Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (5)

 1. Kristijan Breznik: Analiza omrežij športnih iger in šaha
 2. Simon Ličen: Televizijsko športno komentatorstvo
 3. Mateja Lončar: Nekatere značilnosti stilov vodenja pri trenerjih ekipnih športov in poveljnikih v Slovenski vojski
 4. Samo Rauter: Socialni profil športnih turistov - udeležencev množičnih športnih prireditev v Sloveniji
 5. Bogdan Kotnik: Dejavniki uspeha slovenskih vrhunskih športnikov na velikem tekmovanju

Magistrska dela (5)

 1. Nena Štendler: Stili vodenja in njihova povezava z motivacijo pri športno rekreativni vadbi žensk
 2. Jernej Rosa: Šport kot religija v organiziranih navijaških skupinah
 3. Marica Žakelj: Povezanost gibalnih in teoretičnih športnih znanj z nekaterimi kazalniki šolske uspešnosti deklet v predadolescenci
 4. Šemsudin Mujanović: Zadovoljstvo športnih pedagogov in položaj športne vzgoje na osnovnih ter srednjih šolah v Sloveniji
 5. Bogdan Kotnik: Športna identiteta odbojkarjev

Diplomska dela (54)

 1. Maja Recek: Dileme tekmovalnega športa otrok in mladostnikov
 2. Hojka-Ana Šober: Zaznavanje vpliva športa na nacionalno identiteto Slovencev
 3. Nensi Kodermac: Kulturna podoba ženskosti v športu
 4. Klementina Voler: Zgornjesavinjski šport v luči športnih vesti v Savinjskih novicah 1969-1991
 5. Tomaž Paravan: Migracije odbojkaric in odbojkarjev v okviru Odbojkarske zveze Slovenije med letoma 2003 in 2013
 6. Sarah Vidmar Stibilj: Igranje na tujih nogometnih zelenicah
 7. Damjana Lavrič: Pomen socialnega statusa staršev in njihovega odnosa do športa pri plavanju dojenčkov
 8. Melita Slak Pajntar: Šport in športna rekreacija 10. pehotnega polka
 9. Robert Kekec: Vpliv socialnih odnosov na motivacijo plavalcev
 10. Nina Petkovšek: Pomen socialne opore ob poškodbi rokometašev
 11. Andrej Potrata: Subjektivna zaznava dejavnikov socialne opore v času poškodovanosti pri vrhunskih igralkah rokometa
 12. Andraž Rotovnik: Vpliv starševskih vedenj na pojav različnih oblik perfekcionizma pri mladih športnikih
 13. Katjuša Pernuš: Dostopnost slovenskih smučarskih skakalcev in alpskih smučarjev najvišjega svetovnega ranga do medijev
 14. Nejc Peternelj: Socialni status, znanje, oprema in poškodbe v slovenskem alpskem smučanju
 15. Anja Špindler: Značilnosti dvojne kariere v športnih panogah z zgodnjim vrhom
 16. Vedrana Sember: Značilnosti dvojne kariere slovenskih športnikov
 17. Mojca Horn: Šport kot sredstvo socializacije istospolno usmerjenih oseb in njihova integracija v širšo družbo
 18. Mateja Vertelj: Uporaba ajurvede in ajurvedske masaže v športu
 19. Bernarda Fabjan: Analiza poročanja s teniškega turnirja v Portorožu (Slovenia open)
 20. Saša Jovanović: Pogled slovenskih nogometašev na trenerje
 21. Hana Škrbec: Veteranski rokomet - razširjena oblika rekreacije med bivšimi rokometaši in rokometašicami
 22. Gašper Sojar: Vpliv reporterja na gledalčevo dojemanje športnega prenosa
 23. Gregor Peternel: Sodoben pristop k pripravi športnega televizijskega prispevka
 24. Niko Bernard: Razlike v izvajanju kaznovalne politike v odbojkarski igri pred spremembo uradnih pravil odbojkarske igre in po njej
 25. Jana Šumi: Strategija odnosov z javnostmi pri Atletski zvezi Slovenije
 26. Ljudmila Zaletelj: Pomen ženskega nogometa v Sloveniji
 27. Franci Markovič: Navade uživanja alkohola med igralci 1. slovenske rokometne lige
 28. Roberto Ponis: Socialni status nogometnih sodnikov
 29. Barbara Kristan: Priznanja in nagrade za fair play v športu
 30. Janez Ohnjec: Nekatere značilnosti publikacij (revij), ki jih je sofinancirala Fundacija za šport v letu 2007
 31. Jaka Potrpin: Začetek in razvoj košarke v Trbovljah
 32. Jure Turk: Nasilje nad košarkarskimi sodniki
 33. Anja Resman: Značilnosti omrežij socialne opore športnikov individualnih in kolektivnih športov
 34. Anja Kaloh: Omejitve vožnje z gorskimi kolesi v naravnem okolju - analiza z vidika rekreacije in turizma
 35. Matic Kavčič: Ekstremni športi
 36. Sandra Zemljak: Vloga staršev in družine pri razvoju športne kariere rokometnih igralcev
 37. Matija Zakrajšek: Značilnosti migracij rokometašic v tuje klube
 38. Polona Rožič: Medkulturna primerjava migracij v rokometu
 39. Nina Jeriček: Medosebni odnosi mlajših in starejših rokometašic s starši
 40. Andreja Gaberc: Primerjava dveh načinov ocenjevanja tekmovalne uspešnosti v odbojkarski igri
 41. Tomaž Lulik: Primerjava ženskega in moškega nogometa v 1. SNL
 42. Biljana Čulibrk: Vpliv šolanja v rokometnih oddelkih gimnazije Ljubljana šiška na razvoj športne kariere
 43. Mitja Kocmur: Primerjava socialnih odnosov znotraj košarkaške ekipe v reprezentančnih ekipah kadetov in kadetinj skozi ciklus priprav in evropskega prvenstva
 44. Katarina Juhart: Analiza nekaterih dejavnikov statusa mladih igralcev odbojke
 45. Matej Bunderla: Aktivnost prebivalcev Slovenije na področju fitnesa v povezavi z nekaterimi socialno demografskimi značilnostmi
 46. Janja Polenšek: Vpliv športne panoge na motnje hranjenja pri športnicah in športnikih
 47. Jasmina Pištan: Primerjava programa strokovnega izobraževanja in licenciranja odbojkarskih trenerjev v Sloveniji in Italiji
 48. Matjaž Muha: Metodika učenja in vadbe protinapada pri rokometu
 49. Alenka Muhvič: Športne navade in poznavanje motenj hranjenja učencev 9. razredov osnovnih šol
 50. Jasna Gradišar: Medosebni odnosi med športnimi plesalci in njihovimi starši
 51. Ana Milovanovič: Odnos medijev do športnih dosežkov in zasebnega življenja slovenskih vrhunskih športnikov
 52. Tomaž Žust: Športniki, športne zvezde in družba
 53. Andrej Vidmar: Socialne značilnosti športne kariere mladih slovenskih nogometašev
 54. Gašper Tanšek: Nekatere socialne značilnosti navijaške skupine Green Dragons; vidik medijev

Druga dela (1)

 1. Mojca Doupona, Tanja Kajtna: Družina in šport