž Živec: Jadranje na deski - možna vsebina poletne šole v naravi, izbranega športa - plavanje in druge vodne dejavnosti ter športa za sprostitev
 45. Anuška More: Vsebinski in organizacijski vidiki delovanja Rogove šole smučanja
 46. Andrej Kocjan: Predlog kondicijske priprave nekaterih disciplin jadranja na deski
 47. Darjo Lakošeljac: Analiza razlik med učenci in učenkami v osvojenosti teoretičnih znanj pri športni vzgoji po šestih letih šolanja
 48. Primož Meglič: Razlike v teoretičnem znanju pri športni vzgoji v gimnaziji

Other documents (1)

 1. Matej Majerič, Nina Verdel, Jan Ogrin, Hans-Christer Holmberg, Matej Supej: Application of experimental measurements in a wind tunnel to the development of a model for aerodynamic drag on elite slalom and giant slalom alpine skiers