Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (5)

 1. Bogdan Kotnik: Dejavniki uspeha slovenskih vrhunskih športnikov na velikem tekmovanju
 2. Samo Rauter: Socialni profil športnih turistov - udeležencev množičnih športnih prireditev v Sloveniji
 3. Mateja Lončar: Nekatere značilnosti stilov vodenja pri trenerjih ekipnih športov in poveljnikih v Slovenski vojski
 4. Simon Ličen: Televizijsko športno komentatorstvo
 5. Kristijan Breznik: Analiza omrežij športnih iger in šaha

Magistrska dela (5)

 1. Bogdan Kotnik: Športna identiteta odbojkarjev
 2. Šemsudin Mujanović: Zadovoljstvo športnih pedagogov in položaj športne vzgoje na osnovnih ter srednjih šolah v Sloveniji
 3. Nena Štendler: Stili vodenja in njihova povezava z motivacijo pri športno rekreativni vadbi žensk
 4. Jernej Rosa: Šport kot religija v organiziranih navijaških skupinah
 5. Marica Žakelj: Povezanost gibalnih in teoretičnih športnih znanj z nekaterimi kazalniki šolske uspešnosti deklet v predadolescenci

Diplomska dela (54)

 1. Nensi Kodermac: Kulturna podoba ženskosti v športu
 2. Maja Recek: Dileme tekmovalnega športa otrok in mladostnikov
 3. Hojka-Ana Šober: Zaznavanje vpliva športa na nacionalno identiteto Slovencev
 4. Gašper Tanšek: Nekatere socialne značilnosti navijaške skupine Green Dragons; vidik medijev
 5. Andrej Vidmar: Socialne značilnosti športne kariere mladih slovenskih nogometašev
 6. Ana Milovanovič: Odnos medijev do športnih dosežkov in zasebnega življenja slovenskih vrhunskih športnikov
 7. Tomaž Žust: Športniki, športne zvezde in družba
 8. Jasna Gradišar: Medosebni odnosi med športnimi plesalci in njihovimi starši
 9. Alenka Muhvič: Športne navade in poznavanje motenj hranjenja učencev 9. razredov osnovnih šol
 10. Jasmina Pištan: Primerjava programa strokovnega izobraževanja in licenciranja odbojkarskih trenerjev v Sloveniji in Italiji
 11. Janja Polenšek: Vpliv športne panoge na motnje hranjenja pri športnicah in športnikih
 12. Katarina Juhart: Analiza nekaterih dejavnikov statusa mladih igralcev odbojke
 13. Biljana Čulibrk: Vpliv šolanja v rokometnih oddelkih gimnazije Ljubljana šiška na razvoj športne kariere
 14. Mitja Kocmur: Primerjava socialnih odnosov znotraj košarkaške ekipe v reprezentančnih ekipah kadetov in kadetinj skozi ciklus priprav in evropskega prvenstva
 15. Tomaž Lulik: Primerjava ženskega in moškega nogometa v 1. SNL
 16. Polona Rožič: Medkulturna primerjava migracij v rokometu
 17. Matija Zakrajšek: Značilnosti migracij rokometašic v tuje klube
 18. Sandra Zemljak: Vloga staršev in družine pri razvoju športne kariere rokometnih igralcev
 19. Matic Kavčič: Ekstremni športi
 20. Anja Kaloh: Omejitve vožnje z gorskimi kolesi v naravnem okolju - analiza z vidika rekreacije in turizma
 21. Anja Resman: Značilnosti omrežij socialne opore športnikov individualnih in kolektivnih športov
 22. Jure Turk: Nasilje nad košarkarskimi sodniki
 23. Janez Ohnjec: Nekatere značilnosti publikacij (revij), ki jih je sofinancirala Fundacija za šport v letu 2007
 24. Barbara Kristan: Priznanja in nagrade za fair play v športu
 25. Roberto Ponis: Socialni status nogometnih sodnikov
 26. Franci Markovič: Navade uživanja alkohola med igralci 1. slovenske rokometne lige
 27. Ljudmila Zaletelj: Pomen ženskega nogometa v Sloveniji
 28. Jana Šumi: Strategija odnosov z javnostmi pri Atletski zvezi Slovenije
 29. Niko Bernard: Razlike v izvajanju kaznovalne politike v odbojkarski igri pred spremembo uradnih pravil odbojkarske igre in po njej
 30. Gregor Peternel: Sodoben pristop k pripravi športnega televizijskega prispevka
 31. Gašper Sojar: Vpliv reporterja na gledalčevo dojemanje športnega prenosa
 32. Hana Škrbec: Veteranski rokomet - razširjena oblika rekreacije med bivšimi rokometaši in rokometašicami
 33. Bernarda Fabjan: Analiza poročanja s teniškega turnirja v Portorožu (Slovenia open)
 34. Mojca Horn: Šport kot sredstvo socializacije istospolno usmerjenih oseb in njihova integracija v širšo družbo
 35. Vedrana Sember: Značilnosti dvojne kariere slovenskih športnikov
 36. Tomaž Paravan: Migracije odbojkaric in odbojkarjev v okviru Odbojkarske zveze Slovenije med letoma 2003 in 2013
 37. Klementina Voler: Zgornjesavinjski šport v luči športnih vesti v Savinjskih novicah 1969-1991
 38. Sarah Vidmar Stibilj: Igranje na tujih nogometnih zelenicah
 39. Damjana Lavrič: Pomen socialnega statusa staršev in njihovega odnosa do športa pri plavanju dojenčkov
 40. Robert Kekec: Vpliv socialnih odnosov na motivacijo plavalcev
 41. Melita Slak Pajntar: Šport in športna rekreacija 10. pehotnega polka
 42. Nina Petkovšek: Pomen socialne opore ob poškodbi rokometašev
 43. Andrej Potrata: Subjektivna zaznava dejavnikov socialne opore v času poškodovanosti pri vrhunskih igralkah rokometa
 44. Andraž Rotovnik: Vpliv starševskih vedenj na pojav različnih oblik perfekcionizma pri mladih športnikih
 45. Katjuša Pernuš: Dostopnost slovenskih smučarskih skakalcev in alpskih smučarjev najvišjega svetovnega ranga do medijev
 46. Nejc Peternelj: Socialni status, znanje, oprema in poškodbe v slovenskem alpskem smučanju
 47. Anja Špindler: Značilnosti dvojne kariere v športnih panogah z zgodnjim vrhom
 48. Matjaž Muha: Metodika učenja in vadbe protinapada pri rokometu
 49. Matej Bunderla: Aktivnost prebivalcev Slovenije na področju fitnesa v povezavi z nekaterimi socialno demografskimi značilnostmi
 50. Andreja Gaberc: Primerjava dveh načinov ocenjevanja tekmovalne uspešnosti v odbojkarski igri
 51. Nina Jeriček: Medosebni odnosi mlajših in starejših rokometašic s starši
 52. Jaka Potrpin: Začetek in razvoj košarke v Trbovljah
 53. Saša Jovanović: Pogled slovenskih nogometašev na trenerje
 54. Mateja Vertelj: Uporaba ajurvede in ajurvedske masaže v športu

Druga dela (4)

 1. Kaja Poteko, Mojca Doupona: In praise of urban walking
 2. Mojca Doupona, Tanja Kajtna: Družina in šport
 3. Andrea Fusco, Laura Capranica, Federico Palumbo, Giuilio Mosci, Simone Ciaccioni, Mojca Doupona, Cristina Cortis, Flavia Guidotti: Dual career experiences of elite coaches enrolled at university level
 4. Kristina Drole, Armin Paravlić, Jay Coakley, Mojca Doupona: Sport and academic engagement of 1,387 Slovenian dual-career athletes before and during COVID-19 lockdown—what did we learn?