Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

Bsc theses (84)

 1. Tea Likar: Z igro ustvarjalnosti do prvih smučarskih zavojev
 2. Tina Petkovšek: Tek na smučeh v zgodnjem otroštvu
 3. Barbara Clemenz Dimnik: Možnosti organizacije tečajev usposabljanj na področju smučanja pri nas in v tujini
 4. Karin Govek: Poučevanje smučanja z različnimi pripomočki in oblikami dela za različne starostne kategorije
 5. Špela Šenica: Slovensko žensko alpsko smučanje v letih 1970-1980
 6. Maruša Šteharnik: Vpliv telesnih mer na uspešnost mlajših kategorij v alpskem smučanju
 7. Kaja Perne: Vrnitev v trenažni proces po poškodbi in rekonstrukciji sprednje križne vezi pri alpskem smučanju
 8. Katja Pivk: Analiza razlogov za izbiro individualnega učenja alpskega smučanja otrok
 9. Nuša Pogačar: Povezanost dimenzij specialne motorike s tekmovalno uspešnostjo starejših dečkov v alpskem smučanju
 10. Miha Kos: Zanesljivost in skladnost sojenja v disciplini snežnega žleba prostega sloga deskanja na snegu
 11. Vanja Glinšek: Povezanost obvladovanja telovadnih prvin s tekmovalno uspešnostjo mlajših kategorij v alpskem smučanju
 12. Katja Jazbec: Koncentracija in anksioznost pri alpskih smučarjih
 13. Žiga Lah: Povezanost sposobnosti ravnotežja z uspešnostjo mlajših kategorij v alpskem smučanju
 14. Tomaž Zobec: Dejavniki vključevanja otrok v alpsko smučanje in deskanje na snegu
 15. Nina Bednarik: Metodika smučanja prostega sloga v disciplini grbine
 16. Alan Eferl: Meje varne in učinkovite uporabe prehranskih dodatkov za vrhunske tekmovalce v alpskem smučanju
 17. Matej Senica: Primerjava sistemov usposabljanja učiteljev smučanja pri nas in v tujini
 18. Matej Senica: Primerjava sistemov usposabljanja učiteljev smučanja pri nas in v tujini
 19. Jure Burnik: Izbrani turni in alpinistični smuki v Julijskih Alpah in Karavankah ter variantno smučanje
 20. Denis Milošič: Anksioznost in koncentracija pri mladih smučarjih
 21. Katja Kolman: Vpliv širine smuči na kinematiko kolenskega sklepa pri alpskem smučanju
 22. Aleksander Medved: Priprava in vzdrževanje snežnega parka kot igrišča na smučisču [i. e. smučišču]
 23. Mojca Krajnčič: Primerjava izbranih dimenzij psihološkega statusa mlajših tekmovalk in tekmovalcev v alpskem smučanju
 24. Alexander Povhe: Povezanost antropometričnih in motoričnih spremenljivk z uspešnostjo mlajših dečkov v alpskem smučanju
 25. Katjuša Pernuš: Dostopnost slovenskih smučarskih skakalcev in alpskih smučarjev najvišjega svetovnega ranga do medijev
 26. Jernej Levičar: Analiza učinkov mazila NODOL - traumgel na lajšanje bolečin in mišične okorelosti pri alpskem smučanju
 27. Nejc Peternelj: Socialni status, znanje, oprema in poškodbe v slovenskem alpskem smučanju
 28. Tilen Barbarič: Uporaba inercialne obleke MVN za izračun sile reakcije podlage v alpskem smučanju
 29. Dejan Labes: Analiza medgeneracijskih razlik v motoričnih sposobnostih otroških kategorij v alpskem smučanju
 30. Irena Ciglič: Trend poškodb v alpskem smučanju - analiza smučarskih poškodb v ŠC Pohorje po letu 2002
 31. Andrej Lukežič: Načrtovanje, izvajanje in spremljanje procesa treninga mladih alpskih smučarjev
 32. Urh Poteko: Postopek vračanja na smuči invalida po nadkolenski amputaciji noge
 33. Anja Višček: Vsebinski vidiki treninga v obdobju rehabilitacije poškodbe kolena v alpskem smučanju
 34. Anže Kralj: Analiza uvrstitev tekmovalcev svetovnega pokala v alpskem smučanju glede na uporabo smuči različnih proizvajalcev v smučarski sezoni 2011/12
 35. Janja Mlakar: Uporaba rezultatov meritev antropometričnih značilnosti in motoričnih sposobnosti za oceno stanja ter načrtovanje kondicijske priprave mladih alpskih smučarjev GSK Mozirje
 36. Urban Šipec: Program alpskega smučanja v okviru interesnih dejavnosti za učence osnovnih šol
 37. Matej Babič: Metode in sredstva kondicijske priprave alpskih smučarjev
 38. Tomaž Hribar: Model preverjanja sklopov dejavnikov uspešnosti v alpskem smučanju
 39. Sašo Jarc: Osnovni mehanski parametri storitev slovenske šole alpskega smučanja
 40. Matevž Pristavec: Priprava in izvedba tabora v prostem slogu deskanja na snegu
 41. Lana Grandovec: Model vadbe in prilagojen sistem tekmovanj za rekreativne smučarje
 42. Marina Pribošič: Poškodbe pri deskanju na snegu
 43. Suzana Pustivšek: Možnosti prilagojenih oblik alpskega smučanja in ostalih aktivnosti na snegu pri osebah s cerebralno paralizo
 44. Špela Kadunc: Primerjava rezultatov osnovne in specialne motorike starejših dečkov v alpskem smučanju iz leta 2002 in 2008
 45. Nika Šuc: Smučanje invalidov sedečega tipa
 46. Matic Konc: Primerjava morfološkega statusa med dvema generacijama v kategorijah starejših dečkov in deklic v alpskem smučanju
 47. Sašo Polič: Primerjava rezultatov antropometričnih spremenljivk v generaciji starejših dečkov in deklic iz leta 2002 in v generaciji starejših dečkov in deklic iz leta 2008
 48. Davor Bozovičar: Vpliv staršev na trenerjeve odločitve v alpskem smučanju
 49. Mario Štefok: Motivacija otrok pri učenju smučanja
 50. Jaka Krištofelc: Vizija organizacije Smučarskega društva Novinar
 51. Aleš Zakšek: Analiza članstva Smučarske zveze Slovenije in dolgoročni načrt za povečanje članstva v prihodnosti
 52. Kaja Devetak: Predstavitev in program predselekcije v smučarskem društvu Novinar
 53. Nejc Rebec: Analiza doseženih časov predstavnikov različnih proizvajalcev smuči v posameznih delih slalomske postavitve na tekmovanju za evropski pokal v Kranjski Gori
 54. Mitja Rozman: Perspektiva ponudbe programov smučarske dejavnosti na Koroškem
 55. Aleš Sever: Program kondicijskega treninga v alpskem smučanju na podlagi meritev antropometričnih značilnosti in motoričnih sposobnosti
 56. Nina Velikonja: Vključevanje elementov teka na smučeh v učenje tehnike alpskega smučanja
 57. Bor Slivnik: Model treninga mlajših kategorij tekmovalcev v alpskem smučanju
 58. Teja Tomažič: Vsebinski vidiki preventivne vadbe v okviru priprave na smučarsko sezono v smislu preprečevanja poškodb pri alpskem smučanju
 59. Katja Krivec: Analiza organiziranosti ter učinkovitost delovanja alpskih smučarskih šol štajerske regije
 60. Tomaž Šegula: Strategija delovanja ZUTS Slovenije v povezavi s sodobnimi smernicami razvoja različnih ravni smučarskega športa
 61. Nina Mavri: Analiza razlogov vključevanja otrok v tečaj alpskega smučanja na Tolminskem
 62. Luka Štumberger: Primerjava motoričnih in funkcionalnih sposobnosti med 12-letnimi alpskimi smučarji in 12-letnimi nogometaši
 63. Tina Šparovec: Presek razvoja sistema tekmovanj smučanja z zarezno tehniko
 64. Roland Grah: Vsebinski in organizacijski vidiki delovanja alpske šole pri Smučarskem društvu Krka Rog
 65. Tomaž Matelič: Analiza poškodb v snežnih parkih glede na način smučanja
 66. Igor Kovač: Novodobna opredelitev zimskih športnih panog na osnovi različnih kriterijev klasifikacije
 67. Vesna Ban: Vsebinska in organizacijska zasnova alpskega smučanja v okviru Centra za univerzitetni šport
 68. David De Costa: Primerjava motoričnega in antropometričnega statusa mladih tekmovalcev v alpskem smučanju v sezoni 2008/09
 69. Marko Cvahte: Metodika učenja tehnike udarcev v golfu
 70. Maja Bizjak: Smučanje-športni dan v drugem triletju osnovne šole
 71. Borut Svoljšak: Analiza stanja in možnosti razvoja športnega turizma v občini Škofja Loka
 72. Jure Gmajnar: Razvoj snežnih desk prostega sloga in njihov vpliv na tehniko deskanja na snegu
 73. Urška Curk: Celoletni program vadbe mlajših smučarjev
 74. Edo Javor: Organizacijsko-strokovni vidiki delovanja šole smučanja Maredo
 75. Polona Jakelj: Nove smernice metodike in tehnike smučanja v snežnih parkih
 76. Meta Lavrič: Učenje smučanja slepih in slabovidnih
 77. Miha Glažar: Primerjava rezultatov motoričnega statusa starejših dečkov in deklic v alpskem smučanju pred začetkom smučarske sezone 2008/2009
 78. Igor Abram: Z igro in kekčevo zgodbo do prvih korakov na snegu
 79. Luka Golob: Primerjava tenziomiografskih meritev med predstavniki različnih disciplin v alpskem smučanju
 80. Bojan Valentan: Analiza smučarskih poškodb na ŠC Pohorje v letu 2005/2006
 81. Matic Jeraša: Vsebinska opredelitev in organizacijski vidiki izvedbe tečajev usposabljanja za učitelje alpskega smučanja I. in II. stopnje v okviru ZUTS Slovenije
 82. Robert Kukovič: Deskanje na snegu otrok in mladine s cerebralno paralizo
 83. Anuška More: Vsebinski in organizacijski vidiki delovanja Rogove šole smučanja
 84. Gregor Čuk: Vidiki organizacije alpskega smučanja za starejše

Other documents (1)

 1. Enver Tahiraj, Mladen Cubela, Ljerka Ostojić, Jelena Rodek, Nataša Zenić, Damir Sekulić, Blaž Lešnik: Prevalence and factors associated with substance use and misuse among Kosovar adolescents