Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

Bsc theses (36)

 1. Vesna Justinek: Analiza racionalne rabe stavbnih zemljišč na podlagi ocenjenega faktorja izrabe zemljišča
 2. Mojca Maja Lavrič: Modeliranje funkcionalnih regij Slovenije po spolu in po letih za obdobje 2000-2009
 3. Vasja Lapanja: projekt geodetskega opazovanja vpliva plazov na pilotske stene
 4. Jurček Horvat: Sanacija nivelmanske mreže za potrebe spremljanja premikov na HE Mariborski otok
 5. Marko Grm: Analiza postopkov obdelave podatkov laserskega skeniranja v programu FUSION
 6. Anže Zore: Vplivi temperaturnih sprememb pri merjenju z digitalnim nivelirjem
 7. Mateja Šeligo: Primerjava komasacijskega postopka med Slovenijo in Nemčijo
 8. Klemen Bonča: Geodetska dela pri izgradnji hidroelektrarn na spodnji Savi
 9. Matjaž Žargi: Geodetska dela pri Projektu za razpis in izvedbo obnove železniške proge Grosuplje-Kočevje
 10. Tomislav Kekec: Natančnost geodetskih načrtov
 11. Lea Gabršček: Geodetske storitve na podlagi izvedbenih prostorskih aktov
 12. Špela Meterc: Izmera položajne geodetske mreže za potrebe analize izračuna prostorskega stojišča
 13. Andreja Lah: Vpliv števila faktorjev na vrednost nepremičnin pri množičnem vrednotenju nepremičnin
 14. Dejan Klavs: Evidentiranje GJI na primeru obrtne cone Ugar pri Ribnici
 15. Jasna Vajda: Metode merjenja vertikalnih premikov in deformacij pri obremenilnem preizkusu viadukta
 16. Janez Goršič: Vloga geodezije pri gradnji stanovanjskih objektov
 17. Marjan Kirbiš: Vloga geodezije pri izgradnji in gospodarjenju s hidroelektrarnami
 18. Ana Lavrič: Ugotavljanje premikov ob tektonskih prelomih
 19. Dean Kordež: Možnosti uporabe geodetskega tahimetra GPT-7000i v praksi
 20. Urška Krajnc: Hidrografske meritvein 3D modeliranje rečnega korita s programsko opremo Hypack
 21. Marjeta Ščap: Testiranje digitalnega nivelirja Leica DNA 03 za vpliv osvetljenosti late
 22. Marina Madotto: Vloga in pomen načrta parcelacije pri razvoju podeželskih naselij
 23. Nuša Hozjan: Analiza vpliva različnih faktorjev na ceno stanovanj in stanovanjskih hiš v Pomurski regiji
 24. Tomaž Potočnik: Razvoj informacijskega sistema zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukt
 25. Jasmina Slemenjak: Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture
 26. Janez Kralj: Testiranje delovanja in uporabnost videosistema tahimetra Topcon GPT-7003i
 27. Damjan Marković: Možnosti uporabe mobilnega GIS
 28. Igor Oblak: Internatna GIS aplikacija za ponazoritev urbane opreme občine
 29. Miha Truden: Geodetski načrt za potrebe projektiranja
 30. Ožbolt Harnold: Določevanje premikov pregrade pri Prigorici
 31. Luka Žuža: Geodetske storitve pri izgradnji bazne postaje mobilne telefonije
 32. Urša Cvetko: Testiranje ločilne sposobnosti elektronskih tahimetrov pri minimalnih spremembah položaja prizme
 33. Andrejka Klinčar: Analiza centralne baze geodetskih točk
 34. Miha Hauptman: Zasnova in izdelava kolaboracijske turistične karte mesta Škofja Loka
 35. Lea Bauman: Zasnova in izdelava Tipnega atlasa držav Evropske unije za slepe in slabovidne osebe
 36. Gorazd Dolšek: Izdelava 3R-upodobitve predvidenega železniškega koridorja